Ισαάκ ο Σύρος

 

24) Διάφορες ερωτήσεις

23) Περί διαφόρων θεμάτων με ερωτήσεις

22) Διηγήσεις περί Αγίων ανδρών

21) Περί διαφόρων υποθέσεων κατά ερωταπόκριση

20) Ελεήμων καρδιά

19) Σκέψεις μοναχού που ησυχάζει στο κελί του

18) Περί της φύσεως των ασωμάτων

17) Περί μομφής σε κάποιον

16) Περί της κατανοήσεως της κτίσεως με την ησυχία

15) Περί ψυχής και παθών και καθαρότητος του νου, κατά ερωταπόκριση.

14) Περί της κατανοήσεως της κτίσεως με την ησυχία

13) Τι είναι η ευχή και η ταπείνωση

12) Τι είναι ή ανθρωπινή απάθεια;

11) Τα αίτια της αμαρτίας

10) Τα ονόματα των παθών

09) Οι αιτίες των λογισμών

08) Καθαρή ψυχή - καθαρός λόγος

07) Περί τυπολογικής και συμβολικής σημασίας της θεωρίας της Κυριακής και του Σαββάτου

06) Τι σημαίνει να έχεις, ή να στερείσαι, τη θεία χάρη

05) Ό Θεός δεν ακούει αμέσως τις ικεσίες των αμελών και ανώριμων

04) Τον ταπεινό «υψώνει» και δοξάζει ό Θεός

03) Λόγος του Οσίου Πατρός ημών Αββά Ισαάκ του Σύρου, περιέχων συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

02) Λόγοι περί αγάπης, του Οσίου Πατρός ημών Αββά  Ισαάκ του Σύρου

01) Βίος του Οσίου πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου

 

Βιβλιογραφία. Ασκητικοί λόγοι . Αββάς Ισαάκ του Σύρου.

Εκδόσεις ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ.

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ -ΞΒ-ΠΣΤ-
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ