ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ζ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΖΑΒΟΥΛΩΝ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΖΑΚΧΑΙΟΣ μάρτυρας. Διάκονος     ΝΟΕΜ. 18
ΖΑΚΧΑΙΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΔΕΚ. 18
ΖΑΚΧΑΙΟΣ ο Απόστολος     ΑΠΡ. 20
ΖΑΝΙΘΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΖΑΡΑ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΖΑΡΒΗΛΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΖΑΡΟΥΑΝΤΙΝΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Άγιος, ο Σκυτοτόμος     ΝΟΕΜ. 17
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ίερομάρτ. (περιττώς την 22α Μαΐ.)     ΜΑΪ. 28
ΖΑΧΑΡΙΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 22
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Μητροπολ. Κορίνθου, Νέος Ίερομάρτ     ΜΑΡΤ. 30
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νεομάρτυρας "Αρτας     ΙΑΝ. 20
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο Προφήτης     ΦΕΒΡ. 8
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο Προφήτης     ΣΕΠΤ. 5
ΖΑΧΑΡΙΑΣ οσιομάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΖΑΧΑΡΙΑΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 24
ΖΑΧΑΡΙΑΣ όσιος, ο Γεραρίτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 24
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων     ΦΕΒΡ. 21
ΖΑΧΑΡΙΑ πατέρα Ί. Προδρόμου, Σύναξις     ΙΟΥΝ. 24
ΖΑΧΑΡΙΑ εύρεσης Λειψάνου     ΦΕΒΡ. 11
ΖΕΒΙΝΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΖΕΒΙΝΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 12
ΖΕΒΙΝΑΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 23
ΖΗΝΑΣ (ή Ζήνων) ο απόστολος (καί ΙΑΝ. 4)     ΣΕΠΤ. 27
ΖΗΝΑΣ μάρτυρας, ο υπηρέτης     ΙΟΥΝ. 22
ΖΗΝΑΪΔΑ Άγία     ΟΚΤ. 11
ΖΗΝΑΪΣ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 7
ΖΗΝΟΒΙΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 30
ΖΗΝΟΒΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας (Α')     ΑΠΡ. 10
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας (Β')     ΑΠΡ. 10
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 22
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 11
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 3
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 21
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΖΗΝΩΝ μάρτυρας, Συγκλητικός     ΔΕΚ. 28
ΖΗΝΩΝ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 27
ΖΗΝΩΝ όσιος     ΦΕΒΡ. 10
ΖΗΝΩΝ όσιος     ΜΑΡΤ. 3
ΖΗΝΩΝ όσιος     ΙΟΥΝ. 12
ΖΗΝΩΝ όσιος     ΙΟΥΝ. 19
ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΖΩΓΡΑΦΙΤΑΙ οσιομάρτυρες 26 ΣΕΠΤ. 22
ΖΩΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 2
ΖΩΗ μάρτυς     ΔΕΚ. 18

ΖΩΪΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 22
ΖΩΪΛΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΖΩΪΛΟΣ ο Ρωμαίος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 13
ΖΩΪΛΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 3
ΖΩΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Κατάθεση     ΑΥΓ. 31
ΖΩΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μετακομιδή     ΑΠΡ. 12
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (Παρασκευή Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΖΩΡΖΗΣ βλέπε ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 2
ΖΩΣΙΜΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 16
ΖΩΣΙΜΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 24
ΖΩΣΙΜΑΣ όσιος     ΑΠΡ. 4
ΖΩΣΙΜΟΣ Άγιος     ΙΑΝ. 4
ΖΩΣΙΜΟΣ Επίσκοπος Συρακουσων     ΙΑΝ. 21
ΖΩΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 19
ΖΩΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 28
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΖΩΤΙΚΟΣ μάρτυρας, ο όρφανοτρόφος     ΔΕΚ. 31

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ