ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Χ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΧΑΙΔΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΧΑΪΔΩ Παρθενομάρτυς εν Αχαΐα     Α.Χ.Ε.Χ.
ΧΑΙΡΕΜΩΝ όσιος ΝΟΕΜ. 26
ΧΑΙΡΗΜΩΝ μάρτυρας, ο Διάκονος (και 3 ΟΚΤ.)     ΟΚΤ. 4
ΧΑΙΡΗΜΩΝ όσιος     ΑΥΓ. 16
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άγιος     ΣΕΠΤ. 17
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ όσιος, ο Νεοφανής     ΑΥΓ. 23
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ μάρτυρας (περιττώς 30 ΜΑΪ.)     ΜΑΙ. 31
ΧΑΡΕΤΗΣ ή Χαρέστης ή Χαρίτων Άγιος
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους) Α.Χ.Ε.Χ.
ΧΑΡΗΜΩΝ ή Χαιρήμων     ΟΚΤ. 4
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΧΑΡΙΣ μάρτυς     ΙΑΝ. 28
ΧΑΡΙΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΧΑΡΙΣΙΟΣ Άγιος     ΜΑΡΤ. 1
ΧΑΡΙΣΣΑ (ή Χαρίεσσα) μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΧΑΡΙΤΙΝΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 4
ΧΑΡΙΤΙΝΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 5
ΧΑΡΙΤΩή Παρθενομάρτυς     ΙΟΥΝ. 1
ΧΑΡΙΤΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΧΑΡΙΤΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 3
ΧΑΡΙΤΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 9
ΧΑΡΙΤΩΝ όσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΧΑΡΙΤΩΝ όσιος, ο όμολογητής     ΣΕΠΤ. 28
ΧΗΡΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 26
HILDA Αγία (Βρεταννίας)     ΝΟΕΜ. 17
ΧΙΟΝΙΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΧΛΟΗ συνεργ. απ. Παύλου     ΦΕΒΡ. 13
ΧΟΤΖΑ ΑΜΙΡΗΣ ο Νεομάρτυρας     Α.Χ.Ε.Χ.
ΧΟΥΔΙΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΧΟΥΛΕΛΑΙΟΣ όσιος Κύπριος     ΙΟΥΛ. 13
ΧΡΗΣΤΟΣ Νεομάρτυρας εκ Πρεβέζης     ΑΥΓ. 5
ΧΡΗΣΤΟΣ Νεομάρτυρας, ο κηπουρός     ΦΕΒΡ. 12
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ το νήπιο, μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΝΤΩΝ μνήμη     ΔΕΚ. 29
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ή Μεγαλομάρτυς     ΙΟΥΛ. 24
ΧΡΙΣΤΙΝΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΧΡΙΣΤΙΝΑ μάρτυς (και ΜΑΪ. 30)     ΜΑΪ. 31
ΧΡΙΣΤΙΝΑ μάρτυς, ή εν Περσία     ΜΑΡΤ. 13
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Παρθενομάρτυς     ΔΕΚ. 4
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 26
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 4
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας, ο Αίθίοψ     ΑΠΡ. 29
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Νεομάρτυρα    ς ΜΑΪ. 3
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Νεομάρτυρας, εν Θεσ/νίκη     ΙΟΥΛ. 28
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ο θαυματουργός, ο εν Πάτμω     ΜΑΡΤ. 16
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ανακομιδή Λειψάνου     ΟΚΤ. 21
ΧΡΙΣΤΟΥ Γέννηση     ΔΕΚ. 25
ΧΡΙΣΤΟΥ θαύμα στη Λευκάδα     ΙΟΥΝ. 1
ΧΡΙΣΤΟΥ Θεοφάνια     ΙΑΝ. 6
ΧΡΙΣΤΟΥ Μεταμόρφωση     ΑΥΓ. 6
ΧΡΙΣΤΟΥ Περιτομή     ΙΑΝ. 1
ΧΡΙΣΤΟΥ Υπαπαντή ΦΕΒΡ. 2
ΧΡΙΣΤΟΥ φυγή στήν     Αίγυπτο     ΔΕΚ. 26
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 19
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Α) Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Β) Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 5
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 9
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας (Α)     ΝΟΕΜ. 24
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας (Β) ΝΟΕΜ. 24
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας     ΜΑΪ. 9
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ο Νέος οσιομάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 18
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ όσιος, ο Ρωμαίος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ
ΧΡΟΝΙΟΣ ή Χρόνης μάρτυρας     ΑΠΡ.10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ'Αγία     ΟΚΤ. 25
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Άγιος     ΙΑΝ. 4
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 19
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Νεομάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΧΡΥΣΑΦΙΟΣ (ή Χρύσαφος) μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΧΡΥΣΗ ή Νεομάρτυς     ΟΚΤ. 13
ΧΡΥΣΗ (ή Αϋρα) μάρτυς     ΙΑΝ. 30
ΧΡΥΣΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 30
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Άγιος     ΔΕΚ. 23
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 24
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 22
ΧΡΥΣΟΠΛΟΚΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 24
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και οι συν αύτώ (βλ. τρεις Ίερ.)     ΙΑΝ. 30
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Μητροπολίτης Σμύρνης, Έθνοϊερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ανακομιδή Λειψάνου     ΙΑΝ. 27
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Κοίμηση     ΣΕΠΤ. 14
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Μνήμη     ΝΟΕΜ. 13
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Χειροτονία     ΔΕΚ. 15
ΧΡΥΣΟΤΕΛΗΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ