ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Θ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΘΑΔΔΑΙΟΣ Απόστολος     ΑΥΓ. 21
ΘΑΔΔΑΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΘΑΔΔΑΙΟΣ όσιος, Ομολογητής     ΔΕΚ. 29
ΘΑΘΟΥΗΛ μάρτυρας     ΑΥΓ. 4
ΘΑΘΟΥΗΛ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 22
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 20
ΘΑΛΕΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 19
ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 20
ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 27
ΘΑΛΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 11
ΘΑΛΛΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΘΑΡΡΑΣ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΘΑΥΜΑ ανάμνησις εν Λευκάδι     ΙΟΥΝ. 1
ΘΑΥΜΑ ανάμνησις ήττης Άγαρηνών     ΑΥΓ. 15
ΘΑΥΜΑ Θεοτόκου     ΣΕΠΤ. 1
ΘΑΥΜΑ Μ. Βασιλείου :     ΙΑΝ. 19
ΘΑΥΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ     ΙΑΝ. 7
ΘΑΥΜΑ στις Χωναίς αρχαγγέλου Μιχαήλ     ΣΕΠΤ. 6
ΘΑΥΜΑ στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής     ΑΥΓ. 16
ΘΑΥΜΑ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΜΑΪ. 8
ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΘΕΑΓΕΝΗΣ Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 2
ΘΕΑΓΕΝΗΣ (ή Θεογένης) μάρτυρας     ΟΚΤ. 3
ΘΕΑΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΑΓΩΝΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΘΕΑΝΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΘΕΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 23
ΘΕΗ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 18
ΘΕΪΩΝ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΘΕΚΛΑ ή Ισαπόστολος     ΣΕΠΤ. 24
ΘΕΚΛΑ μάρτυς (και ΣΕΠΤ. 26)     ΙΟΥΝ. 9
ΘΕΚΛΑ μάρτυς     ΑΥΓ. 19
ΘΕΚΛΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 6
ΘΕΚΛΑ Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΘΕΛΘΑΣ μάρτυς, Κύπριος (και 14 ΜΑΪ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΜΕΛΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 21
ΘΕΟΓΝΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 21
ΘΕΟΓΝΙΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ όσιος, ο Έλλην     ΜΑΡΤ. 14
ΘΕΟΔΟΣΙΑ Άγία     ΑΠΡ. 13
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ή οσιομάρτυς     ΜΑΪ. 29
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ή παρθενομάρτυς     ΜΑΪ. 29
ΟΕΟΔΟΣΙΑ ή Θεοδώρα μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΘΕΟΔΟΣΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 25
ΘΕΟΔΟΣΙΑ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 8
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Άγιος, Κύπριος (και 14 Μαίου)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ηγούμενος Μ. Τριγλίας     ΙΑΝ. 1
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 13
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο Β' ο ευσεβής βασιλεύς     ΙΟΥΛ. 29
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο Κοινοβιάρχης     ΙΑΝ. 11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο Μέγας βασιλεύς ΙΑΝ. 17
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος ..    ΑΥΓ. 8
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος εξ Αντιοχείας     ΦΕΒΡ. 5
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος, ηγούμενος Μονής Φιλόθεου και Μητροπολίτης Τραπεζούντος (και ΙΑΝ. 24)     ΙΑΝ. 11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος, ο νέος, ο ιαματικός     ΑΥΓ. 7
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 23
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΪ. 3
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ οσίου (Ρώσου) ανακομιδή Λειψάνου     ΑΥΓ. 14
ΘΕΟΔΟΤΗ Άγία και ΝΟΕΜ. 1 6λ. βιογ. Αγ. Αναργύρων     ΙΑΝ. 2
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 31
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς (Α')     ΙΟΥΛ. 3
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς (Β')     ΙΟΥΛ. 3
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 29
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 21
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 22
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 3
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΔΕΚ. 22
ΘΕΟΔΟΤΗ μάρτυς, εν Νίκαια     ΣΕΠΤ. 17
ΘΕΟΔΟΤΙΩΝ μάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΘΕΟΔΟΤΟΣ Επίσκοπος Εφέσου     ΟΚΤ. 12
ΘΕΟΔΟΤΟΣ Επίσκοπος Κυρήνειας Κύπρου     ΜΑΡΤ. 2
ΘΕΟΔΟΤΟΣ Ιερομάρτυρας, εν Άγκυρα     ΙΟΥΝ. 7
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 1
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 19
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ή Θεόδουλος μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 3
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 4
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 17
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΝΕΟΜ.3
ΘΕΟΔΟΤΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΟΔΟΤΟΣ όσιος, ήγούμ. Μονής Πουπλίου     ΙΑΝ. 25
ΘΕΟΔΟΥΛΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 18
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ Άγιος, ο δήμιος     ΣΕΠΤ. 4
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 18
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 4
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 2
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 18
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 3
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 23
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ όσιος, γιος του όσ. Νείλου     ΙΑΝ. 14
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ όσιος, ο σάλος     ΔΕΚ. 3
ΘΕΟΔΩΡΑ ή από Καισαρίδος, Όσια (+ Η' αϊ.)     ΔΕΚ. 30
ΘΕΟΔΩΡΑ ή Βασίλισσα (+ 867)     ΦΕΒΡ. 11
ΘΕΟΔΩΡΑ ή Βασίλισσα (+ ΣΤ αϊ.)     ΝΟΕΜ. 15
ΘΕΟΔΩΡΑ ή Βασίλισσα 'Αρτης, όσια (+ ΙΓ αϊ.)     ΜΑΡΤ. 11
ΘΕΟΔΩΡΑ ή εκ Βαστά, Οσιοπαρθενομάρτυς (+ Γ αι.)     ΣΕΠΤ. 11
ΘΕΟΔΩΡΑ ή εκ Τύρου, Παρθενομάρτυς     ΑΠΡ. 2
ΘΕΟΔΩΡΑ ή εν Αλεξάνδρεια, μάρτυς (+ 284)     ΑΠΡ. 5
ΘΕΟΔΩΡΑ ή εν Αμινσώ, μάρτυς (+ 305)     ΜΑΡΤ. 20
ΘΕΟΔΩΡΑ ή εν Θεσσαλονίκη, Μυροβλύτης, όσια (+ 892)     ΑΥΓ. 3
ΘΕΟΔΩΡΑ ή ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ή εν 'Αλεξάνδρεια, όσια (+ 491)     ΣΕΠΤ. 11
ΘΕΟΔΩΡΑ ή Μυροβλύτης, ή εν Θεσσαλονίκη, όσια (+ 892
μεταφορά λόγω νηστείας την 3η Αυγούστου)     ΑΥΓ. 29
ΘΕΟΔΩΡΑ ή "Παλαιά", ή εν Θεσσαλονίκη, όσια     ΑΠΡ. 5
ΘΕΟΔΩΡΑ μάρτυς (+ 258)     ΑΠΡ. 16
ΘΕΟΔΩΡΑ, μάρτυς (βλέπε άγ. Κάστωρ)     ΣΕΠΤ. 18
ΘΕΟΔΩΡΑ Ρωσίς οσία (+ 1378)     ΑΠΡ. 16
THEODORE Άγιος (Αγγλίας)     ΣΕΠΤ. 19
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ο Πρεσβύτερος     ΜΑΪ. 17
ΘΕΟΔΩΡΙΣΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α' Πάπας Ρώμης, Ίερομάρτυς (+ 649)     ΜΑΪ. 18
ΘΕΟΔΩΡΟΣ αδελφός Άλεξ. Νέφσκι, Ρώσος Όσιος (+ 1219-1933)     ΙΟΥΝ. 5
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αλεξανδρείας, Ίερομάρτυς (+ 600)     ΔΕΚ. 3
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 'Αρχιεπίσκοπος Εδέσσης Συρίας, Όσιος (+ Η'-Θ' αϊ.)     ΙΟΥΛ. 19
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος 'Αγκύρας, Ομολογητής (+ Η' αϊ.)     ΝΟΕΜ. 3
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος Άναστασιουπόλεως, όσιος (+ 613)     ΑΠΡ. 22
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος 'Αλεξανδρείας, Ιερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος Λιβύης, Μάρτυς (+ 299)     ΙΟΥΛ. 4
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος Θεοδοδιουπόλεως, μάρτυρας (+ 361)     ΝΟΕΜ. 28
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος Ρώσος, όσιος (+ 1023)     ΙΟΥΝ. 8
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίσκοπος Τύρου, όσιος (+ 363)     ΙΟΥΝ. 5
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ή ΧατζηΘεόδωρος, ο Μυτιληναίος,
Νεομάρτυς (+ 1784)     ΙΑΝ. 30
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ηγούμενος όσιος     ΙΑΝ. 8
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κτήτωρ Μεγάλου Σπηλαίου, όσιος     ΟΚΤ. 18
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας (+ 269)     ΙΑΝ. 30
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας (+ 138-160)     ΜΑΪ. 24
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας (+361)     ΝΟΕΜ. 24
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας (+ 284-305)     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας (+ 364)     ΣΕΠΤ. 5
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΘΕΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 21
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Βυζάντιος, Νεομάρτυς (+ 1795)     ΦΕΒΡ. 17
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως (+ Ζ' αϊ.)     ΔΕΚ. 27
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Γαβράς, Μεγαλομάρτυρας (+ 1080)     ΟΚΤ. 2
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Γραπτός, Ομολογητής (+ 830)     ΔΕΚ. 27
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός, όσιος     ΦΕΒΡ. 25
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εκ Κανδαύλης, μάρτυρας (+ 288)     ΣΕΠΤ. 4
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εκ Σαμοθράκης, Νεομάρτυρας (+ 1835)     ΑΠΡ. 6
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εν Δαρδανελλίοις, Νεομάρτυρας (+ 1690)     ΑΥΓ. 2
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εν Κυθήροις, όσιος (+ Γ αϊ.)     ΜΑΪ. 12
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εν Πέργη, μάρτυρας (+ 138-160)     ΑΠΡ. 19
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εξ Αφρικής, μάρτυρας (+ 249-251)     ΑΠΡ. 10
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Ηγιασμένος, όσιος (+ 368)     ΜΑΪ. 16
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο μετά Αδριανού, μάρτυρας (+ Δ' αϊ.)     ΑΥΓ. 26
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Πρεσβύτερος, μάρτυρας (+ 361)     ΝΟΕΜ. 28
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Πρεσβύτερος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 15
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στουδίτης, Ομολογητής (+ 826)     ΝΟΕΜ. 11
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στρατηγός, μάρτυρας (+ 845)     ΜΑΡΤ. 6
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στρατηλάτης, Μεγαλομάρτυρας (+ 319)     ΦΕΒΡ. 8/ΙΟΥΝ. 8
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Τηρών, Μεγαλομάρτυρας (+ 307)     ΦΕΒΡ. 17
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Τρίχινος, όσιος (+ Δ'-Ε' αϊ.)     ΑΠΡ. 20
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ομολογητής (+ Ζ' αϊ.)     ΣΕΠΤ. 20
ΘΕΟΔΩΡΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 11
ΘΕΟΔΩΡΟΣ όσιος (βλέπε όσ. Βόρος)     ΜΑΪ. 21
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Θαυματουργός, Ρώσος όσιος (+ IB' αϊ.)     ΜΑΪ. 21
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρώσος οσιομάρτυρας (+ ΙΑ' αϊ.)     ΑΥΓ. 11
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΑΝ. 19
[ΘΕΟΔΩΡΟΣ όσιος, "του Ταμασού"     ΟΚΤ. 4]
ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΔΥΟ (2) Νεομάρτυρες (+1835)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νεομάρ. Βυζαντίου Άνακομ. Λειψάν     ΑΠΡ. 30
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νεομάρ. Βυζαντίου (Κυριακή του Παραλύτου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στουδίτου, άνακομιδή Λειψάνου     ΙΑΝ. 26
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στρατηλάτου, άνακομιδή Λειψάνου     ΙΟΥΝ. 8
ΘΕΟΕΙΔΟΣ μάρτυρος     ΙΑΝ. 5   
ΘΕΟΚΛΕΙΑ Αγία, βλέπε βιογραφ. Αγ. Καλλιοπίου     ΑΠΡ. 7
ΘΕΟΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 24
ΘΕΟΚΛΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 14
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιμόνιας     ΔΕΚ. 1
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μάρτυρας, ο φαρμακός     ΦΕΒΡ. 26
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 27
ΘΕΟΚΛΗΤΩ οσία, ή θαυματουργή     ΑΥΓ. 3
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ή δια Χριστόν Σαλή (Ρωσίδα)     ΦΕΒΡ. 22
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ μάρτυς ΙΑΝ. 31
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ όσια, ή Λεσβία     ΝΟΕΜ. 9
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ όσια, ή Λεσβία Ανακομιδή Λειψάνων     ΙΟΥΝ. 27
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 4
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 3
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ μάρτυρας, ο ναύκληρος     ΣΕΠΤ. 6
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 3
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ όσιος, ηγούμενος Μ. Κουκουμίου     ΙΑΝ. 4
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ όσιος, Ομολογητής     ΝΟΕΜ. 20
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ όσιος, Σέρβος     ΟΚΤ. 30
ΘΕΟΛΗΠΤΗ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 1
ΘΕΟΝΟΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΘΕΟΝΥΜΦΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ Άγιος     ΙΑΝ. 2
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ Άγιος ....    ΦΕΒΡ. 7
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ Άγιος     ΙΑΝ. 5
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 11
ΘΕΟΠΙΣΤΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 20
ΘΕΟΠΙΣΤΗ όσια (και 3 Αυγούστου)     ΑΥΓ. 29
ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 2
ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ Παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΘΕΟΠΡΟΒΟΣ Επίσκοπος Κύπρου (και 4 Ιαν.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΟΣΕΒΗΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΘΕΟΣΕΒΙΑ σύζυγος 'Αγ. Γρηγορ. Νύσσης βλ. βιογ     ΙΑΝ. 10
ΘΕΟΣΕΒΙΟΣ όσιος, ο Άρσινοΐτης     ΟΚΤ. 12
ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ όσιος ΦΕΒΡ. 17
ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ όσιος,     ο εν Συμβόλοις     ΝΟΕΜ. 10
ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΜΑΡΤ. 17
ΘΕΟΣΤΙΧΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΘΕΟΤΕΚΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 3
ΘΕΟΤΕΚΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 10
ΘΕΟΤΙΜΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 19
ΘΕΟΤΙΜΟΣ (ή Τιμόθεος) Άγιος, ο δήμιος     ΣΕΠΤ. 4
ΘΕΟΤΙΜΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Γαλακτοτροφούσης, Σύναξις     ΙΟΥΛ. 3
ΘΕΟΤΟΚΟΥ γεγονότα κατά σειρά ημερομηνίας:
μνήμη εν τοις Άρεοβίνδου     ΦΕΒΡ. 10
Ευαγγελισμός     ΜΑΡΤ. 25
Ζώνης Μετακομιδή     ΑΠΡ. 12
Ναού Εγκαινια     ΜΑΪ. 13
άνάδειξις άχειροπ. εικόνος εν Καμουλιανοίς     ΜΑΪ. 15
Σύναξις     ΙΟΥΝ. 8
Σύναξις έν τω Άδειν ΙΟΥΝ. 11
Σύναξις ΙΟΥΝ. 15
'Οδηγήτριας     ΙΟΥΝ. 20
Έσθήτος κατάθεσις     ΙΟΥΛ. 2
Σύναξις εν τοις Άρματίου     ΙΟΥΛ. 21
Σύναξις     ΙΟΥΛ. 26
Κοίμησις     ΑΥΓ. 15
Σύναξις     ΑΥΓ. 17
Σύναξις εν τω Πυρσφ (Προυσό)     ΑΥΓ. 22
Ζώνης Κατάθεσις     ΑΥΓ. 31
Ναού άνακ. εν Νεωρίω     ΑΥΓ. 31
Εικόνος     ΣΕΠΤ. 1
Γενεσιον     ΣΕΠΤ. 8
θαύμα εν Κυθήροις     ΣΕΠΤ. 24
Είσόδια     ΝΟΕΜ. 21
Σύναξις     ΔΕΚ. 26
Φυγή εις Αίγυπτον     ΔΕΚ. 26
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ     ΙΑΝ. 6
ΘΕΟΦΑΝΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Άγιος     ΟΚΤ. 17
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Επίσκοπος Κύπρου     ΜΑΪ. 12
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Επίσκοπος Σολέας (και 11 Όκτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο 'Εγκλειστος, Ρώσος     ΙΟΥΝ. 9
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 8
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο Ομολογητής     ΜΑΡΤ. 12
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο Ομολογητής, ο Κουκιλάριο    ς Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ όσιος     ΜΑΪ. 17
ΘΕΟΦΑΝΗΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 10
ΘΕΟΦΑΝΗΣ όσιος, ο Γραπτός     ΟΚΤ. 11
ΘΕΟΦΑΝΗΣ όσιος, ο νέος και θαυματουργός     ΑΥΓ. 19
ΘΕΟΦΑΝΗΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΣΕΠΤ. 9
ΘΕΟΦΑΝΩ Αγία, βασίλισσα     ΔΕΚ. 16
ΘΕΟΦΙΛΗ Παρθενομάρτυς (βλ. βιογ. 'Αγ. Δόμνας)     ΔΕΚ. 28
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 21
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΔΕΚ. 28
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας Κρήτης     ΜΑΡΤ. 31
ΘΕΟΦΙΛΟΣ μάρτυρας, ο εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Διάκονος, μάρτυρας     ΙΑΝ. 8
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος) ΟΚΤ. 22
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 4
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 24
ΘΕΟΦΙΛΟΣ όσιος, αρχιεπίσκοπος Εφέσου     ΣΕΠΤ. 25
ΘΕΟΦΙΛΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     ΙΟΥΛ. 8
ΘΕΟΦΙΛΟΣ όσιος, ο Ερημίτης     ΔΕΚ. 2
ΘΕΟΦΙΛΟΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΟΚΤ. 2
ΘΕΟΦΙΛΟΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΟΚΤ. 10
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Επίσκοπος Νικομήδειας     ΜΑΡΤ. 8
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ όσιος     Α.Χ.Ε.Χ.   
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νεομάρτυρας, από Μ. Ασία ΑΥΓ. 20
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ των οσίων (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ δύο όσιες (βλ. βιογ. όσ. Ξένης)     ΙΑΝ. 24
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΔΥΟ (από τους 300 Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΡΑΠΩΝ "εις την Σύναταν" (και 14 Μαΐου)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΘΕΡΑΠΩΝ Επίσκοπος Κύπρου     ΜΑΪ. 14
ΘΕΡΑΠΩΝ Ιερομάρτυρας     ΜΑΪ. 27
ΘΕΡΑΠΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 26
ΘΕΡΑΠΩΝ όσιος, Ρώσος     ΜΑΪ. 27
ΘΕΡΘΑΣ βλέπε Θέρμος     ΜΑΡΤ. 26
ΘΕΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΘΕΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 6
ΘΕΡΙΣΣΟΣ (ή Θύρσος) επίσκοπος Καρπασίας     ΑΥΓ. 5
ΘΕΡΜΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΘΕΡΜΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ μάρτυρος     ΝΟΕΜ. 20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μάρτυς     ΔΕΚ. 19
ΘΕΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2
ΘΕΩΝΑΣ Άγιος     ΙΑΝ. 5
ΘΕΩΝΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΘΕΩΝΑΣ όσιος     ΑΠΡ. 4
ΘΕΩΝΑΣ όσιος, επίσκοπος Θεσ/νίκης     ΑΠΡ. 4
ΘΗΡΙΑΝΟΣ βλέπε Θερινός     ΜΑΪ. 6
ΘΗΣΕΥΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ Μεγ. Εκκλησίας (Αγίας Σοφίας)     ΔΕΚ. 22
ΘΥΡΣΟΣ ή Θέρισσος έπίσκ. Καρπασίας (περιττώς την 23η Ιουλίου)     ΑΥΓ. 5
ΘΥΡΣΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΘΥΡΣΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΘΥΡΣΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
[ΘΥΡΣΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7]
ΘΥΡΣΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 14
ΘΩΜΑΪΣ Αγία, ή Λεσβία     ΙΑΝ. 3
ΘΩΜΑΪΣ μάρτυς     ΑΠΡ. 14
ΘΩΜΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΘΩΜΑΣ μάρτυρας Διάκονος ΝΟΕΜ. 28
ΘΩΜΑΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 6
ΘΩΜΑΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 3
ΘΩΜΑΣ οσιομάρτυρας, ηγούμενος (&10 ΟΚΤΩΒΡ.) ....    ΣΕΠΤ. 22
ΘΩΜΑΣ όσιος, εν Μαλεώ     ΙΟΥΛ. 7
ΘΩΜΑΣ όσιος, ο Δεφουρκινός     ΔΕΚ. 10
ΘΩΜΑΣ όσιος, ο δια Χριστόν Σαλός     ΑΠΡ. 24
ΘΩΜΑΣ Παιδομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΘΩΜΑΣ Α' Πατριάρχης Κων/πολης (περιττώς αναφέρεται και την 18η Φεβρ.)     ΜΑΡΤ.21
ΘΩΜΑΣ ο Β' Πατριάρχης Κων/πολης (και ΝΟΕΜ. 15)     ΝΟΕΜ. 14
ΘΩΜΑ Αποστόλου Κατάθεση Λειψάνων     ΙΟΥΝ. 20
ΘΩΜΑ Αποστόλου ψηλάφηση των πληγών του Κυρίου, πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα     ΠΕΝΤΗΚ.
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ