ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Σ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΣΑΒΑΪΝΟΣ (βλέπε ΣΑΒΙΝΟΣ)     ΙΑΝ. 30
ΣΑΒΒΑΣ Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΣΑΒΒΑΣ Άγιος, Βενεθάλων     ΑΥΓ. 25
ΣΑΒΒΑΣ Αρχιεπίσκοπος Σερβίας     ΙΑΝ. 14
ΣΑΒΒΑΣ Επίσκοπος Δαφνουσίας     Μ ΑΙ. 2
ΣΑΒΒΑΣ (ή Σώβας) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΣΑΒΒΑΣ μάρτυρας     ΜΑΙ. 1
ΣΑΒΒΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 8
ΣΑΒΒΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΣΑΒΒΑΣ μάρτυρας, ο Στρατηλάτης     ΟΚΤ. 29
ΣΑΒΒΑΣ ο Νεομάρτυρας, ο Νιγδελής     ΝΟΕΜ. 12
ΣΑΒΒΑΣ ο Γότθος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 18
ΣΑΒΒΑΣ ο Νέος ο εν Καλύμνω     ΑΠΡ. 7
ΣΑΒΒΑΣ Οσιομάρτυρας (καί 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΣΑΒΒΑΣ Οσιομάρτυρας (4η Διακαινησίμου καί 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΑΒΒΑΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 17
ΣΑΒΒΑΣ όσιος, ο εκ Σικελίας     ΦΕΒΡ. 5
ΣΑΒΒΑΣ όσιος, ο Ήγιασμένος     ΔΕΚ. 5
ΣΑΒΒΑΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΟΚΤ. 1
ΣΑΒΒΑΣ όσιος, ο θεσσαλονικεύς (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΑΒΒΑΣ όσιος, ο Ρώσος     ΑΠΡ. 24
ΣΑΒΒΑΣ ο Στρατηλάτης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 19
ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΣΕΠΤ. 27
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΚΡΕΩ (μνήμη των απ' αιώνος κεκοιμημένων)     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟ (μνήμη θαύματος δια κολλύβων Αγίου Θεοδώρου)     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ό Ακάθιστος 'Υμνος)     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΥΡΙΝΗΣ (μνήμη πάντων των εν ασκήσει λαμψάντων οσίων Πατέρων)     ΤΡΙΩΔ.
ΣΑΒΕΛ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΣΑΒΗΛ (βλέπε Σαβέλ)     ΙΟΥΝ. 17
ΣΑΒΙΝΑ μάρτυς (καί ΜΑΡΤ. 11, περιττώς 14 ΜΑΡΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ Παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 25
ΣΑΒΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΣΑΒΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΣΑΒΙΝΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΣΑΒΙΝΟΣ μάρτυρας ο Αιγύπτιος (περιττώς την 28η Μάρτ.)     ΜΑΡΤ. 16
ΣΑΒΙΝΟΣ όσιος, ο επίσκοπος (περιττώς 16 ΟΚΤ.)     ΟΚΤ. 15
ΣΑΒΩΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
CHAD Άγιος (Σκωτίας)     ΜΑΡΤ. 2
ΣΑΔΩΘ Ιερομάρτυρας Επίσκοπος     ΟΚΤ. 19
CADOC Άγιος (Ουαλίας)     ΙΑΝ. 24
ΣΑΔΩΚ Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 20
ΣΑΔΩΚ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΪΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 5
ΣΑΚ Άγιος Πέρσης     ΝΟΕΜ. 17
ΣΑΚΕΔΩΝ (ή Σακερδών) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΣΑΚΤΟΣ (ή Σάγκτος) μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 25
ΣΑΛΑ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΛΑΘΑΗΛ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ όσιος     ΙΑΝ. 23
ΣΑΛΜΩΝ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΛΟΜΠΤΙΝΟΣ Επίσκοπος Ιεροσολύμων     ΙΟΥΛ. 24
ΣΑΛΩΜΗ Αγία, ή Μυροφόρος     ΑΥΓ. 3
ΣΑΛΩΝΑΣ ο Ρωμαίος, μάρτυρας     ΜΑΪ. 23
ΣΑΜΕΑΣ ο Προφήτης     ΙΑΝ. 8
ΣΑΜΟΥΗΛ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΣΑΜΟΥΗΛ ο Προφήτης     ΑΥΓ. 20
ΣΑΜΟΥΗΛ ο Προφήτης (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΜΨΩΝ ο Ξενοδόχος, άγιος     ΙΟΥΝ. 27
ΣΑΜΩΝΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΣΑΠΦΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΣΑΡΑΠΑΒΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΣΑΡΑΠΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΣΑΡΑΠΙΩΝ όσιος     ΦΕΒΡ. 7
ΣΑΡΑΦΘΙΑ ή δικαία (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΡΒΗΛΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 29
ΣΑΡΒΗΛΟΣ (ή Ζάρβηλος) μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΣΑΡΒΗΛΟΣ Παιδομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΣΑΡΜΑΤΑΣ όσιος     ΑΥΓ. 30
ΣΑΡΡΑοσία     ΙΟΥΛ. 13
ΣΑΡΡΑή δικαία (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΑΣΑΝΗ (ή Σωσάννη) μάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 12
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 7
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 22
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 7
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΣΑΤΟΥΡΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 1
ΣΑΤΥΡΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΣΑΤΥΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
SEBBI Άγιος (Αγγλίας)     ΑΥΓ. 29
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 24
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ όσια     ΙΟΥΝ. 7
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ο δούκας, μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 26
ΣΕΒΕΡΙΝΟΣ Άγιος (Αυστρίας)     ΙΑΝ. 8
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ ο μεγαλομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 9
ΣΕΒΗΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 20
ΣΕΒΗΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 8
ΣΕΒΗΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 3
ΣΕΒΗΡΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΣΕΪΜΒΛΑΣ Άγιος     ΜΑΡΤ. 20
ΣΕΪΜΒΛΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΙΑΝ. 26
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΜΑΡΤ. 17
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΑΥΓ. 16
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΣΕΠΤ. 25
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΟΚΤ. 26
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΔΕΚ. 6
ΣΕΙΣΜΟΥ μνήμη     ΔΕΚ. 14
ΣΕΚΕΝΔΙΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΣΕΚΕΝΔΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 28
ΣΕΛΕΥΚΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΣΕΛΕΥΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 23
ΣΕΛΕΥΚΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΣΕΛΕΥΚΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 31
ΣΕΛΕΥΚΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 3
ΣΕΛΛΗΝΙΑΔΑ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 5
ΣΕΜΝΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΣΕΝΝΟΥΦΙΟΣ ο σημειοφόρος     ΜΑΡΤ. 25
ΣΕΝΟΕΙ (ή Σεβόρης) μάρτυρας, ο Διάκονος     ΝΟΕΜ. 10
ΣΕΠΤΕΜΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΣΕΠΤΙΜΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 30
ΣΕΡΑΠΙΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΣΕΡΑΠΙΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 18
ΣΕΡΑΠΙΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΣΕΡΑΠΙΩΝ μάρτυρας, ο νέος     ΙΟΥΛ. 12
ΣΕΡΑΠΙΩΝ ο Αιγύπτιος, μάρτυρας     ΜΑΙ. 24
ΣΕΡΑΠΙΩΝ όσιος, ο Πνευματικός (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΕΡΑΠΙΩΝ όσιος, ο Σιδώνιος     ΜΑΡΤ. 21
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ιερομάρτυρας (τρίτη Κυριακή από το Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ο Νέος Ιερομάρτυρας     ΔΕΚ. 4
ΣΕΡΑΦΕΙΜ όσιος, ο εν Λεβαδεία     ΜΑΪ. 6
ΣΕΡΑΦΕΙΜ όσιος του Σάρωφ (Ρώσος    ) ΙΑΝ. 2
ΣΕΡΠΟΣ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΕΡΠΟΣ Ιερομάρτυρας, Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 28
ΣΕΡΓΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 2
ΣΕΡΓΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΣΕΡΠΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΣΕΡΠΟΣό Δίκαιος, ο Μάγιστρος     ΙΟΥΝ. 28
ΣΕΡΓΙΟΣ Οσιομάρτυρας (& 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΣΕΡΓΙΟΣ Οσιομάρτυρας, ο εν Ραϊθω (4η Διακαινησίμου καί 14 Ιανουαρίου) ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 12
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος, ο Αναχωρητής (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΟΥΝ. 28
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΣΕΠΤ. 25
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος, ο όμολογητής     ΜΑΙ. 13
ΣΕΡΓΙΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΟΚΤ. 7
ΣΕΡΓΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΠΡ. 12
ΣΕΡΠΟΥ Ανακομιδή Λειψάνων     ΣΕΠΤ. 11
ΣΕΡΓΙΟΥ Εύρεσις Λειψάνων (Ρώσου)     ΙΟΥΛ. 5
ΣΕΡΙΔΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 13
ΣΕΡΙΝΟΣ μάρτυρας (όχι 5 Ιούν.)     ΙΟΥΛ. 6
Cedd Άγιος (Σκωτίας)     ΙΑΝ. 7
ΣΕΡΟΥΧ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΗΘ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΗΜ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΙΓΗΤΖΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΣΙΛΑΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 30
ΣΙΛΑΣ βλέπε Σύλλας μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΣΙΛΒΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 14
ΣΙΛΒΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 1
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ "Οσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 2
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Πάπας Ρώμης     ΙΑΝ. 2
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Πατριάρχης     ΜΑΡΤ. 1
ΣΙΛΟΣ Επίσκοπος Κορίνθου Περσίας     ΝΟΕΜ. 26
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας ΙΑΝ. 29
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 6
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 10
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ μάρτυρας εν Παλαιστίνη (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 30
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     ΣΕΠΤ. 24
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ όσιος, Ρώσος     ΙΟΥΝ. 10
ΣΙΜΙΑΘΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΣΙΜΩΝ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΣΙΜΩΝ ο Απόστολςο εκ των 70     ΙΑΝ. 4
ΣΙΜΩΝ ο Απόστολος εκ των     12 ΜΑΪ. 10
ΣΙΜΩΝ Οσιομάρτυρας (καί 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΣΙΜΩΝ όσιος     ΙΟΥΝ. 25
ΣΙΜΩΝ όσιος     ΝΟΕΜ. 19
ΣΙΜΩΝ όσιος, ο Μυροθλήτης     ΔΕΚ. 28
ΣΙΣΙΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΣΙΣΙΝΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΣΙΣΙΝΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
[ΣΙΣΙΝΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 6]
ΣΙΣΙΝΙΟΣ όσιος, ο ομολογητής (περιττώς αναφέρεται ή μνήμη του καί την 27η ΙΟΥΛ.)     ΝΟΕΜ. 23
ΣΙΣΙΝΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης ΟΚΤ. 11
ΣΙΣΩΗΣ όσιος     ΙΑΝ. 16
ΣΙΣΩΗΣ όσιος, ο Μεγάλος     ΙΟΥΛ. 6
ΣΙΣΩΗΣ όσιος, Ρώσος     ΙΟΥΛ. 6
ΣΙΩΝΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 22
ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΣΟΛΕΒ μάρτυρας, Αιγύπτιος     ΑΥΓ. 5
ΣΟΛΟΜΩΝΗ Αγία, μητέρα των 7 Μακαβαίων     ΑΥΓ. 1
ΣΟΛΩΜΩΝ ο βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΟΛΟΧΩΝ (ή Σολομών) Αρχιεπίσκοπος Εφέσου     ΔΕΚ. 1 ΚΑΙ 2
ΣΟΛΟΧΩΝ μάρτυρας     ΜΑΪ. 17
ΣΟΡΒΗΛΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 29
ΣΟΣΣΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 24
ΣΟΥΗΜΒΛΑΣ βλέπε Σεϊμθλάς     ΜΑΡΤ. 26
ΣΟΥΗΡΙΛΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΣΟΥΜΑΝΙΤΗΣ ή Σωμανίτης ή Ξενοδοχήσασα τον Προφήτη Έλισαϊον      ΔΕΚ. 18
ΣΟΦΙΑ Αγία, ή θαυματουργή     ΔΕΚ. 18
ΣΟΦΙΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 17
ΣΟΦΙΑ μάρτυς (& ΣΕΠΤ. 28)     ΣΕΠΤ. 18
ΣΟΦΙΑ μάρτυς, ή ιατρός     ΜΑΪ. 22
ΣΟΦΙΑ οσία     ΙΟΥΝ. 4
ΣΟΦΟΚΛΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΣΟΦΟΝΙΑΣ ο Προφήτης     ΔΕΚ. 3
SWITHIN Άγιος Αγγλίας, άνακομιδή λειψάνων 15 Ιουλίου ΙΟΥΛ. 2
ΣΠΕΙΡΑ Στρατιωτών μαρτύρων     ΜΑΪ. 8
ΣΠΕΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 17
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Επίσκοπος Τριμυθοϋντος Κύπρου, ο θαυματουργός Δ    ΕΚ. 12
ΣΠΥΡΙΔΩΝ όσιος (Ρώσος) ΟΚΤ. 31
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ θαϋμα     ΑΥΓ. 11
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Νεομάρτυρας από τον Βόλο     ΑΥΓ. 16
ΣΤΑΥΡΟΥ εις το παλάτιον Ανακομιδή     ΑΥΓ. 14
ΣΤΑΥΡΟΥ εν ουρανί) φανέρωσις     ΜΑΪ. 7
ΣΤΑΥΡΟΥ εύρεσις     ΜΑΡΤ. 8
ΣΤΑΥΡΟΥ Προεόρτια, παλατιού εξέλευσις     ΙΟΥΛ. 31
ΣΤΑΥΡΟΥ Πρόοδος (Έξοδος) από το παλάτι     ΑΥΓ. 1
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ (τρίτη Κυριακή Νηστειών)     ΤΡΙΩΔ.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΙΜΙΟΥ Ύψωση     ΣΕΠΤ. 14
ΣΤΑΧΥΣ Επίσκοπος Ίεραπόλεως     ΝΟΕΜ. 14
ΣΤΑΧΥΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 31
ΣΤΕΦΑΝΑΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 15
ΣΤΕΦΑΝΙΔΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 11
ΣΤΕΦΑΝΙΣΑγία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης Ι    ΟΥΛ. 18
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σουρόζα (Ρώσος)     ΔΕΚ. 15
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επίσκοπος Περμίας (Ρώσος)     ΑΠΡ. 26
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ίερομάρτ. Πάπας Ρώμης (καί 7 ΣΕΠΤ.)     ΑΥΓ. 3
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 8
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 24
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΣΤΕΦΑΝΟΣ μάρτυρας, ο από Λεγαταρίων     ΝΟΕΜ. 28
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μητροπολίτης Ρηγίου     ΙΟΥΛ. 5
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όΑπόστολος     ΙΟΥΝ. 15
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο εν Πλακιδιαναίς     ΙΑΝ. 11
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο όμολογητής, ο Νέος     ΝΟΕΜ. 28
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο Πρωτομάρτυρας (καί 4 ΙΑΝ.)     ΔΕΚ. 27
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Οσιομάρτυρας ΟΚΤ. 21
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 14
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 27
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 12
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Βυζάντιος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (καί 28 ΔΕΚ.)     ΜΑΡΤ. 31
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 28
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Κυπριώτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΔΕΚ. 17
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο νεολαμπής     ΔΕΚ. 9
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Ξυλινίτης     ΜΑΡΤ. 24
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο όμολογητής     ΜΑΡΤ. 26
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Πρεσβύτερος     ΙΟΥΝ. 7
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Σαββαΐτης     ΙΟΥΛ. 13
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Σαββαΐτης     ΟΚΤ. 28
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, ο Χωρηβίτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, Ρώσος     ΑΠΡ. 27
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, όσιος, Σέρβος     ΟΚΤ. 30
ΣΤΕΦΑΝΟΣ όσιος, του Μαλωχά (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΜΑΪ. 18
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Άνακομιδή Λειψάνων     ΑΥΓ. 2
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Εϋρεσις Λειψάνων     ΣΕΠΤ. 12
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ίερομάρτυρα εγκαίνια Ναού     ΙΟΥΛ. 6
ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 19
ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΣ όσιος, ο 'Εγκλειστος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΔΥΟ μάρτυρες     ΟΚΤ. 16
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 70 μάρτυρες     ΑΠΡ. 24
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 20 μάρτυρες (βλέπε βιογ. Αγ. Ιουλιανού)     ΙΑΝ. 8
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΕΠΤΑ μάρτυρες     ΙΑΝ. 26
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ μάρτυρες     ΜΑΡΤ. 19
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 1104 μάρτυρες     ΣΕΠΤ. 6
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 31
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 13
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 4
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 30
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας, δήμιος     ΑΥΓ. 17
ΣΤΡΑΤΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΣΤΡΑΤΩΝ μάρτυρας (καί 9 Σεπτεμβρίου)     ΣΕΠΤ. 13
ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ όσιος, ο Παφλαγόνας     ΝΟΕΜ. 26
ΣΤΥΡΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΣΤΥΡΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 8
ΣΤΥΡΑΞ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ οσία     ΙΑΝ. 5
ΣΥΖΥΓΟΣ και ΑΝΗΡ μάρτυρες     ΜΑΪ. 29
ΣΥΛΛΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΣΥΛΛΗΨΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΑΝΝΑ     ΔΕΚ. 9
ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ     ΣΕΠΤ. 23
ΣΥΜΕΗΘΗΣ βλέπε ΣΙΜΙΑΘΗΣ     ΜΑΡΤ. 29
ΣΥΜΕΩΝ Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας     ΔΕΚ. 16
ΣΥΜΕΩΝ Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης     ΣΕΠΤ. 15
ΣΥΜΕΩΝ βλέπε βιογ. Όσ. Σάββα άρχιεπ. Σερθίας     ΙΑΝ. 14
ΣΥΜΕΩΝ 'Επίσκοπος Περσίας, Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΣΥΜΕΩΝ μάρτυρας     ΜΑΪ. 16
ΣΥΜΕΩΝ μάρτυρας (βλέπε 1040 Μάρτυρες)     ΙΟΥΝ. 30
ΣΥΜΕΩΝ Νεομάρτυρας, ο χρυσοχόος     ΑΥΓ. 14
ΣΥΜΕΩΝ ο Άδελφόθεος, επίσκοπος Ίεροσολ. (καί 18 ΣΕΠΤ.)     ΑΠΡ. 27
ΣΥΜΕΩΝ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 23
ΣΥΜΕΩΝ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΥΜΕΩΝ ο Δίκαιος θεοδόχος     ΦΕΒΡ. 3
ΣΥΜΕΩΝ ο Νέος Θεολόγος     ΜΑΡΤ. 12
ΣΥΜΕΩΝ ο Νέος Θεολόγος     ΟΚΤ. 12
ΣΥΜΕΩΝ ο Νέος Στυλίτης     ΑΠΡ. 27
ΣΥΜΕΩΝ όσιος     ΦΕΒΡ. 13
ΣΥΜΕΩΝ όσιος     ΑΠΡ. 4
ΣΥΜΕΩΝ όσιος     ΑΠΡ. 19
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ηγούμενος Μονής Φιλόθεου     ΙΑΝ. 24
ΣΥΜΕΩΝ όσιος καί θαυματουργός     ΟΚΤ. 18
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο δια Χριστόν σάλος ΙΟΥΛ. 21
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Ευλαβής (καί 28 ΙΟΥΝ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο θαυματουργός     ΜΑΪ. 24
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Λεσβίος, Στυλίτης (καί 1 ΦΕΒΡ.)     ΣΕΠΤ. 1
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Μεταφραστής     ΝΟΕΜ. 9
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Νεοφανής     ΙΟΥΛ. 24
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Παλαιός     ΙΑΝ. 26
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Πεντάγλωσσος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Στυλίτης     ΙΟΥΛ. 26
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Στυλίτης     ΣΕΠΤ. 1
ΣΥΜΕΩΝ όσιος, ο Ρώσος     ΜΑΪ. 10
ΣΥΝΑΞΗ Αγίων Άκακίου, Ελευθερίου και Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 21
ΣΥΝΑΞΗ Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή     ΙΑΝ. 7
ΣΥΝΑΞΗ Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή     ΙΟΥΛ. 23
ΣΥΝΑΞΗ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου     ΦΕΒΡ. 15
ΣΥΝΑΞΗ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου     ΙΟΥΛ. 10
ΣΥΝΑΞΗ Αρχαγγέλου Γαβριήλ     ΜΑΡΤ. 26
ΣΥΝΑΞΗ Αρχαγγέλου Γαβριήλ     ΙΟΥΛ. 13
ΣΥΝΑΞΗ Αρχαγγέλου Μιχαήλ     ΙΟΥΝ. 18
ΣΥΝΑΞΗ Αρχαγγέλου Μιχαήλ     ΔΕΚ. 10
ΣΥΝΑΞΗ Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ     ΝΟΕΜ. 8
ΣΥΝΑΞΗ Δικαίων Ζαχαρία καί Ελισάβετ     ΙΟΥΝ. 24
ΣΥΝΑΞΗ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     ΙΟΥΝ. 30
ΣΥΝΑΞΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν Διακοναίς     ΙΟΥΝ. 16
ΣΥΝΑΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Γοργοϋπηκόου     ΟΚΤ. 1
ΣΥΝΑΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Μαλεβής     ΑΥΓ. 23
ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΙΩΝ     ΟΚΤ. 12
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΙΟΥΝ. 11
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΙΟΥΝ. 15
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 26
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΑΥΓ. 17
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΔΕΚ. 26
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου Γαλακτοτροφούοης     ΙΟΥΛ. 3
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου καί Αρχαγγέλου Μιχαήλ     ΙΟΥΝ. 8
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου 'Οδηγήτριας     ΙΟΥΝ. 20
ΣΥΝΑΞΗ Ύπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιωτίσσης     ΑΥΓ. 22
ΣΥΝΕΣΙΟΣ Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου     ΜΑΪ. 23
ΣΥΝΕΣΙΟΣ Επίσκοπος     ΜΑΪ. 26
ΣΥΝΕΣΙΟΣ ο νέος Οσιομάρτυρας ο εν Θεσσαλονίκη ΙΟΥΝ. 12
ΣΥΝΕΣΙΟΥ Κυρήνης Διήγηση     ΙΟΥΝ. 27
ΣΥΝΕΤΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 22
ΣΥΝΕΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΣΥΝΕΤΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 12
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΤΑ     ΙΟΥΛ. 13
ΣΥΝΟΔΟΣ Α', Β' κ.λπ. βλέπε ΜΝΗΜΗ Α', Β' κ.λπ. ΟΙΚ. ΣΥΝ.
ΣΧΙΝΩΝ μάρτυρας     ΔΕΚ. 23
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 21
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους καί 18 Ιουλίου)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΩΖΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 7
ΣΩΖΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 7
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ιερομάρτυρας, ο πρεσβύτερος     ΟΚΤ. 21
ΣΩΚΡΑΤΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ο Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ο στρατιώτης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 19
ΣΩΜΑΝΙΤΗΣ βλέπε ΣΟΥΜΑΝΙΤΗΣ     ΔΕΚ. 18
ΣΩΝΟΕΙ βλέπε Σενοεί     ΝΟΕΜ. 10
ΣΩΠΑΤΡΑ οσία     ΝΟΕΜ. 9
ΣΩΣΑΝΝΑ Αγία     ΙΟΥΝ. 7
ΣΩΣΑΝΝΑ ή Δικαία (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΣΩΣΑΝΝΑ ή Οσιομάρτυς     ΔΕΚ. 15
ΣΩΣΑΝΝΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 24
ΣΩΣΘΕΝΗΣ ο Απόστολος (& 4 ΙΑΝ.)     ΔΕΚ. 8
ΣΩΣΙΘΕΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 9
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ο Απόστολος     ΑΠΡ. 29
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 10
ΣΩΣΣΟΣ ο Διάκονος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους καί 18 Ιουλίου)     Α.Χ.Ε.Χ
ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 24
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων     ΜΑΡΤ. 11
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Επίσκοπος Άχταλείας     ΣΕΠΤ. 8
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Επίσκοπος Κύπρου     ΔΕΚ. 8
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 1
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 19
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 18
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     ΑΥΓ. 18
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 11
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΪ. 11
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ