ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ψ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΨΟΗΣ οσιομάρτυρας, ο εν Ραϊθώ (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΨΟΗΣ όσιος     ΑΥΓ. 9
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ