ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ο

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΟΒΔΙΟΥ (ή Άβδιού) ο Προφήτης     ΝΟΕΜ. 19
ΟΖΙΑΣ ο βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΟΙΚΕΤΑΙ 12 Μάρτυρες οι συν Tη Άνθούση     ΦΕΒΡ. 22
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ (βλέπε ΜΝΗΜΗ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΩΝ)
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ Επίσκοπος Τρίκκης     ΜΑΪ. 3
ΟΛΒΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΪ. 29
ΟΛΒΙΑΝΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 25
ΟΛΓΑ (ή Ελένη) Αγία, ή βασίλισσα     ΙΟΥΛ. 11
ΟΛΔΑ ή Προφήτιδα     ΑΠΡ. 10
ΟΛΥΜΠΑΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 10
ΟΛΥΜΠΙΑ οσιομάρτυς     ΜΑΪ. 11
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ όσία, ή Διακόνισσα     ΙΟΥΛ. 25
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΟΛΥΜΠΙΝΟΣ (ή Όλύμπιος) μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 31
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (βλέπε Όλυμπίνος)     ΙΑΝ. 30
ΟΛΥΜΠΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 3
ΟΜΗΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ     ΑΠΡ. 13
ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ     ΟΚΤ. 31
ΟΝΗΣΙΜΟΣ Αρχιεπίσκοπος Εφέσου     ΔΕΚ. 1
ΟΝΗΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΟΝΗΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΟΝΗΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΟΝΗΣΙΜΟΣ ο Απόστολος     ΦΕΒΡ. 15
ΟΝΗΣΙΜΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΟΥΛ. 14
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ Άγιος Κύπριος     ΙΟΥΛ. 18
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 9
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 7
HONORIUS Άγιος (Αγγλίας)     ΣΕΠΤ. 30
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ο Νέος όσιομάρτυρας     ΙΑΝ. 4
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ όσιος, ο Αιγύπτιος     ΙΟΥΝ. 12
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 21
ΟΠΤΑΣΙΑ Κοσμά μοναχού     ΟΚΤ. 5
ΟΡΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΟΡΕΝΤΙΟΣ όσιος ο θαυμαστός (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΟΡΕΣΤΗΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 9
ΟΡΕΣΤΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 10
ΟΡΕΣΤΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 13
ΟΡΕΣΤΗΣ μάρτυρας, ο εν Κύπρω     ΑΥΓ. 20
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (πρώτη Κυριακή Νηστειών)     ΤΡΙΩΔ.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ πυρί τελειωθέντες     ΔΕΚ. 7
ΟΡΜΙΣΔΗΣ μάρτυρας (βλέπε βιογ. Αγ. Αύδά)     ΜΑΡΤ. 31
ΟΡΟΨΙΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΟΡΤΙΣΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 15
ΟΡΩΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
OSWALD Άγιος (Αγγλίας)     ΑΥΓ. 9
ΟΣΗΕό Προφήτης     ΟΚΤ. 17
ΟΣΙΟΙ ΔΕΚΑ από Αίγυπτο     ΑΥΓ. 8
ΟΣΙΟΙ έξι μαθηταί Αθανασίου     ΙΟΥΛ. 5
ΟΣΙΟΙ μύριοι (10.000) Θηβαίοι :     ΑΥΓ. 5
ΟΣΙΟΙ οι εν τη Μ. Αγ. Σάββα άναιρεθέντες     ΜΑΡΤ. 20
ΟΣΙΟΙ Πατέρες 99 εν Κρήτη ΟΚΤ. 7
ΟΣΙΟΙ Στρατιώτες έξι     ΔΕΚ. 30
ΟΣΙΟΙ Τέσσερις (κατ' άλλους 40) συνασκητές     ΙΟΥΛ. 19
ΟΣΙΟΙ Τέσσερις     ΑΥΓ. 18
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ έξι ερημίτες     ΟΚΤ. 19
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ οκτώ     ΑΠΡ. 25
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 26 Ζωγραφίτες     ΣΕΠΤ 22
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 36     QKT. 1
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 10.000     ΙΟΥΛ. 10
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ (υπό παπικών)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ     ΔΕΚ. 5
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Γυναίκες     ΣΕΠΤ. 30
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Ί. Μονής Παντοκράτορας Νταοϋ Πεντέλης
(στην Ί. Μονή εορτάζεται 10 Απριλίου)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Μοναχοί Ίβηρίτες     ΜΑΪ. 13
ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Παρθένες πέντε     ΣΕΠΤ. 26
ΟΣΙΟΣ κόμης     ΔΕΚ. 30
ΟΣΙΟΣ ο ομολογητής, επίσκοπος Κορδούης     ΑΥΓ. 27
ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 10
ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗ μάρτυς     |ΟΥΛ. 18
ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 24
ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 21
ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 4
ΟΥΑΛΕΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΟΥΑΛΕΡΙΝΟΣ (ή Ούαλεριανός) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (ή Ούαλεριανός) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (ή Ούαλεριανός) μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (ή Ούαλερίνος) μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (βλέπε βιογραφία Αγ. Βικέντιου)     ΝΟΕΜ. 11
ΟΥΑΛΗΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΟΥΑΛΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΟΥΑΡΟΣ μάρτυρας     QKT. 19
ΟΥΑΡΟΣ μάρτυρας, εν Αίγύπτω     ΟΚΤ. 25
ΟΥΪΚΤΩΡ μάρτυρας     |ΑΝ. 31
ΟΥΪΚΤΩΡ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΟΥΪΚΤΩΡ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΟΥΪΚΤΩΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΟΥΪΚΤΩΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΟΥΪΡΚΑΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΟΥΪΡΚΩ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 26
ΟΥΛΚΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 28
ΟΥΡΑΝΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΟΥΡΒΑΝΟΣ Επίσκοπος Μακεδονίας     ΝΟΕΜ. 29
ΟΥΡΒΑΝΟΣ (ή Ούρβάσιος) μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 23
ΟΥΡΒΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 5
ΟΥΡΒΑΝΟΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 31
ΟΥΡΠΑΣΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΟΥΡΣΙΚΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 14
URSULA Αγία (Βρεταννίας)     ΟΚΤ. 21

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ