ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ω

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΩΒΗΔ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΩΚΕΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΩΚΕΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΩΚΕΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΩΝΑΜ μάρτυρας ασκητής     ΝΟΕΜ. 20
ΩΡ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΩΡ όσιος     ΑΥΓ. 7
ΩΡ ο Προφήτης και Ιερεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 26
ΩΡΙΩΝ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 10
ΩΡΙΩΝ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΩΡΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΩΣΗΕ ο Προφήτης     ΟΚΤ. 17
WILFRID  Άγιος (Αγγλίας)     ΟΚΤ. 12
WILHILDA Αγία (Αγγλίας)     ΔΕΚ. 9
WILLIBALT  Άγιος (Γερμανίας)     ΙΟΥΝ. 7
WILLBRORD  Άγιος ('Ολλανδίας)     ΝΟΕΜ. 7
WISTAN  Άγιος (Αγγλίας)     ΙΟΥΝ. 1
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ