ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ν

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΝΑΑΣΩΝ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΝΑΖΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 14
ΝΑΘΑΝ ο Προφήτης (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ο Απόστολος     ΑΠΡ. 22
ΝΑΘΑΝΑΗΛ όσιος     ΝΟΕΜ. 27
ΝΑΝΑ Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΝΑΟΥΜ ο Θεοφόρος και θαυματουργός     ΔΕΚ. 23
ΝΑΟΥΜ ο Προφήτης     ΔΕΚ. 1
ΝΑΟΥΜ όσιος     ΙΟΥΛ. 17
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ Ιερομάρτυρας, Πατριάρ. Ιεροσολύμων     ΑΥΓ. 7
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 31
ΝΑΡΣΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΝΑΡΣΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 9
ΝΑΡΣΗΣ μάρτυρας, ο Πέρσης     ΔΕΚ. 9
ΝΑΤΑΛΙΑ μάρτυς     ΑΥΓ. 26
ΝΑΤΑΛΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 30
ΝΑΥΚΡΑΤΙΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΙΟΥΝ. 8
ΝΑΥΚΡΑΤΙΟΣ όσιος, ο Στουδίτης     ΑΠΡ. 18
ΝΑΧΩΡ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΝΕΑΔΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΜΑΪ. 16
ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 10
ΝΕΑΡΧΟΣ μάρτυρας ΑΠΡ. 22
ΝΕΑΡΧΟΣ μάρτυρας         ΝΟΕΜ. 5
ΝΕΑΡΧΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΝΕΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΝΕΙΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΕΙΛΟΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος     ΣΕΠΤ. 17
ΝΕΙΛΟΣ όσιος, ο ασκητής     ΝΟΕΜ. 12
ΝΕΙΛΟΣ όσιος, ο Έρικούσιος     ΑΥΓ. 16
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ όσιος, ο Μυροβλήτης     ΝΟΕΜ. 12
ΝΕΙΛΟΣ όσιος, ο Νέος     ΜΑΪ. 7
ΝΕΙΛΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΔΕΚ. 6
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Άγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως     ΝΟΕΜ. 9
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 11
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 17
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ όσιος, ο Άθωνίτης     ΔΕΚ. 5
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 29
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΟΚΤ. 11
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Αιγίνης, Ανακομιδή Ιερών λειψάνων     ΣΕΠΤ. 3
ΝΕΜΕΣΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 20
ΝΕΜΕΣΙΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΝΕΜΗ μάρτυς (κατ'  άλλους Άγιος Νέμης)     ΔΕΚ. 31
ΝΕΟΛΛΙΝΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 8
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΡΕΙΣ εν Βραχωρίω (και 29 Σεπτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΕΝΤΕ εν Μάκρη Άλεξ/πολης (Κυριακή του Απ. Θωμά)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΝΗΜΗ (Γ Ματθαίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΕΟΝΙΛΛΗ Αγία     ΙΑΝ. 16
ΝΕΟΝΙΛΛΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 28
ΝΕΟΝΙΛΛΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 30
ΝΕΟΦΥΤΗ Αγία     ΟΚΤ. 17
ΝΕΟΦΥΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 21
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 5
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΝΕΟΦΥΤΟΣ μάρτυρας, ο υπηρέτης     ΑΥΓ. 22
ΝΕΟΦΥΤΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 21
ΝΕΟΦΥΤΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης (και ΝΟΕΜ. 3)     ΝΟΕΜ. 9
ΝΕΟΦΥΤΟΣ όσιος, ο Έγκλειστος     ΙΑΝ. 24
ΝΕΟΦΥΤΟΣ όσιος, ο Έγκλειστος (περιττώς επαναλαμβάνεται
ως μάρτυς και την 28η Σεπτεμβρίου)     ΑΠΡ. 12
ΝΕΡΔΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 24
ΝΕΡΣΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 15
ΝΕΣΤΑΒΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΝΕΣΤΑΒΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 21
ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 1
ΝΕΣΤΩΡ Επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου     ΜΑΡΤ. 7
ΝΕΣΤΩΡ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 28
ΝΕΣΤΩΡ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 2
ΝΕΣΤΩΡ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 21
ΝΕΣΤΩΡ μάρτυρας     ΟΚΤ. 27
ΝΕΣΤΩΡ όσιος     ΙΑΝ. 16
ΝΕΣΤΩΡ όσιος     ΑΠΡ. 26
ΝΕΣΤΩΡ όσιος, ο χρονογράφος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 27
ΝΕΣΤΩΡ πατέρας Αγ. Κόνωνα     (βλ. 5 ΜΑΡΤ.)
ΝΕΤΡΑΣ όσιος, έπίσκ. Φαράν (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ Πατριάρχης (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΝΕΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΝΕΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΝΕΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΝΕΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 28
ΝΕΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΝΕΩΡΙΟΥ του της Θεοτόκου Ναού Άνακαινισις     ΑΥΓ. 31
ΝΗΠΙΑ Κυριάκος και Χριστιανός Μάρτ     ΜΑΪ. 24
ΝΗΠΙΑ μάρτυρες τέσσερα     ΙΟΥΝ. 3
ΝΗΠΙΑ τα υπό Ήρώδου αναιρεθέντα     ΔΕΚ. 29
ΝΗΠΙΟ μάρτυρας     ΟΚΤ. 24
ΝΗΠΙΟ μάρτυρας, τον Χριόταν ομολόγησαν     ΝΟΕΜ. 18
ΝΗΣΙΟΣ (ή Νίσιος) μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΝΗΦΩΝ Επίσκοπος Κωνσταντιανής     ΔΕΚ. 23
ΝΗΦΩΝ όσιος, ο Άθωνίτης     ΙΟΥΝ. 14
ΝΗΦΩΝ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΑΠΡ. 8
ΝΗΦΩΝ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 11
ΝΙΖΕΡΙΟΣ Άγιος (Λουξεμβούργου)     ΔΕΚ. 5
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Μύρων     ΝΟΕΜ. 4
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 5
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Α)     ΙΟΥΝ. 8
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Β)     ΙΟΥΝ. 8
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας, ο εν Αίγυπτψ     ΜΑΡΤ. 15
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ Οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 6
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ όσιος, ο Μυροβλήτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΙΚΑΝΩΡ ο Απόστολος και Διάκονος     ΙΟΥΛ. 28
ΝΙΚΑΝΩΡ όσιος ο θαυματουργός     ΑΥΓ. 7
ΝΙΚΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΝΙΚΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 25

ΝΙΚΗΤΑΣ Άγιος, ο Νέος     ΔΕΚ. 17
ΝΙΚΗΤΑΣ Αρχιεπίσκοπος Χαλκηδόνας     ΜΑΪ. 28
ΝΙΚΗΤΑΣ Επίσκοπος Χυτρών Κύπρου     ΣΕΠΤ. 15
ΝΙΚΗΤΑΣ μάρτυρας, ο Γότθος     ΣΕΠΤ. 15
ΝΙΚΤΗΤΑΣ Νεομάρτυρας, ο Νισύριος     ΙΟΥΝ. 21
ΝΙΚΗΤΑΣ ο Νέος Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 19
ΝΙΚΗΤΑΣ ο Νέος Ιερομάρτυρας, εν Σέρρες     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ο Νέος και 4 ή 5 ΑΠΡ., και Κυριακή του Θωμά
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 4
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος     ΜΑΪ. 20
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος ο έγκλειστος (Ρώσος)     ΜΑΪ. 14
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο ομολογητής     ΑΠΡ. 3
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο ομολογητής (βλέπε 6ιογ. όσ. Νικήτα)     ΜΑΪ. 28
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο ομολογητής     ΟΚΤ. 13
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο ομολογητής επίσκοπος Άπολλωνιάδος     ΜΑΡΤ. 20
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο Σιναΐτης     ΜΑΪ. 12
ΝΙΚΗΤΑΣ όσιος, ο Στυλίτης (Ρώσος)     ΜΑΪ. 24
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Άγιος     ΜΑΡΤ. 1
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 28
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας (και 6 ΦΕΒΡ.)     ΦΕΒΡ. 8
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 9
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 12
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ο Πρεσβύτερος     ΜΑΪ. 13
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 9
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 4
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 23
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος, ο ερημίτης     ΜΑΪ. 4
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος, ο Χίος     ΜΑΪ. 1
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 9
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΙΟΥΝ. 2
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ αυτοκράτορας Βυζαντίου     ΔΕΚ. 11
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σέρβων     ΜΑΪ. 11
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο βουλευτής Κυριακή Μυροφόρων     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 1
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας εκ Μετεώρων     ΑΥΓ. 16
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ όσιος ΙΟΥΛ. 11
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     ΙΟΥΛ. 14
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΟΚΤ. 31
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης     ΝΟΕΜ. 29
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρχιεπίσκοπος Μύρων Λυκίας     ΔΕΚ. 6
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίσκοπος Πάφου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ίερομ. βλέπε βιογ. Αγ. Τιμοθέου Έσ     ΟΚΤ. 29
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καβάσιλας, Άγιος     ΙΟΥΝ. 20
ΝΙΚΟΛΑΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΝΙΚΟΛΑΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 9
ΝΙΚΟΛΑΟΣ βλέπε βιογ. σημ. Αγ. Ισαάκ και Μαρτίνου     ΣΕΠΤ. 22
ΝΙΚΟΛΑΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 16
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομ. από Καρπ. (όχι την 23η ΔΕΚ.)     ΣΕΠΤ. 23
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας εκ Μετσόβου     ΜΑΪ. 16
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας εκ Μετσόβου     ΜΑΪ. 17
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας, εν Μαγνησία     ΑΠΡ. 24
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας, Κορίνθιος     (και 4 ΦΕΒΡ.)     ΦΕΒΡ. 14
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας, ο εν Κων/πολει     ΝΟΕΜ. 12
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος     ΦΕΒΡ. 14
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΦΕΒΡ. 28
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 27
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ισαπόστολος     ΦΕΒΡ. 3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Καραμάνος, νεομάρτυρας ΜΑΡΤ. 19
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Κατοπινός, Άγιος     ΦΕΒΡ. 26
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Νεομάρτυρας από τη Χίο     ΟΚΤ. 31
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο νεομάρτυρας ο Καραμάνος     ΔΕΚ. 6
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οσιομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 11
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οσιομάρτυρας, εν Βουνένοις     ΜΑΪ. 9
ΝΙΚΟΛΑΟΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ όσιος, ο από στρατιωτών     ΔΕΚ. 24
ΝΙΚΟΛΑΟΣ όσιος, ο Σικελιώτης     ΑΥΓ. 23
ΝΙΚΟΛΑΟΣ όσιος, (Ρώσος)     ΟΚΤ. 14
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΜΑΪ. 16
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης, ο Χρυσοβέργης     ΔΕΚ. 16
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλανάς, ιερέας, άγιος     ΜΑΡΤ. 2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανακομιδή Λειψάνου     ΜΑΪ. 20
ΝΙΚΟΛΑΣ ο νεομάρτυς     ΝΟΕΜ. 12
ΝΙΚΟΛΑΣ ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 4
ΝΙΚΟΜΗΔΗΣ Άγιος     ΟΚΤ. 17
ΝΙΚΟΠΟΛΠΊΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ μάρτυρας, ο Τριβούνιος     ΙΟΥΛ. 8
ΝΙΚΩΝ Επίσκοπος Αρσινόης Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΝΙΚΩΝ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 23
ΝΙΚΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 28
ΝΙΚΩΝ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΝΙΚΩΝ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΝΙΚΩΝ όσιος, ο "Μετανοείτε"     ΝΟΕΜ. 26
ΝΙΚΩΝ όσιος, ο Σιναΐτης (4η Διακαινησίμου) ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΙΚΩΝ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 23
ΝΙΚΩΝ όσιος (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 17
ΝΙΚΩΝ όσιος (Ρώσος)     ΔΕΚ. 11
ΝΙΝΑΣ όσιος, Ισαπόστολος, Φωτιστής Ιβηρίας     ΙΑΝ. 14
ΝΙΝΙΑΝ Άγιος (Βρεταννίας)     ΣΕΠΤ. 16
ΝΙΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 10
ΝΙΡΣΑΣ μάρτυρας, επίσκοπος     ΝΟΕΜ. 20
ΝΙΣΕΡ μάρτυρας     ΔΕΚ. 6
ΝΙΣΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΝΙΣΤΕΡΩΟΣ όσιος, ο Ραϊθηνός (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΝΙΤΑΣ Παιδομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΝΟΗΛΜΑΡΗΣ μάρτυρας (ή θηλ. Νοηλμάρη)     ΝΟΕΜ. 20
ΝΟΜΩΝ όσιος     ΔΕΚ. 18
ΝΟΝΝΑ Άγία     ΑΥΓ. 5
ΝΟΝΝΟΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 5
ΝΟΝΝΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 10
ΝΟΝΝΟΣ Άγιος     ΔΕΚ. 5
ΝΟΥΝΕΧΙΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΝΥΜΦΑΣ ο Απόστολος     ΦΕΒΡ. 28
ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ Παρθενομάρτυς      ΣΕΠ. 10
ΝΩΕ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ