ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Λ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΛΑΖΑΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΛΑΖΑΡΟΣ ο βοσκός, Νεομάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΛΑΖΑΡΟΣ ο Δίκαιος (άνακομιδή λειψ. 17 Όκτ.)     ΜΑΡΤ. 17
ΛΑΖΑΡΟΣ ο Πρεσβύτερος, ο Ζωγράφος     ΝΟΕΜ. 17
ΛΑΖΑΡΟΣ όσιος, ο Γαλλησιώτης     ΝΟΕΜ. 7
ΛΑΖΑΡΟΥ Άνακομιδή Λειψάνου (καί 17 ΟΚΤ.)     ΜΑΪ. 4
ΛΑΖΑΡΟΥ Ανάσταση (Σάββατο προ Βαΐων)     ΤΡΙΩΔ.
ΛΑΖΑΡΟΥ Λειψάνου Κατάθεση     ΟΚΤ. 17
ΛΑΖΑΡΟΥ Μάρτυρος, κατάθεση Λειψάνου     ΙΟΥΝ. 20
ΛΑΜΕΧ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΛΑΜΠΑΔΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 5
ΛΑΜΠΡΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2
ΛΑΜΠΡΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΛΑΟΔΙΚΙΟΣ ο δεσμοφύλακας, μάρτυρας     ΜΑΪ. 13
LAURENCE 'Αγιος (Αγγλίας)     ΦΕΒΡ. 3
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 'Αγιος     ΜΑΡΤ. 12
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 9
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 28
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας, άρχιδιάκονος     ΑΥΓ. 10
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΑΥΓ. 10
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 7
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 10
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 20
ΛΑΥΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 18
ΛΕΑΝΔΡΟΣ 'Αγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ 'Αγιος (Ισπανίας) (καί 27 ΦΕΒΡ.)     ΜΑΡΤ. 13
[ΛΕΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 14]
[ΛΕΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 2]
ΛΕΙΑ ή δίκαια, σύζυγος Ιακώβ (Κυριακή προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ (Ασημάκης) όσ. (Αγάπιος ο πρεσβύτ.)     ΝΟΕΜ. 6
LEONORUS 'Αγιος (Γαλλίας)     ΙΟΥΛ. 1
[ΛΕΟΝΤΙΟΙ ΔΥΟ (2) όσιοι, οι εν Αθψ     ΟΚΤ. 26]
ΛΕΟΝΤΙΟΣ 'Αγιος, ο φιλόσοφος     ΟΚΤ. 19
ΛΕΟΝΤΙΟΣ Επίσκοπος Νεάπολης Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας      ΜΑΡΤ. 9
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 4
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 18
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 10
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 16
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας, ο 'Ανάργυρος     ΟΚΤ. 17
ΛΕΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας, ο Ύπατικός     ΟΚΤ. 7
ΛΕΟΝΤΙΟΣ όσιος, ο Άθωνίτης καί Μυροβλήτης     ΙΟΥΝ. 18
ΛΕΟΝΤΙΟΣ όσιος, ο εν 'Αχαΐα     ΔΕΚ. 11
ΛΕΟΝΤΙΟΣ όσιος, ο ποιμένας     ΙΟΥΝ. 18
ΛΕΟΝΤΙΟΣ όσιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων     ΜΑΪ. 14
ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ρώσου, εύρεσις Λειψάνων     ΜΑΪ. 23
ΛΕΠΤΙΝΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 26
ΛΕΣΒΙΩΝ 23 ΑΓΙΩΝ (Β' Ματθαίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΛΕΥΙ πατριάρχης (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως) Δ    ΕΚ. 18
ΛΕΥΚΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΛΕΥΚΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 14
ΛΕΩΝ επίσκοπος Κατάνης     ΦΕΒΡ. 20
ΛΕΩΝ μάρτυρας (Α')     ΙΑΝ. 22
ΛΕΩΝ μάρτυρας (Β')     ΙΑΝ. 22
ΛΕΩΝ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 18
ΛΕΩΝ μάρτυρας     ΑΥΓ. 18
ΛΕΩΝ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΛΕΩΝ ο Μέγας βασιλεύς     ΙΑΝ. 20
ΛΕΩΝ όσιος     ΙΟΥΛ. 11
ΛΕΩΝ όσιος, ο Αρχιμανδρίτης     ΔΕΚ. 30
ΛΕΩΝ όσιος, ο ερημίτης     ΙΟΥΛ. 1
ΛΕΩΝ Πάπας Ρώμης     ΦΕΒΡ. 18
ΛΕΩΝ Πατριάρχης Κων/πολης     ΝΟΕΜ. 12
ΛΕΩΝΙΔΑ οσιομάρτυς     ΙΟΥΝ. 25
ΛΕΩΝΙΔΗΣ (ή Λεωνίδας) Επίσκοπος Αθηνών     ΑΠΡ. 15
ΛΕΩΝΙΔΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΛΕΩΝΙΔΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 5
ΛΕΩΝΙΔΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 8
ΛΕΩΝΙΔΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
[ΛΕΩΝΤΙΝΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 26]
ΛΙΒΕΡΙΑΝΟΣ (ή Βαλλεριανός) μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΛΙΒΕΡΙΟΣ ο ομολογητής, Πάπας Ρώμης     ΑΥΓ. 27
ΛΙΒΥΗ οσιομάρτυς     ΙΟΥΝ. 25
ΛΙΜΝΑΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 22
ΛΙΝΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 5
LIOBA Αγία (Γερμανίας)     ΟΚΤ. 28
ΛΟΓΓΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΛΟΓΓΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΛΟΓΓΙΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΛΟΓΓΙΝΟΣ μάρτυρας, ο Έκατόνταρχος     ΟΚΤ. 16
ΛΟΓΓΙΝΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 17
ΛΟΓΓΙΝΟΣ όσιος, ο Ίσαυρος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΛΟΛΛΙΑ (ή Λουλώ) μάρτυς     ΙΟΥΝ. 23
ΛΟΛΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 15
ΛΟΛΛΙΩΝ (ή Δολλίων) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 20
ΛΟΛΛΙΩΝ ο Νέος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 27
ΛΟΥΚΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΛΟΥΚΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΛΟΥΚΑΣ μάρτυρας, ο διάκονος     ΙΑΝ. 29
ΛΟΥΚΑΣ ο Άδριανουπολίτης, νεομάρτυρας
(περιττώς αναφέρεται 25 Μάρτ και 23 Μαΐου)     ΜΑΡΤ. 23
ΛΟΥΚΑΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 10
ΛΟΥΚΑΣ ο Ευαγγελιστής     ΟΚΤ. 18
ΛΟΥΚΑΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 7
ΛΟΥΚΑΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 6
ΛΟΥΚΑΣ όσιος, εν Στειρίω όρει     ΦΕΒΡ. 7
ΛΟΥΚΑΣ όσιος, ο ερημίτης     ΙΟΥΝ. 27
ΛΟΥΚΑΣ όσιος, ο νέος Στυλίτης     ΔΕΚ. 11
ΛΟΥΚΑΣ όσιος, ο Τριγλινός     ΔΕΚ. 27
ΛΟΥΚΑΣ όσιος, (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 6
ΛΟΥΚΑ Άνακομιδή Λειψάνου     ΜΑΪ. 3
ΛΟΥΚΑ Εύαγγελιστού Λειψάνων κατάθεση     ΙΟΥΝ. 20
ΛΟΥΚΙΑ Αγία, χήρα     ΣΕΠΤ. 17
ΛΟΥΚΙΑ ή Παρθενομάρτυς     ΙΟΥΛ. 6
ΛΟΥΚΙΑ ή Παρθενομάρτυς     ΔΕΚ. 13
ΛΟΥΚΙΑ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 4
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 'Αγιος     ΟΚΤ. 17
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 7
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ 15
ΛΟΥΚΙΛΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 3
ΛΟΥΚΙΟΣ μάρτυρας, ο βουλευτής     ΑΥΓ. 20
ΛΟΥΚΙΟΣ μάρτυρας, ο στρατιώτης     ΑΥΓ. 14
ΛΟΥΛΩ βλέπε Λολλία     ΙΟΥΝ. 23
ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ μάρτυς Τσέχα     ΣΕΠΤ. 16
ΛΟΥΠΠΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 23
ΛΟΥΠΟΣ μάρτυρας (ύπηρ. Αγ. Δημητρίου)     ΟΚΤ. 27
ΛΥΔΙΑ Αγία, ή Φιλιππησία     ΜΑΪ. 20
ΛΥΔΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 27
ΛΥΚΑΡΙΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 7
ΛΥΚΑΡΙΩΝ όσιομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 8
ΛΥΚΙΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΛΩΤ ο Δίκαιος     ΟΚΤ. 9
ΛΩΤ όσιος     ΟΚΤ. 22
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ