ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Η

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΗΓΑΘΡΑΞ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΗΛΕΙ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΗΛΕΙ βλέπε ΗΛΙΑΣ     ΔΕΚ. 19
ΗΛΙΑ Άρδούνη Νεομάρτυρος (τρίτη Κυριακή από το Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΗΛΙΑΔΗΣ (ή Ηλίας ή Ήλιανός) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΗΛΙΑΣ Άγιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης     ΙΟΥΛ. 25
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας (Α')     ΦΕΒΡ. 16
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας (Β')     ΦΕΒΡ. 16
ΗΛΙΑΣ (ή Ιουλιανός) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 17
ΗΛΙΑΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 19
ΗΛΙΑΣ Νεομάρτυρας Τραπεζούντιος     ΦΕΒΡ. 27
ΗΛΙΑΣ ο Άρδούνης, νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΗΛΙΑΣ ο Προφήτης     ΙΟΥΛ. 20
ΗΛΙΑΣ οσιομάρτυρας ο εν Αζη (4η Διακαινησίμου καί 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΗΛΙΑΣ (ή Ήλιου) όσιος     ΝΟΕΜ. 3
ΗΛΙΑΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΑΝ. 12
ΗΛΙΑΣ όσιος, ο Νέος     ΑΥΓ. 17
ΗΛΙΑΣ όσιος, ο Σπηλαιώτης     (και 11 Σεπτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ίερομ. Έπίσ. (6λ. βιογρ. "Αγ. Μάρτυρες)     ΑΠΡ. 9
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ, 20
ΗΛΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ, 28
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 19
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ όσιος (βλέπε βιογραφ. Όσ. Συμεών)     ΣΕΠΤ. 1
ΗΛΙΟΥ (ή Ηλίας) όσιος (Ρώσος)     ΔΕΚ. 19
ΗΛΙΟΦΩΤΟΙ Άγιοι (ή Ήλιόφωτος)     (καί Α.Χ.Ε.Χ.)     ΙΟΥΛ. 13
ΗΛΩΝ εύρεσις     ΜΑΡΤ. 6
[ΗΡΑΪΣ μάρτυρας (βλέπε σχ. Αγ. Ηρών)     ΑΥΓ. 10]
ΗΡΑΪΣ βλέπε ΡΑΪΣ     (καί ΣΕΠΤ. 5)     ΣΕΠΤ. 23
ΗΡΑΚΛΑΙΜΩΝ όσιος, ο ερημίτης     ΔΕΚ. 2
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Ίερομάρ., έπίσκ. Ταμάσου Κύπρου     ΣΕΠΤ. 17
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Άγιος, ο επίσκοπος
[(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, (και 14 Μαίου)]     Α.Χ.Ε.Χ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 14
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 31
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 22
ΗΡΑΚΛΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΗΡΩΔΙΩΝ ή Ροδίων, ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 10
ΗΡΩΔΙΩΝ μάρτυρας, ο Απόστολος     (καί ΑΠΡ. 8)     ΜΑΡΤ. 28
ΗΡΩΝ Άγιος, ο φιλόσοφος     ΑΥΓ. 10
ΗΡΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2
ΗΡΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΗΣΑΪΑΣ Άγιος Κινέζος (βλ. βιογ. Αγ. Μητρ. Τσί)     ΙΟΥΝ. 11
ΗΣΑΪΑΣ Επίσκοπος Ραοτοβίας (Ρώσος)     ΜΑΪ. 15
ΗΣΑΪΑΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΗΣΑΪΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΗΣΑΙΑΣ ο αρχιεπίσκοπος     Α.Χ.Ε,Χ.
ΗΣΑΪΑΣ ο Προφήτης     ΜΑΪ. 9
ΗΣΑΪΑΣ όσιομάρτυρας     (4η Διακαινησίμου καί 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΗΣΑΙΑΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΜΑΪ. 15
ΗΣΚΟΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 19
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     1ΟΥΛ. 7
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΗΣΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΗΣΥΧΙΟΣ ο θαυματουργός     ΜΑΡΤ. 6
ΗΣΥΧΙΟΣ ο Πρεσβύτερος (βλ. θιογ. Αγ. Ευτυχίου)     ΑΠΡ. 6
ΗΣΥΧΙΟΣ όσιος, ο Ίεροσολυμίτης     ΜΑΡΤ. 28
ΗΣΥΧΙΟΣ όσιος, ο όμολογητής     ΜΑΪ. 10
ΗΣΥΧΙΟΣ όσιος, ο Σιναΐτης     ΜΑΡΤ. 28
ΗΣΥΧΙΟΣ όσιος, ο της Βάτου (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΗΣΥΧΙΟΣ όσιος, ο Χωρηβίτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΗΣΥΧΙΟΣ ο Συγκλητικός     ΜΑΡΤ. 2
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ