ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ι

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΙΑ μάρτυς (περιττώς 4 και 5 Αυγούστου)     ΣΕΠΤ. 10
ΙΑ (βλέπε ΙΑΣ)     ΣΕΠΤ. 11
ΙΑΚΙΣΧΟΛΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΙΑΚΧΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 1
ΙΑΚΩΒ πατριάρχης (Κυρ. Προ Χριστού Γεννήσεως)....     ΔΕΚ. 1
ΙΑΚΩΒ ο δίκαιος, γιος Ματθάν (Κυρ. προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΙΑΚΩΒΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΙΑΚΩΒΟΣ Επίσκοπος Μυγδονίας     ΟΚΤ. 31
ΙΑΚΩΒΟΣ Επίσκοπος Νισίβεως     ΙΑΝ. 13
ΙΑΚΩΒΟΣ Επίσκοπος Ροστοβίας (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 27
ΙΑΚΩΒΟΣ Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 1
ΙΑΚΩΒΟΣ Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΙΑΚΩΒΟΣ μάρτυρας
ΙΑΚΩΒΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΙΑΚΩΒΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΙΑΚΩΒΟΣ ο Άδελφόθεος και Απόστολος     ΟΚΤ. 23
ΙΑΚΩΒΟΣ ο Απόστολος     ΑΠΡ. 30
ΙΑΚΩΒΟΣ ο εν Αλάσκα     ΙΟΥΛ. 26
ΙΑΚΩΒΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας, ο Πέρσης     ΝΟΕΜ. 27
ΙΑΚΩΒΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας από Καστοριά, ή Ίβηροσκητιώτης     (και 28 ΙΑΝ. και 2 ΝΟΕΜ.)     ΝΟΕΜ. 1
ΙΑΚΩΒΟΣ (Α') Οσιομάρτυρας     (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΑΚΩΒΟΣ (Β') Οσιομάρτυρας     (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΑΚΩΒΟΣ Οσιομάρτυρας, ο Διάκονος     ΝΟΕΜ. 1
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 28
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 6
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 27
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 13
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 21
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος, ο Αναχωρητής     ΝΟΕΜ. 26
ΙΑΚΩΒΟΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΜΑΡΤ. 21
ΙΑΚΩΒΟΣ του Άλφαίου, Απόστολος     ΟΚΤ. 9
ΙΑΚΩΒΟΥ Άδελφοθέου (Κυριακή μετά Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 26
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ Άγιος παις     ΑΥΓ. 4
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒ Ι
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 30
ΙΑΡΕΔ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΑΣ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 11
ΙΑΣΙΜΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 4
ΙΑΣΩΝ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΑΣΩΝ Επίσκοπος Δαμάσκου     ΟΚΤ.
ΙΑΣΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 19
ΙΑΣΩΝ ο Απόστολος     ΑΠΡ. 29
ΙΑΦΕΘ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΒΗΡΩΝ (περί) διήγηση     ΟΚΤ. 26
ΙΒΙΣΤΙΩΝ όσιος     ΑΥΓ. 26
ΙΓΕΝΗΣ μάρτυρας
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης     ΟΚΤ. 14
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ιερομάρτυρας, ο θεοφόρος     ΔΕΚ. 20
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός, (Ρώσος)     ΜΑΪ. 28
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο νέος Οσιομάρτυρας     (& ΜΑΪ. 1)     ΟΚΤ. 8
ΙΓΝΑΤΙΟΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 27
ΙΓΝΑΤΙΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 7
ΙΓΝΑΤΙΟΣ όσιος, ο Κρής (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ όσιος, ο όμολογ. (βλ. βιογ. όσ. Νικήτα)     ΜΑΪ. 28
ΙΓΝΑΤΙΟΣ όσιος, ο Στειρωνίτης     ΙΟΥΛ. 26
ΙΓΝΑΤΙΟΥ Θεοφόρου ανακομιδή λειψάνων     ΙΑΝ. 29
ΙΕΖΕΚΙΗΛ ο Προφήτης     ΙΟΥΛ. 23
ΙΕΡΑΞ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΙΕΡΑΞ Παιδομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΡΕΙΣ     ΙΑΝ. 30
ΙΕΡΕΙΣ και Διάκονοι μάρτυρες     80 ΣΕΠΤ. 5
ΙΕΡΕΙΣ μάρτυρες δύο     ΔΕΚ. 7
ΙΕΡΕΙΣ μάρτυρες 60     ΔΕΚ. 7
ΙΕΡΕΜΙΑΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ο Προφήτης     ΜΑΪ. 1
ΙΕΡΕΜΙΑΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΙΕΡΕΜΙΑΣ Οσιομάρτυρας, ο εν Ραϊθφ (4η Διακαινησίμου
και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΕΡΕΜΙΟΥ προφήτου θρήνος (διήγηση)     ΝΟΕΜ. 4
ΙΕΡΙΑ (ή Ιέρεια) όσία     ΙΟΥΝ. 3
ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1ος Επίσκοπος Αθηνών     ΟΚΤ. 4
ΙΕΡΟΘΕΟΣ Οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΙΕΡΟΘΕΟΣ όσιος, ο Νέος     ΣΕΠΤ. 13
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΥΟ     ΔΕΚ. 7
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 60     ΔΕΚ. 7
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 26
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 4
ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ μάρτυρες     ΜΑΡΤ. 29
ΙΕΡΩΝ μάρτυρας (Α')     ΝΟΕΜ. 7
ΙΕΡΩΝ μάρτυρας (Β')     ΝΟΕΜ. 7
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 15
ΙΕΣΣΑΙ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΕΧΟΝΙΑΣ ο βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΗΣΟΥΣ του Ναυή, ο Δίκαιος (και ΔΕΚ. 18)     ΣΕΠΤ. 1
ΙΛΑΡΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 19
ΙΛΑΡΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΛΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 12
ΙΛΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 14
ΙΛΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΙΛΑΡΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 16
ΙΛΑΡΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΜΑΪ. 4
ΙΛΑΡΙΩΝ Άγιος, ο νέος (από τους 300 Αγίους
Αλαμανούς Κυπρίους, και 6 Όκτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΑΛΑΡΙΩΝ μάρτυρας βλέπε βιογ. Αγ. Δίου κ.λπ     ΑΠΡ. 3
ΙΛΑΡΙΩΝ ο Μέγας, όσιος     ΟΚΤ. 21
ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΙΛΑΡΙΩΝ Οσιομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 4
ΙΛΑΡΙΩΝ Οσιομάρτυρας     (και 10 Όκτ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΛΑΡΙΩΝ όσιος     ΜΑΪ. 6
ΙΛΑΡΙΩΝ όσιος, ο Ιβηρ     ΝΟΕΜ. 13
ΙΛΑΡΙΩΝ όσιος, ο Ίβηρ, ο εν Θεσσαλονίκη     ΝΟΕΜ. 19
ΙΛΑΡΙΩΝ όσιος, ο Νέος (ήγούμ. Μ. Πελεκητής)     ΜΑΡΤ. 28
ΙΛΑΡΙΩΝ όσιος, ο Νέος (ήγούμ. Μ. Δαλμάτων)     ΙΟΥΝ. 6
ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ οσίου Ρώσου, Ανακομιδή λειψάνων     ΟΚΤ. 21
ΙΛΛΥΡΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 3
ILTUD Άγιος (Ουαλίας)     ΝΟΕΜ. 6
ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 1
ΙΝΔΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 3
ΙΝΔΗΣ μάρτυρας, Συγκλητικός     ΔΕΚ. 28
ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ     ΣΕΠΤ. 1
ΙΝΝΑΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ Βενιαμίνωφ, Μητροπολίτης, Μέγας Ιεραπόστολος Αλάσκας     ΜΑΡΤ. 31
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ Επίσκοπος Ίρκούτας (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 26
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 2
ΙΟΡΔΑΝΗΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΜΑΪ. 2
ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων     ΙΟΥΛ. 2
ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο Άλεούτιος και πάντων των Αγίων των εν Αλάσκα.     ΔΕΚ. 13
ΙΟΥΒΕΝΤΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 12
ΙΟΥΔΑΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 19
ΙΟΥΔΑΣ πατριάρχης, γιος Ιακώβ (Κυρ. προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΙΟΥΔΙΘ ή δίκαια (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΟΥΛΙΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 4
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 22
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΑΥΓ. 17
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΑΥΓ. 18
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς (Α')     ΝΟΕΜ. 1
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς (Β')     ΝΟΕΜ. 1
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΔΕΚ. 4
ΙΟΥΛΙΑΝΗ μάρτυς     ΔΕΚ. 21
ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ Αγίας Ρωσίδας, εϋρεσις λειψάνων     ΙΟΥΛ. 6
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Άγιος από την Κιλικία     ΜΑΡΤ. 16
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας, ο πρεσβύτερος     ΟΚΤ. 7
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιερομάρτυρας, Πρεσβύτ. Αγκύρας     ΣΕΠΤ 12
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 8
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 29
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 6
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 6
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ή Έλιανός ή Ήλιανός) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (ή Ιούλιος) μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 21
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας, ο Αιγύπτιος     ΙΟΥΝ. 21
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 12
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 18
ΙΟΥΛΙΤΤΑ όσία     ΙΟΥΝ. 14
ΙΟΥΛΙΤΤΑ μάρτυς (μητέρα του Αγ. Κηρύκου)     ΙΟΥΛ. 15
ΙΟΥΛΙΤΤΗ μάρτυς, από την Καισαρεία     ΙΟΥΛ. 30
ΙΟΥΝΙΑ ή Απόστολος :     ΜΑΪ. 17
ΙΟΥΝΙΛΛΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 17
ΙΟΥΣΤΑ όσία     ΑΠΡ. 26
ΙΟΥΣΤΙΝΗή Παρθενομάρτυς     ΟΚΤ. 2
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ο Β' βασιλεύς     (και 15 ΙΟΥΛ.)     ΑΥΓ. 2
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ όσιος, ο βασιλόπαις (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ο Απολογητής, μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ο ευσεβής βασιλεύς     ΝΟΕΜ. 15
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 17
JUSTUS Άγιος (Αγγλίας)     ΝΟΕΜ. 10
ΙΟΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΙΟΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 14
ΙΟΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 21
ΙΟΥΣΤΟΣ (ή Ιησούς) ο Απόστολος     ΟΚΤ. 30
ΙΟΥΣΤΟΣ συνεργ. απ. Παύλου     ΦΕΒΡ. 13
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 10
ΙΣΑΑΚ μάρτυρας (βλέπε 1040 Μάρτυρες)     ΙΟΥΝ. 30
ΙΣΑΑΚ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 22
ΙΣΑΑΚ μάρτυρας     ΔΕΚ. 9
ΙΣΑΑΚ Οσιομάρτυρας, ο εν Σαλαήλ (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΣΑΑΚ όσιος, ο Σύρος, έπ. Νινευί     ΙΑΝ. 28
ΙΣΑΑΚ πατριάρχης, γιος Αβραάμ (Κυριακή προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΙΣΑΑΚΙΟΣ Επίσκοπος Κύπρου ΣΕΠΤ. 21
ΙΣΑΑΚΙΟΣ μάρτυρας (και όχι Ισαάκ)     ΑΠΡ. 21
ΙΣΑΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 16
ΙΣΑΑΚΙΟΣ μάρτυρας (Α')     ΝΟΕΜ. 20
ΙΣΑΑΚΙΟΣ μάρτυρας (Β')     ΝΟΕΜ. 20
ΙΣΑΑΚΙΟΣ όσιος, ο Ομολογητής     ΜΑΪ. 30
ΙΣΑΚΙΟΣ (ή Ίσαάκιος) όσιος     ΑΥΓ. 3
ΙΣΑΥΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΙΣΑΧΑΡ πατριάρχης (Κυρ. προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΣΙΔΩΡΑ Αγία     ΟΚΤ. 17
ΙΣΙΔΩΡΑ όσία     ΜΑΪ. 1
ΙΣΙΔΩΡΟΣ Άγιος (βλέπε βιογρ.Αγ. Βόρου)     ΜΑΪ. 21
ΙΣΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΙΣΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 27
ΙΣΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΙΣΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας, εν Χίω     ΜΑΪ. 14
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ο δια Χριστόν σάλος (Πρώσσος)     ΜΑΪ. 14
ΙΣΙΔΩΡΟΣ όσιος, ο Πηλουσιώτης     ΦΕΒΡ. 4
ΙΣΙΔΩΡΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 2|
ΙΣΜΑΗΛ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΙΣΧΥΡΙΩΝ όσιος, επίσκοπος Ταρσού     ΝΟΕΜ. 23
ΙΤΑ Αγία (Ιρλανδίας)     ΙΑΝ. 15
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΑγία     ΝΟΕΜ. 16
ΙΩΑΔ ή Ίωήλ ο Προφήτης     (και 3 ΜΑΡΤ.)     ΜΑΡΤ. 30
ΙΩΑΘΑΜ βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΑΚΕΙΜ ο Νέος, όσιος, ο θεοφόρος     ΙΟΥΛ. 3
ΙΩΑΚΕΙΜ πατέρας Θεοτόκου, Σύναξις     ΣΕΠΤ. 9
ΙΩΑΝΝΑ ή Μυροφόρος, αγία     ΙΟΥΝ. 27
JOHN BEVERLEY Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΡΤ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 17
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 17
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος Κινέζος (βλ. βιογ. Αγ. Μητροφ. Τσί)     ΙΟΥΝ. 11
ΙΩΑΝΝΗΣ De Montfort Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος, ο Καρπάθιος     ΑΥΓ. 25
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος, ο Στρατιώτης     ΙΟΥΝ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος, ο Στρατιώτης     ΙΟΥΛ. 29
ΙΩΑΝΝΗΣ Άγιος, της Κρονοτάνδης, (Ρώσος)     ΔΕΚ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ Άρχιεπ. Αλεξανδρείας, ο Ελεήμονας     ΝΟΕΜ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     ΑΥΓ. 25
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Γοτθίας     ΙΟΥΝ. 26
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Είρηνουπόλεως     ΦΕΒΡ. 4
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Εύχαϊτών     ΟΚΤ. 5
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Εφέσου     (και ΑΥΓ. 4)     ΑΥΓ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Εφέσου, ο Νέος     (και ΑΥΓ. 4)     ΑΥΓ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ (ή Ιωακείμ) Επίσκοπος Ζιχνών     ΔΕΚ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Κολωνίας     ΔΕΚ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ Επίσκοπος Πολυβότου     ΔΕΚ. 4
ΙΩΑΝΝΗΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος     ΝΟΕΜ. 1
ΙΩΑΝΝΗΣ Ιερομάρτυρας, Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 1
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 22
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 14
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 7
[ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 29]
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 23
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας, ο Αιγύπτιος     ΣΕΠΤ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας ο Αθηναίος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΤΝΤΗΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ μάρτυρας, ο από Λεγαταρίων     ΝΟΕΜ. 28
ΙΩΑΝΝΗΣ Μητροπολίτης Θηβών     ΑΠΡ. 29
ΙΩΑΝΝΗΣ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος     ΙΟΥΛ. 18
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 2
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας από τη Βουλγαρία     ΜΑΡΤ. 5
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας από τα Ιωάννινα     ΑΠΡ. 18
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας εκ Μουσουλμάνων     ΣΕΠΤ. 23
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας, εν Άσπροκάστρω     (και ΙΟΥΝ. 2)     ΙΟΥΝ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας, εν Θεσσαλονίκη     ΦΕΒΡ. 15
ΙΩΑΝΝΗΣ Νεομάρτυρας, ο ράφτης     ΔΕΚ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ανάργυρος, μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Βατατζής, άγιος     ΝΟΕΜ. 4
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Βλαδίμηρος, ο βασιλεύς     ΜΑΪ. 22
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Βλάχος, νεομάρτυρας     ΜΑΪ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 14
ΙΩΑΝΝΗΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΜΑΪ. 29
ΙΩΑΝΝΗΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΣΕΠΤ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ ο θαυματ. Άρχιεπ. Νοβογορδίας (Ρώσος)     ΣΕΠΤ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής     ΜΑΪ. 8
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ιερομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Καλυβίτης     ΙΑΝ. 15
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κάλφας, νεομάρτυρας .    ΦΕΒΡ. 26
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κουλικάς, νεομάρτυρας     (και 18 ΑΠΡ.) ..ΑΠΡ. 8
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νάννος, νεομάρτυρας .     ΜΑΪ. 29
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ναύκληρος .    ΑΠΡ. 8
ΙΩΑΝΝΗΣ ο νεομάρτυρας από την Κρήτη ..     ΣΕΠΤ. 15
ΙΩΑΝΝΗΣ ο νεομάρτυρας από την Μονεμβασιά .    ΟΚΤ. 21
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Νέος Μεγαλομάρτυρας (Ρώσος)      ΙΟΥΝ. 2
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ομολογητής .    ΑΠΡ. 27
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Πρόδρομος, Σύναξη ..    ΙΑΝ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας ..    ΑΠΡ. 12
ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας ..     ΙΟΥΝ. 4
[ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας .     ΙΟΥΝ. 7]
ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας .     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Οσιομάρτυρας (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου) ....    ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος ..     ΙΑΝ. 26
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος,.     ΦΕΒΡ. 6
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος ..    ΦΕΒΡ. 23
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος ....    ΜΑΡΤ. 16
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος ...     ΙΟΥΛ. 21
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος ..     ΟΚΤ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος .    ΝΟΕΜ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 6 'Οκτ.)      Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, εν Κιέβω (Ρώσος) .    ΙΟΥΛ. 18
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, εν Λυκω ..    ΦΕΒΡ. 6
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος και θαυματουργός ..    ΟΚΤ. 19
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Βραχύσωμος .     ΝΟΕΜ. 9
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Δαμασκηνός ..     ΔΕΚ. 4
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Δερμοκαΐτης ..    ΝΟΕΜ. 17
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο εν φρέατι  (και ΜΑΡΤ. 15)     ΜΑΡΤ. 30
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Ερημίτης .    ΔΕΚ. 2
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Θεοφόρος      ΣΕΠΤ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Ίβηρ .     ΜΑΪ. 13
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Κιλικιανός (4η Διακαινησίμου) .     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Λαμπαδιστής      ΟΚΤ. 4
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Νηστευτής (Ρώσος) .    ΔΕΚ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Ομολογητής .     ΑΥΓ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Παλαιολαυρίτης ..    ΑΠΡ. 20
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Ρώσος      ΜΑΪ. 27
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Σαββαΐτης (4η Διακαινησίμου) .     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Χοζεβίτης .     ΟΚΤ. 3
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο ψάλτης     ΟΚΤ. 1
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, ο Ψυχαΐτης .    ΜΑΪ. 7
ΙΩΑΝΝΗΣ όσιος, συγγραφέας της "Κλίμακος" .     ΜΑΡΤ. 30
ΙΩΑΝΝΗΣ ο υιός της όσ. "Αννας, όσιος .     ΙΟΥΝ. 13
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     (και 14 ΣΕΠΤ.)     (και 30 ΙΑΝ.)     ΝΟΕΜ. 13
ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσοχόος, νεομάρτυρας .     ΜΑΪ. 14
ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων ..     ΜΑΡΤ. 30
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ Πατριάρχης Κων/πολης .     ΦΕΒΡ. 21
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ' Πατρ. Κων/πολης (βλέπε "Αγ. Στέφανος)     ΙΟΥΛ. 18
ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Κων/πολης .    ΑΥΓ. 18
ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 30
ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Κων/πολης, ο Νηστευτής     ΣΕΠΤ. 2
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ Οσιομάρτυρας     (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ όσιος, ο εν Σερβία     ΑΠΡ. 26
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ όσιος, ο Μέγας, ο εν Όλυμπω     ΝΟΕΜ. 4
ΙΩΑΝΝΟΥ Αναργύρου, Εϋρεσις Λειψάνων     ΙΟΥΝ. 28
ΙΩΑΝΝΟΥ διήγηση     ΝΟΕΜ. 23
ΙΩΑΝΝΟΥ Θεολόγου, Μετάστασις     ΣΕΠΤ. 26
ΙΩΑΝΝΟΥ Θεολόγου, Σύναξις     ΦΕΒΡ. 15
ΙΩΑΝΝΟΥ Θεολόγου, Σύναξις     ΙΟΥΛ. 10
ΙΩΑΝΝΟΥ οσίου της "Κλίμακος" (4η Κυριακή Νηστειών)     ΤΡΙΩΔ.
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου, Α' και Β' Εϋρ. Τιμ. Κεφαλής     ΦΕΒΡ. 24
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου, Γ Εϋρεσις Τιμ. Κεφαλής     ΜΑΪ. 25
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου Γενέσιον     ΙΟΥΝ. 24
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου, Σύλληψις     ΣΕΠΤ. 23
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου Σύναξις     ΙΟΥΛ. 23
ΙΩΑΝΝΟΥ Προδρόμου, Απότομη Τιμ. Κεφαλής     ΑΥΓ. 29
ΙΩΑΝΝΟΥ Χρυσοστόμου ανακομιδή λειψάνων     ΙΑΝ. 27
[ΙΩΑΣΑΦ όσιος, Επίσκοπος     ΝΟΕΜ. 12]
ΙΩΑΣΑΦ Οσιομάρτυρας (και 10Όκτ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΩΑΣΑΦ όσιος, ο Ινδός     ΑΥΓ. 26
ΙΩΑΣΑΦ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΟΚΤ. 26
ΙΩΑΣΑΦ όσιος     ΑΠΡ. 20
ΙΩΒ ο πολύαθλος     ΜΑΪ. 6
ΙΩΒ ο πολύαθλος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΒ Οσιομάρτυρας (και 10 Όκτ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΙΩΒ όσιος, (Ρώσος)     ΜΑΪ. 6
ΙΩΗΛ (ή Ίωάδ) ο Προφήτης (και 3 ΜΑΡΤ.)     ΜΑΡΤ. 30
ΙΩΗΛ ο Προφήτης     ΟΚΤ. 19
ΙΩΝΑΣ Άγιος (από τους 300 Αλαμανούς Κυπρίους, και 11 Όκτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΝΑΣ Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 5
ΙΩΝΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΙΩΝΑΣ Μητροπολίτης Μόσχας (Ρώσος)     ΟΚΤ. 5
ΙΩΝΑΣ Μητροπολίτης πασών των Ρωσιών     ΜΑΡΤ. 31
ΙΩΝΑΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 15
ΙΩΝΑΣ ο Προφήτης     ΣΕΠΤ. 21
ΙΩΝΑΣ όσιος, ο Σαβαΐτης     ΣΕΠΤ. 21
ΙΩΝΑΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 29
ΙΩΝΑΣ όσιος (Ρώσος) Επίσκοπος     ΙΟΥΝ. 6
ΙΩΡΑΜ βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΣΑΦΑΤ βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΣΗΦ Άγιος, "εις τον Λυθροδώνταν" (από τους 300 Αλαμανούς Κυπρίους, και 6 Όκτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΙΩΣΗΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 26
ΙΩΣΗΦ Άγιος, ο από Άριμαθαίας     ΙΟΥΛ. 31
ΙΩΣΗΦ Αρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης, Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 3
ΙΩΣΗΦ Ιερομάρτυρας, Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 3
ΙΩΣΗΦ μάρτυρας, επίσκοπος     ΝΟΕΜ. 20
ΙΩΣΗΦ ο αναχωρητής     ΙΟΥΝ. 17
ΙΩΣΗΦ ο Γεροντόγιαννης     ΑΥΓ. 7
ΙΩΣΗΦ ο ηγιασμένος     ΙΑΝ. 22
ΙΩΣΗΦ ο Ομολογητής, άρχιεπ. Θεσ/νίκης     ΙΟΥΛ. 14
ΙΩΣΗΦ ο Ραϊθηνός (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΙΩΣΗΦ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΙΩΣΗΦ Οσιομάρτυρας, ο Ζωγράφος     Α. Χ. Ε. Χ.
ΙΣΗΦ όσιος     ΜΑΪ 20
ΙΩΣΗΦ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΣΕΠΤ 9
ΙΩΣΗΦ όσιος, ο υμνογράφος     ΑΠΡ. 3
ΙΩΣΗΦ όσιος (Ρώσος)     Απρ 4
ΙΩΣΗΦ ο Χαλεπλής, νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ 4
ΙΩΣΗΦ Πατριάρχης Κων/πολης     ΟKT 30
ΙΩΣΗΦ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΣΗΦ ο Μνήστωρ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΙΩΣΗΦ ο Μνήστωρ (Κυριακή μετά Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 26
ΙΩΣΙΑΣ βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ