ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Γ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΓΑΒΡΙΗΛ Άγιος (Πολωνός)     ΑΠΡ. 20
ΓΑΒΡΙΗΛ Αρχαγγέλου Σύναξις     ΜΑΡΤ. 26
ΓΑΒΡΙΗΛ Αρχαγγέλου Σύναξις     ΙΟΥΛ. 13
ΓΑΒΡΙΗΛ Αρχιστρατήγου     ΝΟΕΜ. 8
ΓΑΒΡΙΗΛ Ίερομ., Άρχιεπ. Πεκίου Σερβίας     ΔΕΚ. 13
ΓΑΒΡΙΗΛ Ίερομ., Πατριάρχης Κων/πολης     ΔΕΚ. 3
ΓΑΒΡΙΗΛ μάρτυρας     ΙΑΝ. 22
ΓΑΒΡΙΗΛ Νεομάρτυρας, εξ Αιγύπτου     ΟΚΤ. 18
ΓΑΒΡΙΗΛ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 2
ΓΑΒΡΙΗΛ όσιος     ΙΑΝ. 26
ΓΑΒΡΙΗΛ όσιος, ο Ίβηρ     ΜΑΪ. 13
ΓΑΒΡΙΗΛ όσιος, ο Σέρθος     ΙΑΝ. 16
ΓΑΒΡΙΗΛ όσιος (Ρώσος)     ΦΕΒΡ. 11
ΓΑΒΡΙΗΛ Σύναξις εν τω "Αδειν     ΙΟΥΝ. 11
ΓΑΔ (Κυριακή προ Χρίστου Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΓΑΪΑΝΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 27
ΓΑΪΑΝΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 30
ΓΑΪΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 5
ΓΑΪΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 11
ΓΑΪΑΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 5
ΓΑΪΟΣ (ή Γαϊανός) μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 23
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 11
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΟΚΤ. 3
ΓΑΪΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΟΚΤ. 4
ΓΑΪΟΣ ο Απόστολος     (και 4 Ιαν.)     ΝΟΕΜ. 5
ΓΑΪΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 31
ΓΑΛΑΚΤΙΑ Αγία     ΜΑΪ. 18
ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ όσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 12
ΓΑΛΑΤΙΩΝ (ή Γαλακτίων) μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 22
ΓΑΛΗΝΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΓΑΛΥΚΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 3
ΓΑΥΔΕΝΤΙΟΣ Άγιος     ΔΕΚ. 31
ΓΕΔΕΩΝ ο Δίκαιος     ΣΕΠΤ. 26
ΓΕΔΕΩΝ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΔΕΚ. 30
ΓΕΔΙΟΣ Επίσκοπος και όμολογητής     (και ΝΟΕΜ. 10)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΓΕΪΔΑΖΕΤ (ή Γαϊσαδέτ) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
[ΓΕΛΑΣΙΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 26]
ΓΕΛΑΣΙΟΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος, μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΓΕΛΑΣΙΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 31
ΓΕΜΕΛΟΣ μάρτυρας, ο Πολύαθλος     ΔΕΚ. 10
ΓΕΜΙΝΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 17
ΓΕΝΕΒΙΕΒΗ Άγια (Γαλλίδα)     ΙΑΝ. 3
ΓΕΝΕΘΛΙΟ Τιμίου Προδρόμου     ΙΟΥΝ. 24
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Άγιος (Λιθουανός)     ΙΑΝ. 23
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ο νέος Οσιομάρτυρας     ΑΠΡ. 6
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 9
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ όσιος, ο Βατοπαιδινός     ΝΟΕΜ. 17
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (ό Α') Πατριάρχης Κων/πολης     ΝΟΕΜ. 17
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (ό Β') Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 25
ΓΕΝΝΗΣΗ της Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΣΕΠΤ. 8
ΓΕΝΝΗΣΗ του Χριστού     ΔΕΚ. 25
ΓΕΝΤΗΛΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 1
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης     ΜΑΡΤ. 4
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία.     ΑΥΓ. 16
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο νέος ασκητής, άνακομ. Ί. λειψάνων     ΟΚΤ. 20
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο νέος όσιομάρ., ο Καρπενησιώτης     ΙΟΥΛ. 3
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 15
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ όσιος, ο Βυζάντιος     ΑΠΡ. 7
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ όσιος, ο εξ Ευβοίας     (και 4η Κυρ. Πάσχα    ) ΔΕΚ. 7
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ όσιος, Ρώσος     ΜΑΪ. 1
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 14
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     ΜΑΪ. 12
ΓΕΡΜΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 7
ΓΕΡΜΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΓΕΡΜΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο εν Αλάσκα.     ΑΥΓ. 9
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΓΕΡΜΑΝΟΣ όσιος, Ίδρ. ί. μονής Είκοσιφοινίσσης     ΝΟΕΜ. 22
ΓΕΡΜΑΝΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΟΥΝ. 28
ΓΕΡΜΑΝΟΥ οσίου, άνακομιδή λειψάνων του     ΣΕΠΤ. 11
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ Άγιος     ΑΠΡ. 13
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 1
ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     ΙΟΥΛ. 26
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άγιος     ΙΟΥΛ. 21
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άγιος, ο Βαβατσινιώτης
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άγιος, ο έπιτηδεώτης
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άγιος, ο θαυματουργός     ΔΕΚ. 31
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άγιος, ο περαχωρίτης
(από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίσκοπος Άμάστριδος     ΦΕΒΡ. 21
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίσκοπος Άμάστριδος     ΟΚΤ. 25
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίσκοπος Μυτιλήνης (και 1 ΦΕΒΡ.)     ΑΠΡ. 7
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίσκοπος Νικομήδειας     ΔΕΚ. 29
ΓΕΩΡΓΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 22
ΓΕΩΡΓΙΟΣ μάρτυρας από τη Βουλγαρία     ΜΑΡΤ. 26
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας από την Άττάλεια     ΙΟΥΝ. 25
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας από την Έφεσο     ΑΠΡ. 5
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας από τη Ραψάνη     ΜΑΡΤ. 5
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο εν Σαμοθράκη (Α')     ΑΠΡ. 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο εν Σαμοθράκη (Β')     ΑΠΡ. 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Κρητικός     ΦΕΒΡ. 7
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Παϊζάνος     ΦΕΒΡ. 14
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας. Σέρθος     ΦΕΒΡ. 11
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ή Ζώρζης) ο Ίβηρ     ΙΑΝ. 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)     ΑΠΡ. 23
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Κύπριος, νεομάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας     ΑΠΡ. 23
[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 21]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Νεομάρτυρας, από τη Χίο     ΝΟΕΜ.26
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Νεομάρτυρας, εν Μαγνησία     Α.Χ.Ε.Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Χατζής     ΟΚΤ. 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος, εξ Ιωαννίνων     ΙΑΝ. 17
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος ίερομάρτυρας, ο Νεαπολίτης     ΝΟΕΜ. 3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νεοφανής θαυματουργός     ΜΑΡΤ. 11
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο ομολογητής, επίσκοπος Δεφέλτου     ΦΕΒΡ. 29
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο ομολογητής, επίσκοπος Πισιδίας     ΑΠΡ. 19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οσιομάρτυρας, ο Λιμνιώτης     ΑΥΓ. 24
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 11
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 27
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, αδελφός αγίου Ιωάννου της Κλίμακας (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, εν Μαλαιώ     ΑΠΡ. 4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Βυζάντιος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Γαδημήτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Ίβηρ     ΜΑΪ. 13
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Σιναΐτης     ΜΑΡΤ. 11
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Φαρανίτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ όσιος, ο Χοζεβίτης     ΙΑΝ. 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 18
ΓΩΡΓΙΟΥ Ανακομιδή Λειψάνου του     ΝΟΕΜ. 3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ναού Εγκαίνια     ΝΟΕΜ. 26
ΠΑΠΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 9
ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
GALL Αγιος (Ελβετίας)     ΟΚΤ. 16
GILTAS Άγιος (Ουαλίας)     ΙΑΝ. 29
GUDWALL Άγιος (Ουαλίας)     ΙΟΥΝ. 6
ΓΛΑΦΥΡΗ (ή Γλαφυρά) Αγία     ΑΠΡ. 26
ΓΛΙΕΒΟΣ (ή Δαβίδ) μάρτυρας (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 24
ΓΛΥΚΕΡΙΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 13
ΓΛΥΚΕΡΙΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 22
ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ ιερομάρτυρας     ΔΕΚ. 28
ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 3
ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ ο γεωργός, μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΓΛΥΚΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ. 26   
ΓΟΒΔΕΛΑΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 29
ΓΟΒΔΕΛΙΑ βλέπε ΓΟΥΔΕΛΙΑ     ΣΕΠΤ. 29
ΓΟΘΑΖΑΤ μάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ βλέπε ΔΟΛΙΝΔΟΥΧ     ΙΟΥΛ. 3
ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ μάρτυς, ή Περσίδα     ΙΟΥΛ. 13
ΓΟΡΑΣΔΩΝ όσιος     ΙΟΥΛ. 17
ΓΟΡΓΙΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 5
ΓΟΡΓΟΝΙΑ Αγία     ΦΕΒΡ. 23
ΓΟΡΓΟΝΙΟΣ μάρτυρας (Α")     ΜΑΡΤ. 9
ΓΟΡΓΟΝΙΟΣ μάρτυρας (Β')     ΜΑΡΤ. 9
ΓΟΡΓΟΝΙΟΣ μάρτυρας, Συγκλητικός     ΔΕΚ. 28
ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ανάμνηση θαύματος     ΟΚΤ. 1
ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 9
ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 13
ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 31
ΓΟΡΔΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 3
ΓΟΥΔΕΛΙΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 29
ΓΟΥΡΙΑΣ Άγιος, ο Μακαβαίος     ΑΥΓ. 1
ΓΟΥΡΙΑΣ Άγιος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 4
ΓΟΥΡΙΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΓΡΑΤΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 5
ΓΡΑΥΣ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 15
ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ Επίσκοπος Αιθιοπίας     ΔΕΚ. 19
ΓΡΗΓΟΡΙΟΙ ΔΥΟ (2) μάρτυρες     ΝΟΕΜ. 28
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 7
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Άκραγαντίνων     ΝΟΕΜ. 23
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Άσσου     ΜΑΡΤ. 4
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Δέρκων, Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 3
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Κύπρου     και 5 ΜΑΡΤ.     ΜΑΡΤ. 4
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Νεοκαισαρείας     ΝΟΕΜ. 17
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επίσκοπος Νύσσης     ΙΑΝ. 10
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Μ. Αρμενίας     ΣΕΠΤ. 30
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μητροπ. Κυδωνιών, Έθνοϊερομάρτ.     ΣΕΠΤ. 12
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Α' ο Διάλογος, Πάπας Ρώμης     ΜΑΡΤ. 12
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Θεολόγος     ΙΑΝ. 25
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Θεολόγος     ΙΑΝ. 30
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ναζιανζινός (πατέρας Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου)     ΙΑΝ. 1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο νέος όμολογητής     ΙΟΥΛ. 19
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο όμολογητής, Πάπας Αλεξανδρείας     ΝΟΕΜ. 5
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, άρχιεπίσκ. θεσ/νίκης     ΝΟΕΜ. 14
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, άρχιεπίσκ. Β' Κυριακή Νηστειών     ΤΡΙΩΔ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Οσιομάρτυρας (Ρώσος)     ΙΑΝ. 8
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 16
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 24
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος (εν οσίου Ευστρατίου)     ΙΑΝ. 9
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο Δεκαπολίτης     ΝΟΕΜ. 20
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο Δομέοτικος     ΟΚΤ.1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο εν Άθω     ΑΠΡ. 6
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο εν Ακρίτα     ΙΑΝ. 5
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο ζωγράφος (Ρώσος)     ΑΥΓ. 8
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, όσιος, ο Ήσυχαστής ?     ΔΕΚ. 7
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, όσιος, ο Ρώσος     ΣΕΠΤ. 30
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος, ο Σιναΐτης     ΑΠΡ. 6
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 8
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Ε' Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΠΡ. 10
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αγίου του Παλαμά (δεύτερη Κυριακή Νηστειών) ΤΡΙΩΔ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Έπισκ. Άσσου, Εϋρεσ. και Άνακ. λειψ     ΝΟΕΜ. 12
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ θεολόγου Άνακομιδή λειψάνου του     ΙΑΝ. 19
ΓΥΝΑΙΚΑ ήγεμόνος, μάρτυς     ΙΑΝ. 8
ΓΥΝΑΙΚΑ μάρτυς (μαζί με τον Αγ. Άρέθα)     ΟΚΤ. 24
ΓΥΝΑΙΚΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 7
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΟ Μητέρα και θυγατέρα μάρτυρες     ΙΑΝ. 28
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΕΙΣ μάρτυρες     ΦΕΒΡ. 10
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΤΑ μάρτυρες     ΦΕΒΡ. 11
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΤΑ μάρτυρες     ΜΑΡΤ. 20
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΤΑ (μαζί με τον Αγ. Είρήναρχο)     ΝΟΕΜ. 28
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 12 Συγκλητικές μάρτυρες     ΙΟΥΛ. 8
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 70 μάρτυρες     ΔΕΚ. 19
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 130 μάρτυρες     ΔΕΚ. 21

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Δέσποινα και Δούλη μάρτυρες     ΑΠΡ. 4
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κυρία και Δούλη μάρτυρες     ΑΠΡ. 5
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μητέρα και Θυγατέρα μάρτυρες     ΝΟΕΜ. 19
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Οσιομάρτυρες δύο     ΣΕΠΤ. 30
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Πολλές μάρτυρες     ΙΟΥΛ. 16

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ