ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Φ

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη η ύπαρξή τους η τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και η ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους η του μαρτυρίου τους.

 

ΦΑΒΙΟΣ (ή Φαβιανός) Ίερομάρτ. έπίσκ. Ρώμης     ΑΥΓ. 5
[ΦΑΒΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 11]
ΦΑΕΙΝΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΦΑΙΒΗ Αγία (βλέπε βιογραφία Αγ. Ευφημιανής)     ΔΕΚ. 12
ΦΑΙΔΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΦΑΙΣΤΟΣ βλέπε ΦΑΥΣΤΟΣ     ΑΠΡ. 21
ΦΑΛΕΚ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας     ΑΥΓ. 27
ΦΑΝΤΙΝΟΣ ο θαυματουργός όσιος (περιττώς 30 ΔΕΚ.)     ΑΥΓ. 30
ΦΑΡΕΣ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΦΑΡΕΤΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΦΑΡΜΟΥΘΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 11
ΦΑΡΝΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΦΑΥΣΤΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 6
ΦΑΥΣΤΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΦΑΥΣΤΟΣ Ιερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 6
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 12
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 31
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΟΚΤ. 3
ΦΑΥΣΤΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΟΚΤ. 4
ΦΑΥΣΤΟΣ ο Διάκονος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΦΑΥΣΤΟΣ όσιος ΑΥΓ. 3
ΦΕΒΡΩΝΙΑΆγία     ΟΚΤ. 28
ΦΕΒΡΩΝΙΑ η δούκισσα, Ρωσίδα     ΙΟΥΝ. 25
ΦΕΒΡΩΝΙΑ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 25
ΦΕΡΒΙΝΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 4
ΦΕΡΦΟΥΘΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 4
ΦΗΛΙΚΙΤΑΤΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 1
ΦΗΛΙΞ Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΦΗΛΙΞ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΟΚΤ. 19
ΦΗΛΙΞ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΦΗΛΙΞ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΦΗΛΙΞ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΦΗΛΙΞ μάρτυρας     ΑΥΓ. 30
ΦΗΛΙΞ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
[ΦΗΛΙΞ μάρτυρας, ο εκ Σωλιέν Γαλλίας     ΟΚΤ. 7]
ΦΗΣΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΦΙΛΑΓΡΙΟΣ Επίσκοπος Κύπρου     ΦΕΒΡ. 9
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 8
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 25
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Άγιος, ο Ελεήμων     ΔΕΚ. 1
ΦΙΛΓΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΦΙΛΕΟΡΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 31
ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΣ'Αγιος     ΔΕΚ. 30
ΦΙΛΗΚΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΦΙΛΗΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ (ή Φίλιππος) Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 14
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΦΙΛΗΜΩΝ Άγιος, επίσκοπος     ΣΕΠΤ. 27
ΦΙΛΗΜΩΝ επίσκοπος Καρπάθου     ΙΑΝ. 24
ΦΙΛΗΜΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 21
ΦΙΛΗΜΩΝ μάρτυρας (περιττώς 6 ΙΟΥΝ.)     ΙΟΥΛ. 6
ΦΙΛΗΜΩΝ μάρτυρας     ΔΕΚ. 14
ΦΙΛΗΜΩΝ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 22
ΦΙΛΗΜΩΝ όσιος     ΜΑΪ. 10
ΦΙΛΗΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΦΙΛΙΠΠΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 19
ΦΙΛΙΠΠΑ ομολογήτρια     ΑΠΡ. 16
ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 24
ΦΙΛΙΠΠΟΣ εκ των 7 Διακόνων καί Απόστολος ...     ΟΚΤ. 11
ΦΙΛΙΠΠΟΣ επίσκοπος Γάζης, Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 14
ΦΙΛΙΠΠΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ή Θεόδοτος η Θεόδωρος) μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΦΙΛΙΠΠΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 24
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολ. Μόσχας Ιερομάρτυρας (Ρώσος)     ΙΑΝ. 9
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 3     (περιττώς 5 ΟΚΤ.)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 14
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Άργύριος     ΜΑΪ. 12
[ΦΙΛΙΠΠΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 21]
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ανακομιδή Λειψάνου     ΙΟΥΛ. 31
ΦΙΛΟΓΟΝΙΟΣ Πατριάρχης Αντιοχείας     ΔΕΚ. 20
ΦΙΛΟΘΕΗ μάρτυς, η Αθηναία     ΦΕΒΡ. 19
ΦΙΛΟΘΕΟΣ μάρτυρας (περιττώς 28 ΙΑΝ.)     ΙΑΝ. 29
ΦΙΛΟΘΕΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Νηπτικός 4η Διακαινησίμου     ΠΕΝΤΗΚ.
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Πρεσβύτερος, ο θαυματουργός     ΣΕΠΤ. 15
ΦΙΛΟΘΕΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 24
ΦΙΛΟΘΕΟΣ όσιος, εν 'Αθω     ΟΚΤ. 21
ΦΙΛΟΘΕΟΣ όσιος, ο Καρεώτης     ΔΕΚ. 5
ΦΙΛΟΘΕΟΣ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης     ΟΚΤ. 11
ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 5
ΦΙΛΟΝΕΙΔΗΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Κύπρου     ΙΟΥΝ. 17
ΦΙΛΟΝΙΛΛΗ Αγία     ΟΚΤ. 11
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 1
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 24
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Νεοϊερομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 29
ΦΙΛΩΝ Επίσκοπος Καλπασίου     ΙΑΝ. 24
ΦΙΝΕΕΣ ο Δίκαιος     ΜΑΡΤ. 12
ΦΙΝΕΕΣ ο Δίκαιος Ιερέας     ΣΕΠΤ. 2
FINIAN (Άγιος Ιρλανδίας)     ΔΕΚ. 12
FINTAN (Άγιος Ιρλανδίας)     ΟΚΤ. 21
ΦΙΡΜΙΛΙΑΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας     ΟΚΤ. 28
ΦΙΡΜΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΦΙΡΜΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΦΙΡΜΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 16
ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΦΕΒΡ. 16
ΦΛΑΒΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΦΛΕΓΩΝ Απόστολος από τους 70     ΑΠΡ. 8
ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 13
ΦΛΩΡΟΣ Επίσκοπος Άμινσοϋ     ΔΕΚ. 18
ΦΛΩΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 18
ΦΟΙΒΗ όσια, η διακόνισσα     ΣΕΠΤ. 3
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ (ή Φουρτουνιανός) μάρτυρας     ΑΠΡ. 16
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 30
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 15
ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΝΟΣ Άγιος     ΣΕΠΤ. 27
ΦΟΥΣΙΚ μάρτυρας     ΑΠΡ. 17
FRIDESWIDE Αγία (Αγγλίας)     ΟΚΤ. 19
ΦΡΟΝΙΜΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΦΡΟΝΤΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΦΡΟΥΜΕΝΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Άβησσυνίας     ΝΟΕΜ. 30
ΦΥΓΕΛΛΟΣ Απόστολος από τους 70     ΙΟΥΝ 30
ΦΥΓΗ στην Αίγυπτο του Κυρίου Ί. Χριστού     ΔΕΚ. 26
ΦΥΛΑΞ όσιος     ΑΥΓ. 30
ΦΥΛΑΡΙΟΣ (ή Φυλαρίων) Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΦΥΛΩΝ βλέπε ΦΙΛΩΝ     ΙΑΝ. 24
ΦΩΚΑ Ίερομάρτυρας άνακομιδή λειψάνων     ΙΟΥΛ. 23
ΦΩΚΑΣ Άγιος     ΑΥΓ. 2
ΦΩΚΑΣ Ιερομάρτυρας, ο θαυματουργός     ΣΕΠΤ. 22
ΦΩΚΑΣ μάρτυρας (βλέπε 1040 Μάρτυρες)     ΙΟΥΝ. 30
ΦΩΚΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΦΩΚΑΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΦΩΚΑΣ μάρτυρας, ο κηπουρός     ΣΕΠΤ. 22
ΦΩΚΙΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΦΩΚΙΩΝ όσιος (αναφέρεται και 10 Απριλίου)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΦΩΣΤΗΡΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 5
ΦΩΤΑΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 6
ΦΩΤΕΙΝΗ Άγια     ΑΥΓ. 20
ΦΩΤΕΙΝΗ η Μεγαλομάρτυς     ΦΕΒΡ. 26
ΦΩΤΕΙΝΗ (ή Φώτου) όσια, η Κυπριά     ΑΥΓ. 2
ΦΩΤΕΙΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 26
ΦΩΤΕΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΦΩΤΕΙΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 27
ΦΩΤΙΔΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 26
ΦΩΤΙΟΣ Άγιος Κύπριος     (καί Α.Χ.Ε.Χ.)     ΙΟΥΛ. 18
ΦΩΤΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 5
ΦΩΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΦΩΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 12
ΦΩΤΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 9
ΦΩΤΙΟΣ παιδομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΦΩΤΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΦΕΒΡ. 6
ΦΩΤΟΔΡΟΜΙΟ Ναοϋ Αγ. Σοφίας     ΔΕΚ. 22
ΦΩΤΩ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 26
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ