ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Ε

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

ΕΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 9
EADBERT Άγιος (Σκωτίας)     ΜΑΪ. 6
ΕΒΒΑ Άγία (Αγγλίας) με τη συνοδεία της     ΑΠΡ. 2
ΕΒΕΡ ο δίκ. (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΒΟΡΗΣ (ή Έβόρη, θηλ.) μάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΕΒΟΡΗΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 10
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Εκκλησίας θεσ/νίκης     ΙΑΝ. 24
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. Ναού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου     ΑΥΓ. 2
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. Ναού Θεοτόκου Έλεούσης     ΑΥΓ. 11
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ί. Ναού Σωτήρος Χριστού     ΑΥΓ. 4
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ     MAI. 11
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Μονής Προφήτη Ηλία     ΙΑΝ. 13
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Γεωργίου     ΝΟΕΜ. 3
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Γεωργίου .    ΝΟΕΜ. 26
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Ειρήνης     ΑΠΡ. 27
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Ευφημίας     ΜΑΪ. 30
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Ζαχαρία     ΙΑΝ. 24
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Ζωής και 'Εσπέρου     ΑΥΓ. 9
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Θεοδώρου Τήρωνος     ΝΟΕΜ. 5
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Προκοπίου     ΑΥΓ. 4
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Τεσσαράκοντα     ΔΕΚ. 29
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Τρύφωνα     ΔΕΚ. 1
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγ. Χριστόφορου     ΔΕΚ. 16
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγίας Σοφίας ή Μεγ. Εκκλησίας     ΔΕΚ. 29
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αγίων Κοσμά και Δαμιανού     ΜΑί. 6
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αναστάσεως ..    ΣΕΠΤ. 13
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Απ. Πέτρου ..    ΑΠΡ.25
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Απ. Πέτρου .    ΣΕΠΤ. 5
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Απ. Πέτρου και Παύλου     ΑΥΓ. 8
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αρχ. Γαβριήλ     ΙΟΥΛ. 26
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αρχ. Μιχαήλ ..    ΙΟΥΛ. 23
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Αρχ. Μιχαήλ ...    ΙΟΥΛ. 26
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου ..    ΦΕΒΡ. 12
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 9
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου ....    ΙΟΥΛ. 18
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου     ΑΥΓ. 7
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου     ΑΥΓ. 8
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου και Αγ. Ίσαπ. Θέκλας     ΦΕΒΡ. 13
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου, εν τοις Χαλκοπρατ     ΔΕΚ. 18
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου Παντανάσσης     ΜΑΪ. 13
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Θεοτόκου στις Βλαχερναίς     ΙΟΥΛ. 31
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Ιερομάρτυρα Στεφάνου     ΙΟΥΛ. 6
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Σωτήρος Χριστού     ΦΕΒΡ. 1
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Τιμίου Προδρόμου     ΙΟΥΛ. 20
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΜΑΪ. 5
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Ύπεραγίας Θεοτόκου     ΙΟΥΛ. 28
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Ύπεραγίας Θεοτόκου ..    ΣΕΠΤ. 6
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ναού Ύπεραγίας Θεοτόκου ....    ΔΕΚ. 7
ΕΓΚΑΙΝΙΑ Πατρ. Ευκτήριων ..    ΟΚΤ. 31
ΕΓΚΑΙΝΙΑ της Μ. 'Εκκλησίας στη θεσ/νίκη     ΙΑΝ. 11
ΕΓΚΑΙΝΙΑ της Νέας 'Εκκλησίας     ΜΑΪ. 1
ΕΖΕΚΙΑΣ ο δίκαιος βασιλιάς     ΑΥΓ. 28
ΕΖΕΚΙΑΣ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
EDITHA Αγία (Αγγλίας)     ΣΕΠΤ. 16
EDMUND Άγιος (Βρεταννίας)     ΝΟΕΜ. 20
EDWARD Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΡΤ. 18
EDWIN Άγιος (Βρεταννίας)     ΟΚΤ. 4
ETHELBERT Άγιος (Αγγλίας)     ΦΕΒΡ. 24
ETHELBERT Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΪ. 29
ETHELDREDA Αγία (Βρεταννίας)     ΙΟΥΝ. 23
ETHELWALD Άγιος (Αγγλίας)     ΑΥΓ. 1
ΕΙΚΟΝΟΣ (βλέπε Εύρεση, Διήγηση, Αναστήλωση κ.λπ.)
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ίερομάρτ. Έπίσκ. Λουγδούνου     ΑΥΓ. 23
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ίερομάρτ. Έπίσκ. Σιρμίου     ΑΥΓ. 23
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 5
ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 13
ΕΙΡΗΝΗ Αγία, θυγατέρα Αγ. Σπυρίδωνα Α    .Χ.Ε.Χ.
ΕΙΡΗΝΗ ή μεγαλομάρτυς     ΜΑΪ. 5
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς (Εύρεσις λειψ. 12 Μαϊ.) Α    ΠΡ. 9
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς (Α') ΑΠΡ. 16
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς (Β') ΑΠΡ. 16
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 5
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 5
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 18
ΕΙΡΗΝΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 28
ΕΙΡΗΝΗ (ή μετονομ. ΞΕΝΗ) όσια, βασίλισσα     ΑΥΓ. 13
ΕΙΡΗΝΗ Όσια, ή Χρυσοβαλάντου     ΙΟΥΛ. 28
ΕΙΡΗΝΗΣ Αγίας Σύναξη     ΙΑΝ. 21
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ή Άρνιακός Άγιος (από τους 300 Αγ. Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ     ΝΟΕΜ. 21
ΕΚΔΙΚΙΟΣ (ή Εύδόκιος) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΕΛΑΠΠΑΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 16
ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 16
ΕΛΕΑΖΑΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΕΛΕΑΖΑΡΟΣ Άγιος, ο Μακαβαίος     ΑΥΓ. 1
ΕΛΕΑΖΑΡΟΣ ο διδάσκαλος των 7 Μακαβαίων     ΑΥΓ. 1
ΕΛΕΑΖΑΡ ο Δίκαιος Ιερέας     ΣΕΠΤ. 2
ΕΛΕΑΖΑΡ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΛΕΝΗ Αγία     ΙΑΝ. 15
ΕΛΕΝΗ Αγία, βασίλισσα ('0λγα) και ισαπόστολος     ΙΟΥΛ. 11
ΕΛΕΝΗ Αγία, μήτηρ Αγίου Κων/νου     ΜΑΪ. 21
ΕΛΕΝΗ ή μυροφόρος, (Κυριακή Μυροφόρων)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΕΛΕΝΗ ή Παρθενομάρτυς από Σινώπη     ΝΟΕΜ. 1
ΕΛΕΝΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 26
ΕΛΕΝΗ όσια, Σέρβα     ΟΚΤ. 30
ΕΛΕΝΟΣ Επίσκοπος Ταρσού     ΝΟΕΜ. 23
ΕΛΕΣΑ ή όσιομάρτυς     ΑΥΓ. 1
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 8
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας, ο Κουβικουλάριος     ΔΕΚ. 15
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΔΕΚ. 15
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ο Πέρσης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 13
ΕΛΙΑΚΕΙΜ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως) ΔΕΚ. 18
ΕΛΙΚΩΝΙΔΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 28
ΕΛΙΟΥΔ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΛΙΣΑΒΕΤ γυναίκα του προφ. Ζαχαρία (και 5 ΣΕΠΤ.)     ΙΟΥΝ. 24
ΕΛΙΣΑΒΕΤ μάρτυς     ΟΚΤ. 22
ΕΛΙΣΑΒΕΤ όσια, ή θαυματουργή     ΑΠΡ. 24
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣό Προφήτης     ΙΟΥΝ. 14
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ όσιος, ο Αρμένιος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ κατάθεση λειψάνων     ΙΟΥΝ. 20
ΕΛΛΑΔΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜAI. 27
ΕΛΛΑΔΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 8
ΕΛΛΑΔΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 18
ΕΛΛΑΔΙΟΣ ο Κομενταρήσιος     ΙΑΝ. 24
ΕΛΛΑΔΙΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 9
ΕΛΠΙΔΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 17
ΕΛΠΙΔΗΦΟΡΟΣ (ή Ελπιδοφόρος) μάρτυρας     ΑΠΡ. 3
ΕΛΠΙΔΙΟΣ Άγιος     ΙΑΝ. 15
ΕΛΠΙΔΙΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους,   και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΛΠΙΔΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΕΛΠΙΔΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΕΛΠΙΝΙΚΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΕΛΥΜΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ μάρτυρας (περιττώς την 27η Μάρτ.)     ΜΑΡΤ. 20
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός     ΔΕΚ. 25
ΕΜΜΕΛΕΙΑΆγία     ΜΑΪ. 30
ΕΜΠΡΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΗ     ΣΕΠΤ. 1
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Τιμίου Σταυρού     ΜΑΪ. 7
ΕΝΝΑΘΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 10
ΕΝΝΑΘΑ μάρτυς (και ΣΕΠΤ. 26)     ΙΟΥΝ. 9
ΕΝΝΕΑ μάρτυρες (βλέπε Μάρτυρες 24)     ΙΟΥΛ. 6
ΕΝΟΗΣ (ή Ένοή ή Ένόη, θηλ.) μάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΕΝΩΣ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΝΩΧ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΔΙΑΝΟΣ Άγιος Παις     ΑΥΓ. 4
ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 30
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγ. Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ Άγιος (από τους 37 με 40 της Θράκης)     ΑΥΓ. 20
ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ ο Απόστολος     ΔΕΚ. 8
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ Άγιος Αλαμανός Κύπρ.     (και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΠΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 9
ΕΠΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΕΠΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας         ΟΚΤ. 30
ΕΠΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας, ο Αιγύπτιος     ΟΚΤ. 31
ΕΠΙΜΑΧΟΣ μάρτυρας, ο Ρωμαίος     ΟΚΤ. 31
ΕΠΙΜΑΧΟΥ ανακομιδή λειψάνων     ΜΑΡΤ. 21
ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ Δυτικών μνήμη     ΑΠΡ. 13
ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μάρτυς     ΝΟΕΜ. 5
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (Α') Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (Β') Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης     ΑΥΓ. 25
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου     ΜΑΪ. 12
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ όσιος, ο 'Εγκλειστος (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΕΠΙΧΑΡΙΣ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 27
ΕΡΑΣΜΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΕΡΑΣΜΟΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 18
ΕΡΑΣΜΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 2
ΕΡΑΣΜΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΕΡΑΣΤΟΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 10
ΕΡΑΤΩ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ERCONWALD Άγιος (Αγγλίας)     ΑΠΡ. 30
ΕΡΚΟΥΛΙΟΣ ή Έρκουλίνος μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΕΡΜΑΙΟΣ Ιερομάρτυρας, ο πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 4
ΕΡΜΑΣ ο Απόστολος     ΝΟΕΜ. 5
ΕΡΜΑΟΣ Άγιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΡΜΕΙΑΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 31
ΕΡΜΕΙΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΕΡΜΗΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΕΡΜΗΣ ο Απόστολος     (και ΑΠΡ. 8)     ΜΑΡΤ. 8
ΕΡΜΗΣ βλέπε 'Ερμος     ΑΥΓ. 18
ΕΡΜΙΝΙΓΓΕΛΔΟΣ (ή Έρμινιγγίλδος) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΕΡΜΙΟΝΗ Άγια     ΣΕΠΤ. 4
ΕΡΜΙΠΠΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 26
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ Άγιος, πατρ. Μόσχας     ΦΕΒΡ. 17
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ Επίσκοπος Άκραγαντίνων     ΝΟΕΜ. 24
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 24
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 1
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 10
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ο Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 5
ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 26
ΕΡΜΟΛΑΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 26
ΙΕΡΜΟΛΑΟΣ μάρτυρας (βλέπε Αγ. Στυράκιος)     ΑΥΓ. 8]
ΕΡΜΟΛΑΟΣ ο Ανάργυρος και θαυματουργός     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΡΜΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 18
ΕΡΜΥΛΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 13
ΕΡΜΥΛΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΕΡΩΤΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 25
ΕΡΩΤΗΪΔΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 27
ΕΡΩΤΗΪΣ μάρτυς     ΟΚΤ. 6
ΕΣΘΗΡ ή δίκαια (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΣΘΗΤΟΣ Θεοτόκου κατάθεση     ΙΟΥΛ. 2
ΕΣΠΕΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 2
ΕΣΡΩΜ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΤΕΟΚΛΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΕΤΙΜΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΕΥΑ ή προμήτωρ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ     ΜΑΡΤ. 25
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 7
ΕΥΑΓΡΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 18
ΕΥΑΓΡΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 6
ΕΥΑΝΘΙΑ Άγια     ΣΕΠΤ. 11
ΕΥΑΝΘΙΑ όσια     ΣΕΠΤ. 1
ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ μάρτυρας (από τους 10 της Κρήτης)     ΔΕΚ. 23
ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 26
ΕΥΒΙΩΤΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 18
ΕΥΒΙΩΤΟΣ (ή Εύσεβιώτης) μάρτυρας     ΜΑΪ. 27
ΕΥΒΟΥΛΗ Άγία     ΜΑΡΤ. 30
ΕΥΒΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΕΥΒΟΥΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 6
ΕΥΒΟΥΛΟΣ ο Απόστολος     ΦΕΒΡ. 28
ΕΥΓΕΝΙΑ ή Οσιοπαρθενομάρτυς     ΔΕΚ. 24
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 21
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 21
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 24
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 10
ΕΥΓΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 13
ΕΥΓΕΝΙΟΣ όσιος, ο Αιτωλός     (κατ' άλλους 6 Αύγ.)     ΑΥΓ. 5
ΕΥΓΕΝΙΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 19
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 25
ΕΥΓΡΑΦΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 10
ΕΥΔΑΙΜΟΝΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΕΥΔΙΚΙΟΣ βλέπε Έκδίκιος     ΜΑΡΤ. 9
ΕΥΔΟΚΙΑ Άγια, ή βασίλισσα     ΑΥΓ. 13
ΕΥΔΟΚΙΑ ή όσιομάρτυς     ΜΑΡΤ. 1
ΕΥΔΟΚΙΑ ή παιδομάρτυς     ΣΕΠΤ. 10
ΕΥΔΟΚΙΑ όσία     ΑΥΓ. 4
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Άγιος     ΙΟΥΛ. 31
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ όσιος, ο νεοφανής (και ΜΑΡΤ. 1)     ΟΚΤ. 5
ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ Αγίου μετακομιδή Ιερών λειψάνων     ΙΟΥΛ. 6
ΕΥΔΟΞΙΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 31
ΕΥΔΟΞΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΕΥΔΟΞΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 1
ΕΥΗθΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΕΥΘΑΛΙΑ ή Παρθενομάρτυς     (περιττώς 2 Απρ.)     ΜΑΡΤ. 2
ΕΥΘΑΣΙΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 12
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Άγιος (Φινλανδίας)     ΑΠΡ. 18
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Επίσκοπος Μαδύτου     ΜΑΪ. 5
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Έπίσκ. Σάρδεων, ο ομολογητής     ΔΕΚ. 26
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ίερομ., βλέπε βιογ. Αγ. Τιμοθέου Έσ     ΟΚΤ. 29
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μητροπ. Ζήλων, Έθνοϊερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο θαυματουργός, Ρώσος     ΜΑΡΤ. 11
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο Μέγας     ΙΑΝ. 20
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο Πελοπον., Νεομάρτυρας     (και 1 Μαΐου)     ΜΑΡΤ. 22
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιομάρτυρας     (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ηγούμενος Ί. Μονής Βατοπεδίου     ΙΑΝ. 4
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο Αγιορείτης     (και ΝΟΕΜ. 3)     ΝΟΕΜ. 9
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΑΠΡ. 18
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΑΠΡ. 1
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο Νέος     ΙΑΝ. 4
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο Νέος     ΜΑΪ. 13
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος, ο Νέος     ΟΚΤ. 15
ΕΥΘΥΜΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 20
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων     ΜΑΪ. 12
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 5
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μεγάλου μετάθεση Ιερών λειψάνων     ΜΑΪ. 7
ΕΥΪΛΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 6
ΕΥΚΑΡΠΙΩΝ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 18
ΕΥΚΛΕΟΣ (ή Εύκλής) μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΕΥΚΡΑΤΗΣ (ή Εύκρατος) ο οσιομάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΕΥΛΑΛΙΟΣ Άγιος, Ιεράρχης     ΑΥΓ. 30
ΕΥΛΑΜΠΙΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 10
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 5
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ (ή Εύλαμπίδης) μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 3
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 10
ΕΥΛΟΠΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας     ΦΕΒΡ. 13
ΕΥΛΟΠΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 5
ΕΥΛΟΠΟΣ ο ξενοδόχος, άγιος     ΑΠΡ. 27
ΕΥΛΟΠΟΣ Πατριάρχης Αντιοχείας     ΙΟΥΝ. 13
ΕΥΜΕΝΙΟΣ Επίσκοπος Γορτύνης     ΣΕΠΤ. 18
ΕΥΝΙΚΗ Παιδομάρτυς     ΟΚΤ. 28
ΕΥΝΙΚΙΑΝΟΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΕΥΝΟΪΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΕΥΞΙΘΙΟΣ (ή Ευδοξίας) Επίσκοπος θεσ/νίκης     ΙΟΥΛ. 16
ΕΥΞΙΦΙΟΣ Άγιος         ΣΕΠΤ. 17
ΕΥΞΙΦΙΟΣ βλέπε Αύξίβιος     ΦΕΒΡ. 17
ΕΥΟΔΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 1
ΕΥΟΔΟΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 7
ΕΥΠΛΟΣό Μεγαλομάρτυρας, Διάκονος     ΑΥΓ. 11
ΕΥΠΛΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 30
ΕΥΠΟΡΟΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΕΥΠΡΑΞΙΑ όσια     ΙΟΥΛ. 25
[ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ Άγια     Α.Χ.Ε.Χ.]
ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ μάρτυρας, ο Ανάργυρος     ΟΚΤ. 17
ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΣΕΠΤ. 20
ΕΥΡΕΣΙΣ Α' και Β' τίμιας κεφαλής Προδρόμου ΦΕΒΡ. 24
ΕΥΡΕΣΙΣ αχειροποιήτου εικόνας Χριστού     ΑΥΓ. 9
ΕΥΡΕΣΙΣ Εικόνος Θεοτόκου εν νήσω Μαλαιφ     ΣΕΠΤ. 10
ΕΥΡΕΣΙΣ Εικόνος Παναγίας Ευαγγελισμού Τήνου     ΙΑΝ. 30
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Άκακίου, έπ. Μελιτηνής     ΣΕΠΤ. 15
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Θεοδώρου του Μυτιλ     ΣΕΠΤ. 4
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Πρωτομάρτ. Στεφάνου     ΣΕΠΤ. 15
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Προφήτου Ζαχαρία     ΦΕΒΡ. 11
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Αλεξίου, Μητρ. Μόσχας     ΜΑΪ. 20
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Βασιλέως     ΑΠΡ. 30
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Ειρήνης Παρθεν. Λέσβος     ΜΑΪ. 12
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Κύρου και Ιωάννου των θαυματουργών Αναργύρων     ΙΟΥΝ. 28
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Λεοντίου του θαυματουργού (Ρώσου)     ΜΑΪ. 23
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Μαρτύρων εν Μεγάροις     ΑΥΓ. 16
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κυντιλλιανού     ΑΥΓ. 2
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Μηνά καλλικέλαδου     ΦΕΒΡ. 17
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Νικολάου εν Καρυαίς      ΙΟΥΝ. 13
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Απ. Ανδρόνικου και Ίουνίας     ΦΕΒΡ. 22
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Μαρτύρων     ΦΕΒΡ. 22
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ οσίου Νεοφύτου, εν Κύπρω     ΣΕΠΤ. 28
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ οσίου Σεργίου (Ρώσου)     ΙΟΥΛ. 5
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΑΦΟΥ και ιερών λειψάνων Αγ. Ραφαήλ     ΙΟΥΛ. 3
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ όσιας Ματρώνας της Χιοπολίτιδας     ΙΟΥΛ. 15
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ     ΜΑΡΤ. 6
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΩΝ ΗΛΩΝ     ΜΑΡΤ. 6
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγίας Ίουλιανής     ΙΟΥΛ. 6
ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΡΙΤΗ κεφαλής Τιμίου Προδρόμου     ΜΑΪ. 25
ΕΥΡΕΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΕΥΡΟΣ μάρτ. από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΝΗΜΗ     ΜΑΪ. 25
ΕΥΣΕΒΕΙΑ βλέπε Αίσια     ΙΟΥΝ. 7
ΕΥΣΕΒΕΙΑ βλέπε Ξένη     ΙΑΝ. 18
ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Σαμοσάτων ΙΟΥΝ. 22
ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΟΚΤ. 7
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 31
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας (Α')     ΣΕΠΤ. 21
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας (Β')     ΣΕΠΤ. 21
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας, ο Διάκονος     (και 3 ΟΚΤ.)     ΟΚΤ. 4
ΕΥΣΕΒΙΟΣ μάρτυρας, ο Διάκονος     ΟΚΤ. 19
ΕΥΣΕΒΙΟΣ οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΕΥΣΕΒΙΟΣ οσιομάρτυρας, ο εν Θωλςι (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 23
ΕΥΣΕΒΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 15
ΕΥΣΕΒΙΩΤΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 27
ΕΥΣΕΒΩΝΑΣ Άγιος, ο Μακαβαίος     ΑΥΓ. 1
ΕΥΣΙΓΝΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 5
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας ΦΕΒΡ. 21
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης     ΣΕΠΤ. 20
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σέρβων     ΙΑΝ. 4
ΕΥΣΤΑθΙΟΣ Έπίσ. Άμαθούντος ή Τριμυθούντος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Επίσκοπος Κίου Βιθυνίας     ΜΑΡΤ. 29
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 7
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 14
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΕΥΣΤΑθΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μάρτυρας εν Άγκυρα     ΙΟΥΛ. 28
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ μάρτυρας, ο Ρωμαίος     ΣΕΠΤ. 28
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΜΑΪ. 31
ΕΥΣΤΟΛΙΑ οσία ΝΟΕΜ. 9
ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ μάρτυρας ΝΟΕΜ. 15
ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ ο Πρεσβύτερος, Ιερομάρτυρας ΙΟΥΝ. 23
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 13
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ οσιομάρτυρας Ρώσος     ΜΑΡΤ. 28
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΑΝ. 9
ΕΥΣΧΗΜΟΣ ο ομολογητής, επίσκοπος Λαμψάκου     ΜΑΡΤ. 14
ΕΥΤΕΞΙΟΣ ο Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΕΥΤΕΡΠΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΕΥΤΡΟΠΙΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 30
ΕΥΤΡΟΠΙΑ όσιομάρτυς     ΙΟΥΝ. 25
ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 20
ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 3
ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΕΥΤΥΧΗΣ (ή Ευτύχιος) Ιερομάρτυρας (ή κατ' άλλους μάρτυρας)     ΜΑΪ. 28
ΕΥΤΥΧΗΣ Ιερομάρτυρας (και Μαΐ. 30)     ΑΥΓ. 24
ΕΥΤΥΧΗΣ (ή Ευτύχιος) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΕΥΤΥΧΙΑ όμολογήτρια     ΑΠΡ. 16
[ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2]
ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 17
ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ μάρτυρας (βλέπε βιογ. Αγ. Ζωίλου)     ΔΕΚ. 22
ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ μάρτυρας, στρατιώτης     ΑΥΓ. 19
ΕΥΤΥΧΙΟΣ Άγιος (από τους 300Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας (βλ. βιογραφ. Αγ. Ευτυχούς)     ΜΑΪ. 28
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΕΥΤΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 19
ΕΥΤΥΧΙΟΣ, όσιος     ΜΑΡΤ. 27
ΕΥΤΥΧΙΟΣ όσιος Κύπριος     ΙΟΥΛ. 13
ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΠΡ. 6
ΕΥΤΥΧΙΣ κόρη Απ. Φιλίπ. (βλ. βιογραφία Αγ. Ερμιόνης)     ΣΕΠΤ. 4
ΕΥΦΗΜΙΑ Αγία     ΙΑΝ. 4
ΕΥΦΗΜΙΑ Αγία     ΝΟΕΜ. 19
ΕΥΦΗΜΙΑ ή βασίλισσα (βλέπε βιογραφία βασιλέων Ίουστίνου και Θεοδώρας)     ΝΟΕΜ. 15
ΕΥΦΗΜΙΑ ή Μεγαλομάρτυς     ΣΕΠΤ. 16
ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρας θαύμα     ΙΟΥΛ. 11
ΕΥΦΗΜΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΕΥΦΗΜΙΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 22
ΕΥΦΗΜΙΑ (βλέπε μνήμη Αγ. Ευφημίας)     ΜΑΪ. 16
ΕΥΦΗΜΙΑΝΗ Αγία     ΔΕΚ. 12
ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους και 13 Ίουλ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΥΦΗΜΙΟΣ όσιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΕΥΦΡΑΣΙΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 19
ΕΥΦΡΑΣΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΕΥΦΡΑΣΙΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΕΥΦΡΑΣΙΑ Παρθενομάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ Επίσκοπος Ίωνοπόλεως     ΙΟΥΛ. 17
ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ όσια     ΣΕΠΤ. 25
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ όσια και θαυματουργή     ΟΚΤ. 18
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ όσία, Ρωσίδα     ΙΟΥΝ. 25
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ όσία, Ρωσίδα     ΜΑΪ. 23
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ όσιομάρτυς     ΜΑΪ. 11
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ Άγιος, ο μάγειρας     ΣΕΠΤ. 11
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 6
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΜΑΡΤ. 20
ΕΥΨΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 9
ΕΥΨΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 7
ΕΥΨΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΕΥΨΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΕΦΡΑΙΜ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΕΦΡΑΙΜ ο Μεγαλομάρτυρας     ΜΑΪ. 5
ΕΦΡΑΙΜ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΜΑΪ. 16
ΕΦΡΑΙΜ όσιος, ο Σύρος     ΙΑΝ. 28
ΕΦΡΑΙΜ όσιος Ρώσος     ΜΑΡΤ. 23
ΕΦΡΑΙΜ Πατριάρχης Αντιοχείας     ΜΑΡΤ. 7
ΕΦΡΑΙΜΙΟΣ όσιος, επίσκοπος Μηλασσών     ΙΑΝ. 18
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ