ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Δ

....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη ή ύπαρξή τους ή τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και ή ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους ή του μαρτυρίου τους.

 

DAVID Άγιος (Ουαλίας)     ΜΑΡΤ. 1
ΔΑΒΙΔ μάρτυρας (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 24
ΔΑΒΙΔ ο νέος όσιομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 26
ΔΑΒΙΔ ο Προφήτης (Κυριακή προ Χρίστου Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΔΑΒΙΔ ο Προφήτης (Κυριακή μετά Χρίστου Γεννήσεως     ΔΕΚ. 26
ΔΑΒΙΔ όσιομάρτυρας     ΑΠΡ. 12
ΔΑΒΙΔ όσιος, από Θεσσαλονίκη     ΙΟΥΝ. 26
ΔΑΒΙΔ όσιος, εν Εύβοια     ΝΟΕΜ. 1
ΔΑΒΙΔ όσιος, εν Μυτιλήνη μοναχός     ΦΕΒΡ. 1
ΔΑΒΙΔ όσιος, (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 25
ΔΑΔΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 13
ΔΑΔΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 29
ΔΑΔΑ μάρτυτος εύρεση λειψάνων του     ΑΥΓ. 2
ΔΑΛΜΑΤΙΟΣ (ή Δαλμάτος) όσιος     ΑΥΓ. 3
ΔΑΜΑΡΙΣ Αγία, ή Αθηναία     ΟΚΤ. 2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ο νέος Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 16
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 13
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 11]
ΔΑΜΑΣΟΣ Άγιος (Πορτογαλίας)     ΔΕΚ. 4
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Άγιος, ο Ανάργυρος     ΝΟΕΜ. 1
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Επίσκοπος Κύπρου     ΔΕΚ. 8
ΔΑΜΙΑΝΟΣ μάρτυρας, ο Ανάργυρος     ΙΟΥΛ. 1
ΔΑΜΙΑΝΟΣ μάρτυρας, ο Ανάργυρος     ΟΚΤ. 17
ΔΑΜΙΑΝΟΣ οσιομάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΔΑΜΙΑΝΟΣ οσιομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 14
ΔΑΜΙΑΝΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 23
ΔΑΜΙΑΝΟΣ όσιος, ο Έσφιγμενίτης     ΦΕΒΡ. 23
ΔΑΜΩΝ Ιερομάρτυρας     ΑΥΓ. 28
ΔΑΝ πατριάρχης (Κυρ. προ Χρίστου Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΔΑΝΑΒΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΔΑΝΑΞ Άγιος     ΙΑΝ. 15
ΔΑΝΑΞ μάρτυρας     ΙΑΝ. 16
ΔΑΝΑΞ μάρτυρας     ΜΑΪ. 6
DEINIOL (Δανιήλ) Άγιος (Ουαλίας)     ΝΟΕΜ. 23
ΔΑΝΙΗΛ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 16
ΔΑΝΙΗΛ μάρτυρας ο εν Νικοπόλει     ΙΟΥΛ. 10
ΔΑΝΙΗΛ ο Προφήτης (και ΔΕΚ. 18)     ΔΕΚ. 17
ΔΑΝΙΗΛ οσιομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΔΑΝΙΗΛ Όσιος     ΙΑΝ. 16
ΔΑΝΙΗΛ όσιος, ο Θάσιος     ΣΕΠΤ. 12
ΔΑΝΙΗΛ όσιος, ο Μετεωρίτης     ΑΥΓ. 16]
ΔΑΝΙΗΛ όσιος, ο Στυλίτης     ΔΕΚ. 11
ΔΑΝΙΗΛ όσιος, ο Φαρανίτης (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΑΝΙΗΛ όσιος, (Ρώσος)     ΑΠΡ. 7
ΔΑΡΕΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 19
ΔΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 18
ΔΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΔΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΔΑΣΙΟΣ μάρτυρας (περιττώς την 2α Νοεμ.)     ΝΟΕΜ. 3
ΔΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 20
ΔΑΥΙΔ (βλέπε Δαβίδ)
ΔΑΥΚΤΟΣ (βλέπε Αγ. Βάπτος)     ΦΕΒΡ. 10
ΔΕΒΟΡΑ ή δίκαια (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως) ΔΕΚ. 18
ΔΕΝΑΧΙΣ (ή Δινάχ) Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ     ΤΡΙΩΔ.
ΔΕΥΤΕΡΑ Μετά του Αγ. Θωμά ( ευρέση θαυμ. εικόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ)   ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ήμ. Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής)  ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΔΗΜΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 12
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Άγιο Παιδί     ΣΕΠΤ. 11
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Άγιος, ο επίσκοπος
(από τους 300 Αγ. Αλαμανούς Κυπρίους, 12 ΟΚΤ.) Α.Χ.Ε.Χ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Επίσκοπος Αντιοχείας     ΝΟΕΜ. 10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Επίσκοπος Κηθηρίας Κύπρου     ΝΟΕΜ. 6
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ή Δημήτριος μάρτυρας, ο Διάκον     ΙΟΥΝ. 23
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άγιος     ΣΕΠΤ. 11
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μητροπολίτης Ροστοβίας (Ρώσος)     ΣΕΠΤ. 21
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Μπεγιάζης     ΑΥΓ. 11
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Χιοπολίτης     ΙΑΝ. 29
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο βασιλόπαις (Ρώσος)     ΜΑΪ. 15
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ή Δημητριανός) ο Διάκον., μάρτυρ     ΙΟΥΝ. 23
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας και Μυροβλήτης     ΟΚΤ. 26
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 27
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Νέος όσιομ. από Σαμαρίνα Πίνδου     ΑΥΓ. 17
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Νέος όσιομ. από Σαμαρίνα Πίνδου     ΑΥΓ. 18
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Πελοποννήσιος, νεομάρτ., (περιττώς την 22α Μαΐου)     ΑΠΡ. 13 και     14
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ή Μητρός) ο Πελοποννήσιος (περιττώς την 26η Μαΐου)     ΜΑΪ. 28
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ όσιος, ο Σκευοφύλακας     ΙΑΝ. 25
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Τορναράς, νεομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 19
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μυροβλ. Εικόνος μετάθεσις     ΟΚΤ. 26
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μυροβλ. Εικόνος εύρεσης εν Σύρω     ΜΑΪ. 25
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νεομάρτ. (3η Κυριακή από Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ μάρτυρας     ΜΑΪ. 6
ΔΗΜΙΟΣ μάρτυρας (βλέπε βιογ. 'Αγίου Ιουλιανού)     ΙΑΝ. 8
ΔΗΜΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 25
ΔΗΜΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΔΗΜΟΣ (ή Δημήτριος) ο Νεομάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΔΗΜΟΚΛΗΣ Μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΔΗΜΟΚΛΗΣ μάρτ. (βλ. βιογ. 20.000 Μαρτύρων)     ΔΕΚ. 28]
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ μάρτ. (βλ. θιογ. 20.000 Μαρτύρων)     ΔΕΚ. 28]
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ μάρτ. (βλ. βιογ. 20.000 Μαρτύρων)     ΔΕΚ. 28]
ΔΗΣΑΝ (ή Δοσάν) Ίερομ. πρεσθ. (βλ. βιογ. 'Αγ. Μάρτυρες αιχμάλωτοι Πέρσες)     ΑΠΡ. 9
ΔΙΑΔΟΧΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 31
ΔΙΑΔΟΧΟΣ Επίσκοπος Φωτικής     και ΜΑΡΤ. 5,     ΜΑΡΤ. 29
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΕΣ ήμερες βλέπε Δευτέρα, Τρίτη κ.λπ.
ΔΙΔΥΜΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 20
ΔΙΔΥΜΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΔΙΔΥΜΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 24
ΔΙΔΥΜΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 11
ΔΙΗΓΗΣΗ Γεωργίου     ΙΟΥΝ. 1
ΔΙΗΓΗΣΗ για Ίβηρες     ΟΚΤ. 27
ΔΙΗΓΗΣΗ για την άχειροπ. εικόνα του Χριστού     ΑΥΓ. 11
ΔΙΗΓΗΣΗ θαύματος     ΑΠΡ. 28
ΔΙΗΓΗΣΗ θρήνου     ΝΟΕΜ. 4
ΔΙΗΓΗΣΗ μονάχου     ΟΚΤ. 15
ΔΙΗΓΗΣΗ οπτασίας     ΝΟΕΜ. 23
ΔΙΗΓΗΣΗ περί αγάπης     ΣΕΠΤ. 8
ΔΙΗΓΗΣΗ περί υπακοής     ΦΕΒΡ. 10
ΔΙΗΓΗΣΗ Συνεσίου     ΙΟΥΝ. 27
ΔΙΗΓΗΣΗ ωφέλιμη     ΜΑΡΤ. 26
ΔΙΝΑΧ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΔΙΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 5
ΔΙΟΔΩΤΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΔΙΟΔΩΡΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 19
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 31
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 5
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 3
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 11
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 12
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΔΙΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας, έξ Εμέσης     ΙΟΥΝ. 13
ΔΙΟΚΛΗΣ όσιος, Άββάς     ΙΟΥΛ. 19
ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ Άγιος     ΟΚΤ. 13
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Άγιος     ΙΟΥΝ. 9
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Άγιος     ΟΚΤ. 29
ΔΙΟΜΗΔΗΣ μάρτυρας (όχι 3 Ιούν.)     ΙΟΥΛ. 3
ΔΙΟΜΗΔΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 16
ΔΙΟΜΗΔΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 28
ΔΙΟΜΗΔΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΔΙΟΜΗΔΗΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 11
ΔΙΟΝΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΔΙΟΝΥΣΙΟΙ ΔΥΟ μάρτυρες     ΜΑΡΤ. 15
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Άγιος παις     ΑΥΓ. 4
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Άρχιεπίσκ. Αίγίνης, ο Ζακυνθινός     ΔΕΚ. 17
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Επίσκοπος Κορίνθου     ΝΟΕΜ. 29
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας, πατρ. 'Αλεξανδρείας     ΟΚΤ. 3
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας, ο 'Αρεοπαγίτης     ΟΚΤ. 3
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ίερομ. ο Σκυλόσοφος (και 10 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 10
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 1
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ οσιομάρτυρας, ο Μοναχός     ΝΟΕΜ. 1
ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ όσιος, ηγούμενος Μ. Φιλόθεου     ΙΑΝ. 24
ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 25
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ όσιος, ο 'Αγιορείτης     ΙΟΥΛ. 9
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ όσιος, ο εν Όλύμπω     ΙΑΝ. 24
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 1
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο στρατιώτης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 19
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΝΟΕΜ. 23
ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ το νήπιο, μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 3
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ανακομιδή λειψάνων του     ΑΥΓ. 24
ΔΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 3
ΔΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 19
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 28
ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 19
ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 13
ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ (ή Διοσκορίης) μάρτυρας, ο Νέος
ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΔΙΣΙΔΕΡΙΟΣ ο Αναγνώστης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΔΙΦΙΛΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΔΙΩΝ μάρτυρας     MAPT
ΔΙΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
DUBRITIUS Άγιος (Ουαλίας)     ΝΟΕΜ. 14
ΔΟΛΙΝΔΟΥΧ (ή Γονινδούχ) μάρτυς     ΙΟΥΛ. 3
ΔΟΛΛΙΩΝ βλέπε ΛΟΛΛΙΩΝ     ΜΑΡΤ. 20
ΔΟΜΕΝΤΙΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 5
ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ Επίσκοπος Μελιτηνής     ΙΑΝ. 10
ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ (ή Δομέτιος) μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΔΟΜΕΤΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 23
ΔΟΜΕΤΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 16
ΔΟΜΕΤΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΔΟΜΕΤΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΔΟΜΕΤΙΟΣ οσιομάρτυρας (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΔΟΜΕΤΙΟΣ οσιομάρτυρας, ο Πέρσης (και όχι Δομετιανός)     ΑΥΓ. 7
ΔΟΜΕΤΙΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 8
ΔΟΜΕΤΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 25
ΔΟΜΕΤΙΟΣ όσιος, ο σημειοφόρος (και ΙΑΝ. 24)     ΑΥΓ. 7
ΔΟΜΝΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 2
ΔΟΜΝΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 3
ΔΟΜΝΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 28
ΔΟΜΝΙΚΗ όσία     ΙΑΝ. 8
ΔΟΜΝΙΝΑ μάρτυς ...    ΟΚΤ. 12
ΔΟΜΝΙΝΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 2
ΔΟΜΝΙΝΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 8
ΔΟΜΝΙΝΑ (ή Δόμνα) όσία     ΙΑΝ. 5
ΔΟΜΝΙΝΑ όσία, ή Νέα     ΜΑΡΤ. 1
ΔΟΜΝΙΝΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 4
ΔΟΜΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 21
ΔΟΜΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 1
ΔΟΜΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 16
ΔΟΜΝΙΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΔΟΜΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΔΟΜΝΟΣ όσιομάρτυρας, ο Ρωμαίος (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΟΝΑΓΟΣ Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Λιβύης     ΙΟΥΝ. 28
DONATUS Άγιος (Ιρλανδίας)     ΟΚΤ. 22
ΔΟΝΑΤΟΣ Επίσκοπος Ευρείας     ΑΠΡ. 30
ΔΟΝΑΤΟΣ Ιερομάρτυρας επίσκοπος Λιβύης     ΙΟΥΛ. 4
ΔΟΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΔΟΝΑΤΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 6
ΔΟΝΑΤΟΣ παιδομάρτυρας (συν Βαβύλα)     ΣΕΠΤ. 4
ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ Άγιος     ΣΕΠΤ. 29
ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ Άγιος     OKT. 31
ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 19
ΔΟΣΑ (ή Δοσαί ή Σοδάς) μάρτυς     ΑΥΓ. 20
ΔΟΣΑΝ (βλέπε Δησάν)     ΑΠΡ. 9
ΔΟΣΙΘΕΟΣ όσιος, ο υποτακτικός     ΑΥΓ. 13
DUSTAN Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΪ. 19
ΔΟΥΚΑΣ ο ράπτης, νεομάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΔΟΥΚΙΤΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΔΟΥΛΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 15
ΔΟΥΛΑΣ ο Α' όσιος, ηγούμενος της Μονής Σινα (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΟΥΛΑΣ όσιος, ο Προεστώς (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΔΟΥΛΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 5
ΔΟΥΛΙΔΕΣ (Θεραπενίδες) δύο (συν όσ. Ξένη)     ΙΑΝ. 24
ΔΟΥΛΟΙ Μάρτυρες δύο (συν όσ. Ανθούσα)     ΑΥΓ. 22
ΔΟΥΝΑΛΕ (βλέπε όσ. Στέφανος)     ΔΕΚ. 17
ΔΡΑΚΩΝΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 11
ΔΡΟΣΙΔΑΆγία     ΜΑΡΤ. 22
ΔΡΟΣΙΣ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 28
ΔΩΔΕΚΑ Άγιες Συγκλητικές     ΙΟΥΛ. 8
ΔΩΔΩΝΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΔΩΡΟΘΕΑ ή Παρθενομάρτυς     ΦΕΒΡ. 6]
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Τύρου     ΙΟΥΝ. 5
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ιερομάρτυρας, Επίσκοπος Τύρου     ΟΚΤ. 9
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΝΟΕΜ. 5
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Μητροπολίτης Άδριανουπ. Ίερομάρτ     ΙΟΥΝ. 3
ΔΩΡΟΘΕΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 18
ΔΩΡΟΘΕΟΣ μάρτυρας     ΝΟEΜB. 7
ΔΩΡΟΘΕΟΣ μάρτυρας, ο Πραιπόσιτος     ΔΕΚ. 28
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ο Πρώϊος     ΙΟΥΝ. 4
ΔΩΡΟΘΕΟΣ όσιος     ΑΥΓ. 13
ΔΩΡΟΘΕΟΣ όσιος     IΑΝ. 5
ΔΩΡΟΘΕΟΣ όσιος, ο εν Αίγύπτω     ΣΕΠΤ. 16
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ