ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Β

....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη η ύπαρξή τους η τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και η ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ. =Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους η του μαρτυρίου τους.

ΒΑΒΥΛΑΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Αντιοχείας     ΣΕΠΤ. 4
ΒΑΒΥΛΑΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΒΑΒΥΛΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΒΑΒΥΛΑΣ όσιος     ΔΕΚ. 28
ΒΑΔΙΜΟΣ Οσιομάρτυρας     ΑΠΡ. 9
ΒΑΘΟΥΣΗΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΒΑΚΧΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΒΑΚΧΟΣ μάρτυρας, ο Νέος     ΔΕΚ. 15
ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 14]
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ Άγιος     ΟΚΤ. 27
ΒΑΛΕΝΤΙΩΝ μάρτυρας     ΑΠΡ. 24
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 14
ΒΑΟΥΘΑ Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΒΑΠΤΙΣΗ ΑΙΘΙΟΠΑ Ευνούχου Κανδάκης     ΑΥΓ. 27
ΒΑΠΤΟΣ (ή Δαύκτος) μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 10
ΒΑΡΑΔΑΤΗΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 22
ΒΑΡΑΣ όσιος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΒΑΡΑΧΟΣ (ή Βαράχιος) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΒΑΡΒΑΡΑ η Μεγαλομάρτυς     ΔΕΚ. 4
ΒΑΡΒΑΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 6
ΒΑΡΒΑΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 14
ΒΑΡΒΑΡΟΣ μάρτυρας, ο Μυροβλήτης     ΜΑΪ. 15
ΒΑΡΒΑΡΟΣ όσιος, ο Πενταπολίτης     ΙΟΥΝ. 23
ΒΑΡΒΑΡΩΝ (εκ) λύτρωσις     ΙΟΥΝ. 5
ΒΑΡΕΡΙΑ (ή Βαλερία) μάρτυς     ΙΟΥΝ. 6
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 11
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ο Απ. (άνακομιδή λειψάνου του)     ΑΥΓ. 25
ΒΑΡΙΣ μάρτυς ΜΑΡΤ. 26
ΒΑΡΛΑΑΜ Άγιος (Από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, 8-12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΡΛΑΑΜ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 19
ΒΑΡΛΑΑΜ όσιος     ΜΑΪ. 30
ΒΑΡΛΑΑΜ όσιος     ΙΟΥΛ. 18
ΒΑΡΛΑΑΜ όσιος (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 19
ΒΑΡΛΑΑΜ όσιος (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 6
ΒΑΡΛΑΑΜ όσιος (Ρώσος)     ΝΟΕΜ. 19
ΒΑΡΝΑΒΑΣ Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΒΑΡΝΑΒΑΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 11
ΒΑΡΝΑΒΑΣ Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΒΑΡΝΑΒΑΣ όσιομ.     ΟΚΤ. 29
ΒΑΡΝΑΒΑΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 11
ΒΑΡΝΑΒΑΣ όσιος     ΑΥΓ. 18
ΒΑΡΝΑΒΑΣ όσιος, μοναχός (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΡΟΥΧ  ο Προφήτης     ΣΕΠΤ. 28
ΒΑΡΟΥΧ όσιος      ΟΚΤ. 21
ΒΑΡΟΥΧΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΒΑΡΣΑΒΑΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 11
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ Άγιος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 4
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ Οσιομάρτυρας (και 10 ΟΚΤ.)     ΣΕΠΤ. 22
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 6
ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΑΠΡ. 11
ΒΑΡΣΙΜΑΙΟΣ Επίσκοπος Εδέσσης, ομολογητής     ΙΑΝ. 29
ΒΑΡΣΙΜΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΒΑΡΣΟΣ Επίσκοπος Δαμάσκου     ΦΕΒΡ. 28
ΒΑΡΣΟΣ ομολογητής, επίσκοπος Εδέσσης     ΟΚΤ. 15
ΒΑΡΤΑΝ μάρτυρας, ο εξ Αρμενίας     ΑΥΓ. 7
ΒΑΡΥΨΑΒΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 10
ΒΑΣΗΣ  Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΒΑΣΙΑΝΟΣ  όσιος     ΟΚΤ. 10
ΒΑΣΙΛΑ  μάρτυς     ΔΕΚ. 24
ΒΑΣΙΛΕΑΣ - Ιερομάρτυρας ΑΠΡ. 26
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (ή Βασιλείδης) μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ (κατ' άλλους Βασιλειάδης) μάρτυρας     ΑΠΡ. 1
ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ μάρτυρας ο Στρατιώτης     ΙΟΥΝ. 7]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άγιος     ΑΥΓ. 16
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άγιος, επίσκοπος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 12 ΟΚΤ.)  Α.Χ.Ε.Χ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επίσκοπος Πάριου, ο ομολογητής     ΑΠΡ. 12
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επίσκοπος Πατελαρίας     ΙΟΥΝ. 22
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επίσκοπος Τραπεζούντας     ΟΚΤ. 20
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 22
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 6
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 17
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 26
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΝΟΕΜ. 28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο αυτοκράτορας, ο Μακεδών     ΑΥΓ. 29
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο δια Χριστόν σάλος (Ρώσος)     ΑΥΓ. 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο Μέγας     ΙΑΝ. 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οσιομάρτυρας (Ρώσος)     ΑΥΓ. 11
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΛ. 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 18
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όσιος (εν οσίου Ευστρατίου)     ΙΑΝ. 9
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όσιος (εν οσίου Παύλου Νέου)     ΔΕΚ. 15
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ όσιος, ο Νέος     ΜΑΡΤ. 26
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατέρας Μ. Βασιλείου,      ΙΑΝ. 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μεγ. ΘΑΥΜΑ     ΙΑΝ. 19
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μεγ. Μνήμη οίκογεν. 2η Κυρ. Ίαν     ΙΑΝ. 8
ΒΑΣΙΛΕΥΣ - Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΒΑΣΙΛΕΩΣ Άμασείας εύρεσης Λειψάνου     ΑΠΡ. 30
ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 3
ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 22

ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ μάρτυρας, ο γέρων     ΙΟΥΛ. 29
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Αγία     ΣΕΠΤ. 3
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 8
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 22
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 15
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 21
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μάρτυς     ΝΟΕΜ. 25

ΒΑΣΣΑ Αγία     ΣΕΠΤ. 21
ΒΑΣΣΑ Αγία     ΟΚΤ. 29
ΒΑΣΣΑ Αγία     ΔΕΚ. 9
ΒΑΣΣΑ μάρτυς     ΑΥΓ. 21
ΒΑΣΣΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 20
ΒΑΣΣΟΣ μάρτυρας (Α) (και 20 Νοεμ.)     ΜΑΪ. 11]
ΒΑΣΣΟΣ μάρτυρας (Β)     ΜΑΪ. 11]
ΒΑΣΩΗΣ μάρτυρας, ο εν Άμορίφ     ΜΑΡΤ. 6
ΒΑΤΑΣ ο Πέρσης, - Ιερομάρτυρας     ΜΑΪ. 1
ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΙ οσιομάρτυρες 12     ΙΑΝ. 4
ΒΑΧΘΙΣΟΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 16
ΒΕΒΑΙΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 29
ΒΕΒΑΙΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 4
ΒΕΒΑΙΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 11
BECAN Άγιος (Ιρλανδίας)     ΑΠΡ. 5
BEDE Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΪ. 27
ΒΕΝΔΙΜΙΑΝΟΣ (ή Βενδεδιανός) όσιος     ΦΕΒΡ. 1
ΒΕΝΕΔΗΜΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
BENEDICT BISCOP Άγιος (Αγγλίας)     ΙΑΝ. 12
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ο νέος όσιομάρτ. ο εν Θεσ/νίκη     ΙΟΥΝ. 12
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 14
ΒΕΝΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Άγιος     ΙΟΥΛ. 29
ΒΕΝΙΑΜΙΝ - Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 13
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ο Διάκονος (βλέπε βιογ. Αγ. Αυδά)     ΜΑΡΤ. 31
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ο Δίκαιος (Κυρ. προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Οσιομάρτυρας, της Ραϊθού (4η Διακαινησίμου και 14 Ιανουαρίου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ όσιος     ΔΕΚ. 29
ΒΕΡΝΙΚΗ (ή Βερίνη) μάρτυς     ΟΚΤ. 4
ΒΕΡΟΝΙΚΗ Αγία, η αιμορροούσα     ΙΟΥΛ. 12
ΒΕΡΟΝΙΚΗ (ή Βηρονίκη) μάρτυς     ΙΟΥΛ. 17
ΒΗΛΗ Παιδομάρτυς     ΟΚΤ. 28
ΒΗΛΟΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 2
ΒΗΡΙΟΣ Άγιος     ΙΟΥΛ. 29
ΒΗΡΥΛΛΟΣ Επίσκοπος Κατάνης     ΜΑΡΤ. 21
ΒΗΣΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ο Α' Αρχιεπίσκοπος Λάρισας     ΣΕΠΤ. 15
ΒΗΣΣΑΡΙΟΝ ο Β' Αρχιεπίσκοπος Λάρισας     ΣΕΠΤ. 15
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ όσιος     ΦΕΒΡ. 20
ΒΙΑΝΩΡ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 10
ΒΙΒΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΒΙΒΟΣ Οσιομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 11
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ο Διάκονος     ΙΑΝ. 22
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ο - Ιερομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 11
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 26
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 30
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 21
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΒΙΚΤΩΡ ο Μεγαλομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 11
ΒΙΚΤΩΡ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 18
ΒΙΚΤΩΡΙΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 22]
BIRINUS Άγιος (Αγγλίας)     ΔΕΚ. 3
BIT Άγιος Κινέζος (βλ. βιογ. Αγ. Μητροφ. Τσί)     ΙΟΥΝ. 11
ΒΙΤΑΛΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 29
ΒΙΤΑΛΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 23
ΒΙΤΑΛΙΟΣ μάρτυρας, ο Δούλος     ΝΟΕΜ. 4
ΒΙΤΑΛΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 11
ΒΙΤΙΜΙΩΝ όσιος     ΔΕΚ. 24
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Άγιος, ο Ίσαπόοτολος     ΙΟΥΛ. 15
ΒΛΑΝΔΙΝΑ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 25
ΒΛΑΣΙΟΣ Επίσκοπος Σεβαστείας     ΦΕΒΡ. 11
ΒΛΑΣΙΟΣ Επίσκοπος     ΦΕΒΡ. 22
ΒΛΑΣΙΟΣ - Ιερομάρτυρας, ο Άκαρνάνας     ΦΕΒΡ. 11
ΒΛΑΣΙΟΣ μάρτυρας, ο Βουκόλος     ΦΕΒΡ. 3
ΒΛΑΣΙΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 31
ΒΟΗΘΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 18
BOISIL Άγιος (Σκωτίας)     ΦΕΒΡ. 24
BONIFACE (Βονιφάτιος)     Άγιος (Σκωτίας) ΜΑΡΤ. 14
BONIFACE (Βονιφάτιος) Άγιος (Γερμανίας)     ΙΟΥΝ. 5
ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 19
ΒΟΟΖ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γενν.)     ΔΕΚ. 18
ΒΟΡΟΣ Άγιος     ΜΑΪ. 21
ΒΟΣΒΑΣ μάρτυας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΒΟΣΤΡΥΚΙΟΣ (ή Ούστρίχιος) μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΒΟΥΚΟΛΟΣ Επίσκοπος Σμύρνης     ΦΕΒΡ. 6
ΒΟΥΣΙΡΙΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 21
ΒΟΥΣΙΡΙΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 31
BRENDAN Άγιος (Ιρλανδίας)     ΝΟΕΜ. 29
ΒΡΕΦΟΣ ΤΟ μετά του Αγ. Άρέθα Μάρτυς     ΟΚΤ. 24
BRIDGIT- Αγία (Ιρλανδίας)     ΦΕΒΡ. 1
BRITWALD  Άγιος (Αγγλίας)     ΙΑΝ. 9
ΒΡΥΑΙΝΗόσία     ΑΥΓ. 30
ΒΥΖΑΤΗΝΟΣ Άγιος     ΣΕΠΤ. 25
ΒΥΘΟΝΙΟΣ(ή Βιθύνιος) μάρτυρας     ΑΠΡ. 3
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ