ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  Α

[....]= Άγιοι πού βρίσκονται μέσα σε αγκύλες δεν είναι διασταυρωμένη η ύπαρξή τους η τα βιογραφικά τους στοιχεία καθώς και η ημερομηνία εορτής τους, γι' αυτό και παρατίθενται με επιφύλαξη!

Α.Χ.Ε.Χ.=Άγιοι Χωρίς Επαρκή Χρονολογία της ζωής τους η του μαρτυρίου τους.

ΑΑΘΟΥΣΗΣ η Βαθούσης Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΑΑΡΩΝ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΒΒΑΔΕΣ οι εν Σινά αναιρεθέντες     ΙΑΝ. 14
ΑΒΒΑΔΕΣ 33 οι εν τη Ραϊθώ     ΙΑΝ. 14
ΑΒΒΑΔΕΣ οι εν τη Μονή Αγ. Σάββα αναιρεθέντες     ΜΑΡΤ. 20
ΑΒΒΑΔΕΣ οι εν τη Μονή Αγ. Σάββα αναιρεθέντες     ΜΑΙ. 16
ΑΒΒΑΔΩΝ πάντων εν Σινά (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΒΒΑΚΟΥΜ ο Νεομάρτυρας     ΑΥΓ. 6
ΑΒΒΑΚΟΥΜ ο Προφήτης     ΔΕΚ. 2
ΑΒΒΑΚΟΥΜ όσιος     ΔΕΚ. 2
ΑΒΒΑΝ Άγιος (Ιρλανδίας)     ΟΚΤ. 28
ΑΒΒΑΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 22
ΑΒΔΑΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 5
ΑΒΔΑΣ (ή Αύδας) μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 8
ΑΒΔΕΛΑΣ (ή Αύδελάς) Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΑΒΔΙΑΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7
ΑΒΔΙΗΣΟΥΣ Άγιος     ΑΠΡ. 5
ΑΒΔΙΗΣΟΥΣ η Αϋδιήσιος η Άδιησοϋς μάρτυρας     ΑΠΡ. 9
ΑΒΔΙΟΥ (βλέπε Όβδιού)     ΝΟΕΜ. 19
ΑΒΕΙΜ Άγιος, ο Μακαβαίος     ΑΥΓ. 1
ΑΒΕΛ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΒΕΡΚΙΟΣ βλέπε Άβρίκιος     ΦΕΒΡ. 28
ΑΒΕΡΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 26
ΑΒΕΡΚΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 5
ΑΒΕΡΚΙΟΣ ο Ίσαπόστολος, Έπίσκ. Ίεράπολης     ΟΚΤ. 22
ΑΒΗΠΑΣ μάρτυρας ΜΑΡΤ. 26
ΑΒΙΑ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΒΙΒΟΣ Επίσκοπος Γεωργίας, Ιερομάρτυρας     ΝΟΕΜ. 11
ΑΒΙΒΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 29
ΑΒΙΒΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 13
ΑΒΙΒΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 29
ΑΒΙΒΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 15
ΑΒΙΒΟΣ μάρτυρας, ο νέος     ΔΕΚ. 2
ΑΒΙΜΕΛΕΧ ο Δίκαιος     ΝΟΕΜ. 4
ΑΒΙΟΥΔ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Άβούνδιος η Άβούδιμος) μάρτ     ΦΕΒΡ. 27
ΑΒΟΥΔΙΜΟΣ μάρτυρας ΙΟΥΛ. 15
ΑΒΡΑΑΜ ο Δίκαιος     ΟΚΤ. 9
ΑΒΡΑΑΜ ο Δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως     ΔΕΚ. 18
ΑΒΡΑΑΜ όσιος     ΜΑΡΤ. 24
ΑΒΡΑΑΜ όσιος     ΦΕΒΡ. 4
ΑΒΡΑΑΜΗΣ όσιος (κατ1 άλλους 14 Φεβρ.)     ΦΕΒΡ. 13
ΑΒΡΑΑΜΙΟΣ όσιος, ο Δενδρίτης (4η Διακαινησ.)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΒΡΑΜΙΟΣ Άγιος     ΟΚΤ. 31
ΑΒΡΑΜΙΟΣ Επίσκοπος Εφέσου     ΟΚΤ. 28
ΑΒΡΑΜΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 4
ΑΒΡΑΜΙΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 29
ΑΒΡΑΜΙΟΣ όσιος, ο θαυματ. (Ρώσος)     ΑΥΓ. 20
ΑΒΡΑΜΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 29
ΑΒΡΙΚΙΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 28
ΑΓΑΒΟΣ Απόστολος από τους 70     ΑΠΡ. 8
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 23
ΑΓΑθΑΓΓΕΛΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 5
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΑΠΡ. 19
ΑΓΑΘΑΠΟΥΣ (ή Άγαθόπους) μάρτυρας     ΑΠΡ. 4
ΑΓΑΟΟΠΟΥΣ μάρτυρας από τους 10 της Κρήτης     ΔΕΚ. 23
ΑΓΑΘΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 5
ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 2
ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 13
ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 17
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ μάρτυς     ΟΚΤ. 13
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ μάρτυς, η εν Καρχηδόνι     ΑΥΓ. 10
ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας ΑΥΓ. 22
ΑΓΑΘΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΑΓΑΘΩΝ ομολογητής     ΑΠΡ. 16
ΑΓΑΘΩΝ όσιος     ΙΑΝ. 8
ΑΓΑΘΩΝ όσιος     ΑΠΡ. 28]'
ΑΓΑΘΩΝ όσιος (Ρώσος)     ΦΕΒΡ. 20
ΑΓΑΘΩΣ Πάπας Ρώμης     ΦΕΒΡ. 20
ΑΓΑΠΗ μάρτυς     ΑΠΡ. 16
ΑΓΑΠΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 17
ΑΓΑΠΗ μάρτυς, η προεστ. (6λ. 6ιογ. Αγ. Δόμνας)     ΔΕΚ. 28
ΑΓΑΠΗ παρθενομάρτυς     ΑΠΡ. 3]
ΑΓΑΠΗΤΟΣ όσιος, ο ιατρός (Ρώσος)     ΙΟΥΝ. 1
ΑΓΑΠΗΤΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 18
ΑΓΑΠΗΤΟΣ Πάπας Ρώμης     ΑΠΡ. 17
ΑΓΑΠΙΟΣ Άγιος     ΜΑΡΤ. 1
ΑΓΑΠΙΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και17Σεπτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.2
ΑΓΑΠΙΟΣ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Νουμιδίας Α    ΠΡ. 29
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 24
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 15
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 19
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 21
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 19
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΑΓΑΠΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 3
ΑΓΑΠΙΟΣ ο Αρχιμανδρίτης     ΙΑΝ. 11
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 1
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος     ΜΑΡΤ. 15
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος     ΜΑΪ. 10
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος (βλέπε όσ. Νικηφόρος)     ΜΑΪ. 13
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος, ο νεώτερος     ΔΕΚ. 24
ΑΓΑΠΙΟΣ όσιος, ο πρεσβύτερος (Λεονάρδ. Άοημ.)     ΝΟΕΜ. 6
ΑΓΑΠΙΟΣ παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΑΓΑΠΙΩΝ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΑΓΓΑΙΟΣ ο Προφήτης     ΔΕΚ. 16
ΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ όσιος (και 11 Μαΐου)     ΙΟΥΛ. 17
ΑΓΓΕΛΗΣ ο Νεομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 1
ΑΓΓΕΛΗΣ ο Νεομάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΑΓΓΕΛΗΣ ο Νεομάρτυρας, από Άργος     ΔΕΚ. 3
ΑΓΓΕΛΩΝ μυρίων η Σύναξη     ΙΑΝ. 11
ΑΓΓΕΛΩΝ ταγμάτων εννέα Σύναξη     ΝΟΕΜ. 8
ΑΓΓΙΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΓΓΙΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΑΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ     ΝΟΕΜ. 19
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ (μεταφέρθηκε 28 'Οκτωβρίου)     ΟΚΤ. 1
ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ συν Αύδά     ΜΑΡΤ. 31
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΕΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ (Τρίτη Κυριακή από Πάσχα)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΓΛΑΪΑ Αγία, η Ρωμαία     ΔΕΚ. 19
ΑΓΛΑΙΟΣ ο καπικλάριος, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΓΝΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 26
ΑΓΝΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 14
ΑΓΝΗ μάρτυς     ΙΑΝ. 20
ΑΓΝΗ μάρτυς (και 5 ΙΟΥΛ.)     ΙΑΝ. 21
ΑΓΡΙΠΠΑΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 18
ΑΓΡΙΠΠΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 23
ΑΔΑΜ ο Προπάτωρ (Κυριακή προ Χριστού Γεν.)     ΔΕΚ. 18
ΑΔΑΜ όσιος     ΙΑΝ. 14
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ADAMNAN Άγιος (Σκωτίας)     ΣΕΠΤ. 23
ΑΔΑΥΚΤΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 3
ΑΔΑΥΚΤΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 4
ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΥΟ μάρτυρες     ΙΑΝ. 24
ADRIAN Άγιος (Αγγλίας)     ΙΑΝ. 9
ΑΔΡΙΑΝΟΣ Έπίσκ. Κύπρου (βλ. Αγ. Γρηγόρ. Έπ. Κύπρου)     ΜΑΡΤ. 4
ΑΔΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας (Α)     ΑΥΓ. 26
ΑΔΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας (Β)     ΑΥΓ. 26
ΑΔΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 3
ΑΔΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 1
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ο Νέος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΑΕΙΘΑΛΑΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΕΙΘΑΛΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΑΕΙΘΑΛΑΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 11
ΑΕΙΘΑΛΑΣ μάρτυρας, Διάκονος     ΝΟΕΜ. 3
ΑΕΡΟΣ ο Αρχιεπίσκοπος     ΔΕΚ. 8
ΑΕΡΟΣ Άγιος, 'Επίσκοπος     ΔΕΚ. 6
ΑΕΤΙΟΣ μάρτυρας, εν Άμορίω     ΜΑΡΤ. 6
ΑΕΤΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΖΑΡΙΑΣ (ή Άζάριος) Άγιόπαις     ΔΕΚ. 17
ΑΖΑΡΙΑΣ Προφήτης     ΦΕΒΡ. 3
ΑΖΑΣ ο Διάκονος, μάρτυρας      ΑΠΡ. 10
ΑΖΑΤ ο ευνούχος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΑΖΗΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΑΖΗΣ μάρτυρας ο θαυματουργός     ΝΟΕΜ. 19
ΑΖΩΡ (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΘΑΝΑΣΙΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 31
ΑΘΑΝΑΣΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 2
ΑΘΑΝΑΣΙΑόσία     ΟΚΤ. 9
ΑΘΑΝΑΣΙΑ όσία, η θαυματουργή     ΑΠΡ. 18
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άγιος, ο κομενταρήσιος     ΙΑΝ. 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίσκοπος Κορίνθου     ΜΑΪ. 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίσκοπος Χυτρών Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ*
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΟΚΤ. 29
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 13
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 18
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μάρτυρας εξ Άτταλείας     ΙΑΝ. 7
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Κίος     ΙΟΥΛ. 24
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Λημνιός     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Αναγνώστης, μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 23
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Α' Πατριάρχης Κων/πολης     ΟΚΤ. 28
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο από μάγων, μάρτυρας     ΑΠΡ. 23
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ο "Εγκλειστος (Ρώσος)     ΔΕΚ. 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Μέγας     ΙΑΝ. 18
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Νεομάρτυρας εν Θεσ/νίκη     ΣΕΠΤ. 8
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Νέος, Έπισκ. Χριοτιανουπόλεως     ΜΑΪ. 17
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ο Πάριος     ΙΟΥΝ. 24
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, κτήτωρ Μονής Μετεώρου     ΑΠΡ. 20
ΑθΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, ο Δαιμονοκαταλύτης     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, ο εν Άθω     ΙΟΥΛ. 5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΟΥΝ. 3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, ο ομολογητής     ΦΕΒΡ. 22
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος, ο Πεντασχινίτης (και 20 ΙΟΥΝ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ όσιος Ρώσος     ΣΕΠΤ. 5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μεγάλου άνακομιδή λειψάνων του     ΜΑΪ. 2
ΑΘΗΝΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ο Απολογητής, ο Αθηναίος     ΙΟΥΛ. 24
ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Άγιος     ΙΟΥΛ. 16
ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Ιερομάρτυρας, Έπίσκ. Πηδαχθόης     ΙΟΥΛ. 16
ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16]
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 7
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 29
ΑΘΡΕ (ή Άτρέ) όσιος     ΙΟΥΝ. 8
ΑΙΓΛΩΝ όσιος     ΑΥΓ. 17
AIDAN Άγιος (Σκωτίας)     ΑΥΓ. 31
ΑΙΔΕΣΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 2
ΑΙΘΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 7
ΑΙΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 18
ΑΙΘΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 12
ΑΙΘΙΟΠΟΣ η υπό απ. Φιλίππου βάπτισις     ΑΥΓ. 27
ΑΘΙΟΨ μάρτυς (βλέπε 6ιογ. Αγ. Κερκύρας)     ΑΠΡ. 29
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ η Μεγαλομάρτυς     ΝΟΕΜ. 25
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας '.     ΜΑΡΤ. 7
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 18
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 11
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ο ομολογητής, Έπίσκ. Κυζίκου     ΑΥΓ. 8
ΑΙΜΙΛΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 22
ΑΙΣΙΑ (ή Έσία η Εύσεβία) Αγία     ΙΟΥΝ. 7
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ     ΤΡΙΩΔ.
ΑΚΑΚΙΟΣ βλέπε ΙΣΑΑΚΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου     ΣΕΠΤ. 21
ΑΚΑΚΙΟΣ Επίσκοπος Μελιτηνής     ΜΑΡΤ. 31
ΑΚΑΚΙΟΣ Β' Επίσκοπος Μελιτηνής     ΑΠΡ. 18
ΑΚΑΚΙΟΣ Επίσκοπος Άμίδης     ΑΠΡ. 9
ΑΚΑΚΙΟΣ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΟΚΤ. 24
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 4
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 7
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 28
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας (Σύναξις) εν τω Έπτασκάλω     ΙΟΥΛ. 21
ΑΚΑΚΙΟΣ μάρτυρας, ο δήμιος     ΑΥΓ. 17
ΑΚΑΚΙΟΣ ο Νέος Οσιομάρτυρας     ΜΑΪ. 1
ΑΚΑΚΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 3
ΑΚΑΚΙΟΣ όσιος, "ό εν Κλίμακι"     ΝΟΕΜ. 26
ΑΚΑΚΙΟΣ όσιος, ο Νέος     ΑΠΡ. 12
ΑΚΕΨΕΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 11
ΑΚΕΨΙΜΑΣ Άγιος     ΔΕΚ. 11
ΑΚΕΨΙΜΑΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος     ΝΟΕΜ. 3
ΑΚΕΨΙΜΑΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 7
ΑΚΕΨΙΜΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 29
ΑΚΕΨΙΜΑΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 3
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 20
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 22
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΑΚΛΑΣ βλέπε Άσκλας     ΜΑΪ. 20
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 14
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 19
ΑΚΟΥΤΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 21
ΑΚΡΙΒΗ παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΚΥΛΑΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 21
ΑΚΥΛΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 14
ΑΚΥΛΑΣ ο Απόστολος     ΦΕΒΡ. 13
ΑΚΥΛΑΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 14
ΑΚΥΛΑΣ ο Έπαρχος, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 20
ΑΚΥΛΙΝΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 7
ΑΚΥΛΙΝΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 9
ΑΚΥΛΙΝΑ μάρτυς     ΙΟΥΝ. 13
ΑΚΥΛΙΝΑ Νεομάρτυς     ΣΕΠΤ. 27
ΑΚΥΛΙΝΑ (βλέπε εύρεση άχειρ. εικόνας Χριστού)     ΑΥΓ. 9
ALBAN (Αλβανός) Άγιος (Βρεταννίας) (και 24)     ΙΟΥΝ. 17
ALBEUS Άγιος (Ιρλανδίας)     ΣΕΠΤ. 12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ η βασίλισσα, μάρτυς     ΑΠΡ. 21
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ όσία     ΜΑΡΤ. 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ μάρτυς     ΜΑΪ. 18
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΩΝ (βλέπε το σωστό Αλέξανδρος)     ΜΑΡΤ. 16
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ ΔΥΟ μάρτυρες     ΜΑΡΤ. 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άγιος (κατ' άλλους 9 Φεβρ.)     Α.Χ.Ε.Χ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους Αλαμανούς Κυπρίους, και 17 Σεπτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας     ΜΑΪ. 29
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων     ΜΑΪ. 16
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έπίσκ. Θεσ. (και Ζ' Κυρ. μετά Πάσχα)     ΜΑΪ. 28
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίσκοπος Μηθύμνης     ΝΟΕΜ. 30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΪ. 13
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιερομάρτυρας, Άρχιεπ. Ιεροσολύμων     ΔΕΚ. 12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Προύσας     ΙΟΥΝ. 9
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιερομάρτυρας ο Επίσκοπος     ΟΚΤ. 22
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 25
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΦΕΒΡ. 27
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 9
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Α)     ΑΠΡ. 10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Β)     ΑΠΡ. 10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Α)     ΜΑΪ. 14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Β)     ΜΑΪ. 14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Α)     ΣΕΠΤ. 28
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας (Β)     ΣΕΠΤ. 28
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας από θεσ/νίκη     ΝΟΕΜ. 7
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας ο εν Πίδνη     ΜΑΡΤ. 14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μάρτυρας, ο ιατρός (βλ. "Αγ. Σάκτος)     ΙΟΥΛ. 25
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο δούξ, Ρώσος     ΝΟΕΜ. 23
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο Θεσσαλονικιός Νεομάρτυρας     ΜΑΪ. 26
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οσιομάρτυρας (και 9 Ίουλ.)     ΔΕΚ. 17
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ όσιος, εν Ίκονίω     ΑΥΓ. 21
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ όσιος, ηγεμόνας της Ρωσίας     ΑΥΓ. 30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πάπας Ρώμης     ΜΑΡΤ. 16
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΑΥΓ. 30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (βλέπε βιογραφία όσ. Μαρκέλλου)     ΔΕΚ. 29
ΑΛΕΞΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΛΕΞΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Μόσχας (Ρώσος)     ΦΕΒΡ. 12
ΑΛΕΞΙΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 9
ΑΛΕΞΙΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας (Ρώσος)     ΟΚΤ. 5
ΑΛΕΞΙΟΣ όσιος, επίσκοπος Βιθυνίας     ΙΟΥΝ. 10
ΑΛΕΞΙΟΣ όσιος, ο άνθρωπος του Θεοΰ     ΜΑΡΤ. 17
ΑΛΕΞΙΟΣ όσιος, ο Ρώσος     ΑΠΡ. 24
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 2
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 16
ΑΛΛΑΣ μάρτυς     ΜΑΡΤ. 26
ALTO Άγιος (Σκωτίας)     ΦΕΒΡ. 16
ΑΛΥΠΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 27
ΑΛΥΠΙΟΣ όσιος, ο Ζωγράφος (Ρώσος)     ΑΥΓ. 17
ΑΛΥΠΙΟΣ όσιος, ο Κιονίτης     ΝΟΕΜ. 26
ΑΛΦΑΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 18
ΑΛΦΑΙΟΣ ο Απόστολος     ΜΑΪ. 26
ΑΛΦΕΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 10
ΑΛΦΕΙΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 28
ΑΛΦΕΙΟΣ μάρτυρας, ο Αναγνώστης     ΔΕΚ. 18
ALPHEGE Άγιος (Αγγλίας)     ΑΠΡ. 19
ΑΛΩΝΙΟΣ όσιος     ΙΟΥΝ. 4
ΑΜΑΝΔΙΝΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΑΜΑΝΔΟΣ Άγιος (Βελγίου)     ΦΕΒΡ. 6
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Επίσκοπος Μεδιολάνων     ΔΕΚ. 7
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Μητρ. Μοσχονησίων, Έθνοϊερομάρτ     ΣΕΠΤ. 12
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ όσιος της "Οπτινα ('Ρώσος)     ΟΚΤ. 10
[ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ όσιος     ΝΟΕΜ. 7]
ΑΜΙΝΑΔΑΒ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεν.)     ΔΕΚ. 18
ΑΜΜΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΑΜΜΟΥΝ Οσιομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 1
ΑΜΜΟΥΝ όσιος, ο Αιγύπτιος     ΟΚΤ. 4
ΑΜΜΟΥΝ όσιος, ο Νιτρίας     ΔΕΚ. 7
ΑΜΜΟΥΝ όσιος, της Ραϊθοϋ (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΜΜΩΝ Άγιος (κατ1 άλλους 9 Φεβρ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΜΜΩΝ βασιλεύς (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσ.)     ΔΕΚ. 18
ΑΜΜΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 16
ΑΜΜΩΝ (ή Άμμούν) μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 2
ΑΜΜΩΝ μάρτυρας     ΟΚΤ.30
ΑΜΜΩΝΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 26
ΑΜΜΩΝΑΣ όσιος, Ιερέας (βλ. βιογ. Όσ. Άμμωνα)     ΙΑΝ. 26
ΑΜΜΩΝΙΟΣ όσιος Κύπριος     ΙΟΥΛ. 13
ΑΜΜΩΝΙΟΣ όσιος [όσιοι τρεις (3)]     ΙΑΝ. 10
ΑΜΜΩΝΙΟΣ παιδομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 4
ΑΜΠΛΙΑΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 31
ΑΜΦΙΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 2
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Επίσκοπος Ικονίου     ΝΟΕΜ. 23
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ο δούκας, μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 27
ΑΜΩΝΑΘΑΣ όσιος     ΔΕΚ. 12
ΑΜΩΣ ο Προφήτης     ΙΟΥΝ. 15
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ εν Νεωρίω     ΑΥΓ. 31
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ Ι. ΚΑΡΑΣ Νεομάρτυρα Αποστόλου     ΝΟΕΜ. 3
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥΑγ. Γρηγορίου Θεολόγου     ΙΑΝ. 19
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. και Δικαίου Λαζάρου     ΟΚΤ. 17
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Διονυσίου Ζακύνθου     ΑΥΓ. 24
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Νικηφόρου
Πατριάρχου Κων/πολης     ΜΑΡΤ. 13
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥΑγ. Θεοδώρου Στουδίτου     ΙΑΝ. 26
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Αγ. Θεοδώρου Στρατηλ     ΙΟΥΝ.8
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Όσ. Ίλαρίωνα (Ρώσου)     ΟΚΤ. 21
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Όσ. Λαζάρου Γαλησιώτου     ΙΟΥΛ. 18
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Όσ. Μαξίμου ομολογητού     ΑΥΓ. 13
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Όσ. Χριστοδούλου     ΟΚΤ. 21
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ Πρωτομάρυρα Στεφάνου     ΑΥΓ. 2
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Μεγάλου 'Αθανασίου     ΜΑΪ. 2
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγίας 'Αργυρής     ΑΠΡ. 30
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγίας Θεοκτίστης     ΙΟΥΝ. 27
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Γρηγορίου Έπ. "Ασσου     ΙΟΥΛ. 10
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Γεωργίου Έπ. "Ασσου     ΙΟΥΛ. 12
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου     ΝΟΕΜ. 3
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Επιμάχου     ΜΑΡΤ. 11
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Θεοδώρου Βυζαντίου     ΑΠΡ. 30
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Θεοδώρου Συκεώτου     ΙΟΥΝ. 16
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Ιακώβου Ρώσου     ΟΚΤ. 23
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Νεκταρίου Αίγίνης     ΣΕΠΤ. 3
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Φιλίππου Αποστόλου     ΙΟΥΛ. 31
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγ. Φωκά του νέου     ΙΟΥΛ. 23
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Δικαίου Λαζάρου και Μαρίας Μαγδαληνής     ΜΑΪ. 4
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Νεομ. Γεωργίου εν Ίωαν     ΟΚΤ. 26
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Όσ. Θεοδοσίου Ρώσου     ΑΥΓ. 14
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Όσ. Λουκά     ΜΑΪ. 3
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ Όσιων Σεργίου και Γερμανού     ΣΕΠΤ. 11
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ Απ. Ανδρέα     ΣΕΠΤ. 26
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ Απ. Τίτου     ΜΑΪ. 15
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ οτό Παλάτι     ΑΥΓ. 14
ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (πάντα ήμερα Πέμπτη)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (μεταφ. 28 Όκτ.)     ΟΚΤ. 1
ΑΝΑΜΝΗΣΗ Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης     ΜΑΪ. 29
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΝΑΚΟΜ. ΛΕΙΨ. Αγ. Γεωργίου Κυπρίου     ΑΠΡ. 13
ΑΝΑΜΝΗΣΗ Άνακομ. λειψάνων και θαύματος Αγ. Φωκά     ΙΟΥΛ. 5
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ της Λευκάδας     ΙΟΥΝ. 1
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ναού Αγ. Ζωής και Έσπερου     ΑΥΓ. 9
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ναού Αγ. Πέτρου και Παύλου     ΑΥΓ. 8
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ναού Αγ. Σεργίου και Βάκχ     ΝΟΕΜ. 29
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ στην Κωνσταντινούπολη     ΑΥΓ. 16
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΥΡΕΣΕΩΣ εικόνος Αγ. Δημήτριου     ΜΑΪ. 25
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΥΡΕΣΕΩΣ Παναγ. Ευαγγέλιο. Τήνου     ΙΑΝ. 30
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Αγ. Σπυρίδωνα     ΑΥΓ. 11
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Θεοτόκου     ΦΕΒΡ. 11
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ     ΑΥΓ.15
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     ΙΑΝ. 19
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ     ΣΕΠΤ. 25
ΑΝΑΜΝΗΣΗ οπτασίας Σωφρονίας Μοναχής     ΑΥΓ. 6
ΑΝΑΜΝΗΣΗ οράματος και αφωνίας πρ. Ζαχαρίου     ΣΕΤ. 27
ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ     ΙΟΥΝ. 25
ΑΝΑΝΙ ο Προφήτης     ΜΑΡΤ. 27
ΑΝΑΝΙΑΣ Άγιόπαις     ΔΕΚ. 17
ΑΝΑΝΙΑΣ Αρχιεπίσκοπος 'Εφέσου     ΔΕΚ. 1
ΑΝΑΝΙΑΣ Ιερομάρτυρας     ΙΑΝ. 26
ΑΝΑΝΙΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 9
ΑΝΑΝΙΑΣ μάρτυρας, ο Πέρσης     ΔΕΚ. 1
ΑΝΑΝΙΑΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 1
ΑΝΑΝΙΑΣ ο Νέος Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 15
ΑΝΑΝΙΑΣ όσιος, ο Θαυματουργός     ΜΑΡΤ. 18
ΑΝΑΞΑΜΕΝΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ (ή Άνάξαρχος) μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Μεγαλομάρτυς, η Φαρμακολύτρια     ΔΕΚ. 22
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Παρθενομάρτυς     ΟΚΤ. 12
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Πατρικία     ΜΑΡΤ. 10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μάρτυς     ΑΠΡ. 15
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νεομάρτυς     ΜΑΪ 3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Άντρέγιεθνα) Νεομάρτυς (Ρωσίδα)     ΜΑΡΤ. 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ όσια (βλέπε βιογραφ. Αγ. Πετρωνίας)     ΣΕΠΤ. 29
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Ρωμαία     ΟΚΤ. 29
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΙ ΔΥΟ όσιοι, όμολογητές     ΣΕΠΤ. 20
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ εκ Ναυπλίου, Νεομάρτυρας     ΦΕΒΡ. 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επίσκοπος θεσ/νίκής     ΙΟΥΛ. 16
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας, Έπίσκ. Αντιοχείας     ΑΠΡ. 20
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μάρτυρας (και 8 Ιαν.)     ΙΟΥΝ. 21
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 25
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 5
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μάρτυρας (4η Διακαινησίμου)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεομάρτυρας από Βουλγαρία     ΑΥΓ. 8
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεομάρτυρας "εξ Άγκυρας"     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεομάρτυρας, ο Πανεράς     ΑΥΓ. 11
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Νεομάρτυρας, από Παραμυθία     ΝΟΕΜ. 18
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο νέος Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΛ. 8
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Πέρσης     ΙΑΝ. 22
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΣΕΠΤ. 17
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ όσιος, ο Σινάίτης (και 4η Διακαιν.)     ΑΠΡ. 21
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 22
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ όσιος, της Ραϊθοϋ (4ή Διακαιν.)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων      ΦΕΒΡ. 10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Πέρσου άνακομιδή λειψάνων     ΙΑΝ. 24
ΑΝΑΣΤΑΣΩΑγία     ΜΑΪ. 18
ΑΝΑΤΟΛΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 26
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Άγιος     ΦΕΒΡ. 21
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ μάρτυρας      ΙΟΥΛ. 6
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ μάρτυρας      ΑΥΓ. 26
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ μάρτυρας      ΝΟΕΜ. 20
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ο Στρατήλάτης, μάρτυρας     ΑΠΡ. 26
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ όσιος (Ρώσος)     ΙΟΥΛ. 3
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΙΟΥΛ. 3
[ΑΝΔΕΧΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 7]
ΑΝΔΡΕΑΣ Άγιος     ΦΕΒΡ. 21
ΑΝΔΡΕΑΣ Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος     ΣΕΠΤ. 20
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 18
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 9
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 31
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΑΝΔΡΕΑΣ (ή Ανδρόνικος) μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 6
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 23
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας, ο Στρατηλάτης     ΙΟΥΛ. 12
ΑΝΔΡΕΑΣ μάρτυρας, ο Στρατηλάτης     ΑΥΓ. 19
ΑΝΔΡΕΑΣ ο 'Απόστολος, ο Πρωτόκλητος     ΝΟΕΜ. 30
ΑΝΔΡΕΑΣ ο Άργέντης, Νεομάρτυρας     ΜΑΪ. 29
ΑΝΔΡΕΑΣ ο δια Χριστόν σάλος     ΜΑΪ. 28
ΑΝΔΡΕΑΣ ο δια Χριστόν σάλος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 10
ΑΝΔΡΕΑΣ ο Ίεροσολυμίτης, Άρχιεπ. Κρήτης     ΙΟΥΛ. 4
ΑΝΔΡΕΑΣ Οσιομάρτυρας     ΟΚΤ. 17
ΑΝΔΡΕΑΣ Οσιομάρτυρας     ΟΚΤ. 21
ΑΝΔΡΕΑΣ Οσιομάρτυρας, ομολογητής     ΝΟΕΜ. 28
ΑΝΔΡΕΑΣ όσιος, ο ερημίτης     ΜΑΪ. 15
ΑΝΔΡΕΑΣ όσιος, ο ερημίτης     ΔΕΚ. 2
ΑΝΔΡΕΑΣ όσιος, ο Ραίθηνός (4η Διακαινησίμ.)     ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 12
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Άγιος (από τους 300 Αγίους
'Αλαμανούς Κυπρίους)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Άγιος, εν Άτρώα     ΣΕΠΤ. 12
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας (βλέπε Αγ. Άνδροπελαγία)     ΣΕΠΤ. 6
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 12
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ο Απόστολος     ΜΑΪ. 17
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΛ. 30
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ όσιος     ΟΚΤ. 9
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ο Στρατιώτης     ΣΕΠΤ. 6
ΑΝΔΡΟΠΕΛΑΠΑ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 6
ΑΝΔΡΩΝΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ.3
ΑΝΕΚΤΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 27
ΑΝΕΚΤΟΣ μάρτυρας (και ΜΑΡΤ. 19)     ΜΑΡΤ. 10
ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΑΝΘΑΝΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΑΝΟΙΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 12
ΑΝΘΙΑ μάρτυς     ΔΕΚ. 15
[ΑΝΘΙΜΟΣ Άγιος      ΦΕΒΡ. 14]
ΑΝΘΙΜΟΣ Άγιος     ΝΟΕΜ. 19
ΑΝΘΙΜΟΣ Έπίσκ. Κρήτης, ο νέος ομολογητής      Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΝΘΙΜΟΣ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Νικομήδειας     ΣΕΠΤ. 3
ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας      ΑΥΓ. 26
ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας      ΝΟΕΜ. 22
ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας, ο Ανάργυρος      ΟΚΤ. 17
ΑΝΘΙΜΟΣ όσιος, ο Βαγιάνος     ΦΕΒΡ. 15
ΑΝΘΙΜΟΣ όσιος, άπο Κεφαλλονιά      ΣΕΠΤ. 4
ΑΝΘΙΜΟΣ όσιος, ο Πρεσβύτερος     ΙΟΥΝ. 7
ΑΝΘΙΩΝ όσιος      ΙΟΥΝ. 26
ΑΝΘΟΣ όσιος      ΔΕΚ. 12
ΑΝΘΟΥΣΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 22
ΑΝΘΟΥΣΑ μάρτυς, η νέα ...    ΑΥΓ. 27
ΑΝΘΟΥΣΑ όσία  ..     ΑΠΡ. 12
ΑΝΘΟΥΣΑ όσια  ...    ΑΥΓ. 22
ΑΝΘΟΥΣΑ όσία, η όμολογήτρια     ΙΟΥΛ. 27
ΑΝΙΑΝΟΣ Άγιος (και ΦΕΒΡ. 19)     ΦΕΒΡ. 20
ΑΝΙΚΗΤΟΣ μάρτυρας ..     ΑΥΓ. 12
ΑΝΙΚΗΤΟΣ μάρτυρας ...    ΝΟΕΜ. 7
ΑΝΙΜΑΪΣ μάρτυς  ..    ΜΑΡΤ. 26
ΑΝΙΝΑΣ όσιος, ο θαυματουργός ...    ΜΑΡΤ. 16
ΑΝΝΑ Αγία     ΑΥΓ. 28
ΑΝΝΑ η οσιομάρτυς ..     ΝΟΕΜ. 28
ANNΑ η Προφήτιδα ....    ΦΕΒΡ. 3
ΑΝΝΑ η Προφήτιδα     ΔΕΚ. 9
ΑΝΝΑ η προφήτιδα (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσ.)     ΔΕΚ. 18
ΑΝΝΑ μάρτυς ..    ΙΑΝ. 20
ΑΝΝΑ μάρτυς ...    ΜΑΡΤ. 26
ΑΝΝΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 22
ΑΝΝΑ μάρτυς     ΟΚΤ. 28
ΑΝΝΑ μητέρα της Θεοτόκου      ΙΟΥΛ 25 και ΣΕΠΤ. 9
ΑΝΝΑ όσία      ΙΟΥΝ. 13
ΑΝΝΑ όσία     ΟΚΤ. 29
ΑΝΝΑ όσία, εν Λευκαδίφ      ΙΟΥΛ. 23
ΑΝΝΑ Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΑΝΝΑ Τσούϊ Αγία Κινέζα (βλ. βίος Αγ. Μητροφ. Τσί)     ΙΟΥΝ. 11
ΑΝΟΥΒ όσιος, ο σημειοφόρος ...     ΙΟΥΝ. 6
ΑΝΣΕΡΙΟΣ Άγιος (Δανίας) ..........    ΦΕΒΡ. 3
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Παρθενομάρτυς ,......    ΣΕΠΤ. 1
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ Άγιος ......      ΟΚΤ. 17
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ μάρτυρας      ΦΕΒΡ. 27
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ μάρτυρας ...     ΟΚΤ. 13
ΑΝΤΙΛΙΝΟΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης  ...    ΑΥΓ. 20
ΑΝΤΙΟΧΟΣ μάρτυρας       ΙΟΥΛ. 16
[ΑΝΤΙΟΧΟΣ μάρτυρας (Β)     ΙΟΥΛ. 16]
ΑΝΤΙΟΧΟΣ μάρτυρας      ΑΥΓ. 26
ΑΝΤΙΟΧΟΣ μάρτυρας, ο Τριβούνιος      ΙΟΥΛ. 8
ΑΝΤΙΟΧΟΣ όσιος       ΦΕΒΡ. 23
ΑΝΤΙΟΧΟΣ δσιος      ΔΕΚ. 24
ΑΝΤΙΠΑΣ Επίσκοπος Περγάμου      ΑΠΡ. 11
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ Επίσκοπος Βόστρων        ΙΟΥΝ. 13
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ μάρτυρας      ΑΠΡ. 28
ΑΝΤΩΝΙΝΑ μάρτυς      ΙΑΝ. 9
ΑΝΤΩΝΙΝΑ μάρτυς      ΜΑΡΤ. 1
ΑΝΤΩΝΙΝΑ μάρτυς      ΙΟΥΝ. 10
ΑΝΤΩΝΙΝΑ μάρτυς      ΙΟΥΝ. 12
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ (κατ' άλλους Ιωάννης) Άγιος παίς      ΑΥΓ. 4
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ μάρτυρας      ΑΠΡ. 20
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ (ή Αντώνιος) μάρτυρας      ΜΑI. 4
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ μάρτυρας       ΙΟΥΛ. 6
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ (ή Αντώνιος) μάρτυρας       ΑΥΓ. 9
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άγιος, ο Μακαβαίος       ΑΥΓ. 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 'Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης       ΦΕΒΡ. 12
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίσκοπος Σάρδης       ΑΥΓ. 23
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας       ΙΟΥΝ. 21
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΙΑΝ. 8
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΦΕΒΡ. 23
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΦΕΒΡ. 25
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΜΑΡΤ. 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΑΠΡ. 14
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΙΟΥΛ. 10
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας       ΣΕΠΤ. 23
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ή Άντωνίνος) μάρτυρας      ΟΚΤ. 20
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας (Α)      ΝΟΕΜ. 7
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας (Β)      ΝΟΕΜ. 7
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας      ΝΟΕΜ. 9
ΑΝΤΩΝΙΟΣ μάρτυρας      ΝΟΕΜ. 12
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο 'Αθηναίος, Νεομάρτυρας      ΦΕΒΡ. 5
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός, Μονής Βαλαάμ      ΙΟΥΝ. 7
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)      ΣΕΠΤ. 29
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο Μέγας      ΙΑΝ. 17
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Οσιομάρτυρας (και 10 Όκτ.)      ΣΕΠΤ. 22
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος     ΙΑΝ. 17
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ή Άντωνίνος) όσιος      ΦΕΒΡ. 23
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος ο Έσφιγμενίτης, ο Ρώσος      ΙΟΥΛ. 10
[ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος ο εν Αγυιά     ΣΕΠΤ. 1]
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)      ΑΥΓ. 3
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος, ο Νέος       ΔΕΚ. 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος, (Ρώσος)      ΙΑΝ. 17
ΑΝΤΩΝΙΟΣ όσιος (Ρώσος)      ΔΕΚ. 6
ΑΝΥΣΙΑ η οσιομάρτυς, από θεσ/νίκη     ΔΕΚ. 30
ΑΝΥΣΙΟΣ Επίσκοπος θεσσαλονίκης     ΔΕΚ. 30
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΑΣ Κρητικός     ΙΟΥΛ. 31
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ      ΟΚΤ. 31
ΑΠΑΜΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΑΠΕΙΛΗ ΒΑΡΒΑΡΩΝ      ΙΟΥΝ. 5
ΑΠΕΛΛΗΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 10
ΑΠΕΛΛΗΣ ο Απόστολος      ΟΚΤ. 31
ΑΠΟΒΙΩΣΗ ευσεβή βασιλιά Ιουστινιανού Β'      ΑΥΓ. 2
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής Είσοδίων Θεοτόκου     ΝΟΕΜ. 25
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής Γενεθλίου Θεοτόκου     ΣΕΠΤ. 12
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου (έννιάμερα)      ΑΥΓ. 23
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής Υψώσεως Τιμίου Σταυροϋ      ΣΕΠΤ. 21
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής Χριστουγέννων      ΔΕΚ. 31
ΑΠΟΔΟΣΗ εορτής της Θείας Μεταμόρφωσης     ΑΥΓ. 13
ΑΠΟΔΟΣΗ του Πάσχα       ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΑ όσια, η Συγκλήτική      ΙΑΝ. 4
ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣΙερομάρτυρας, έπίσκ. Ραθβένας      ΙΟΥΛ. 23
[ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Άγια (βλέπε Αγ. Μαυρίκιος)      ΙΟΥΛ. 1]
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ μάρτυς, η Παρθένος      ΟΚΤ. 30
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Βρεσκίας     ΙΟΥΛ. 7
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Ρώμης     ΙΟΥΛ. 23
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ μάρτυρας (Α)     ΙΟΥΛ. 6
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ μάρτυρας (Β)     ΙΟΥΛ. 6
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 10
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ μάρτυρας      ΔΕΚ. 14
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ όσιος, ο Αναχωρητής      ΙΑΝ. 21
ΑΠΟΛΛΩΝ μάρτυρας      ΙΟΥΝ. 5
ΑΠΟΛΛΩΣ μάρτυρας      ΑΠΡ. 21
ΑΠΟΛΛΩΣ ο Απόστολος      ΔΕΚ. 8
ΑΠΟΛΛΩΣ όσιος     ΙΑΝ. 25
ΑΠΟΛΛΩΣ (ή Απόλλων) όσιος, επίσκοπος      ΙΟΥΝ. 10
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ70..     ΙΑΝ. 4
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 12      ΙΟΥΝ. 30
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νεομάρτυρας (περιττώς 17 Ιαν.)     ΑΥΓ. 16
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ όσιος (Τετάρτη Διακαινησίμου)   ΠΕΝΤΗΚ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Νεομ. Άνακομιδή Ί. κάρας     ΝΟΕΜ. 3
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 70 η Σύναξη      ΙΑΝ. 4
ΑΠΟΤΟΜΗ Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου     ΑΥΓ. 29
[ΑΠΠΙΑ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 20]
ΑΠΠΙΩΝ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 26
ΑΠΡΙΩΝ (ή Εύπρίων) Επίσκοπος Κύπρου     ΦΕΒΡ. 7
ΑΠΦΙΑ μάρτυς      ΝΟΕΜ. 22
ΑΡΑΜ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσ.)      ΔΕΚ. 18
ΑΡΓΑ Άγιος    Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΓΥΡΗ Νεομάρτυς     ΑΠΡ. 5
ΑΡΓΥΡΗ Νεομάρτυς Άνακομιδή λειψάνων της      ΑΠΡ. 30
ΑΡΓΥΡΗΣ (ή Άργυρος) Νεομάρτυρας     ΜΑΪ. 11
ΑΡΔΑΛΙΩΝ ο μίμος, μάρτυρας     ΑΠΡ. 14
ΑΡΕΘΑΣ ο Μεγαλομάρτυρας     ΟΚΤ. 24
ΑΡΕΘΑ όσιος (Ρώσος)     ΟΚΤ. 24
ΑΡΕΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 5
ΑΡΗΒΟΪΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΡΗΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 19
ΑΡΗΣ όσιος     ΔΕΚ. 13
ΑΡΙΑΔΝΗ Άγια, η βασίλισσα     ΑΥΓ. 22
ΑΡΙΑΔΝΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 18
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Απόστολος από τους 70     ΑΠΡ. 14
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ο Απόστολος     ΣΕΠΤ. 27
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Άγιος     ΣΕΠΤ. 13
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΑΡΙΣΤΙΩΝ Ιερομάρτυρας, έπίσκ. Αλεξανδρείας     ΣΕΠΤ. 3
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Επίσκοπος Βρετανίας     ΜΑΡΤ. 15
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 31
ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑΝΟΣ Άγιος, Επίσκοπος     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ο Πρεσβύτερος, Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 23
[ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 14]
ΑΡΙΣΤΩΝ (ή Άριστος η Άριστίων) Άγιος     ΦΕΒΡ. 22
ΑΡΙΣΤΩΝ Άγιος, επίσκοπος Αρσινόης      Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΚΑΔΙΟΣ Άγιος, ο βασιλιάς     ΑΥΓ. 27
ΑΡΚΑΔΙΟΣ Άρχιεπ. Κύπρου (κατ' άλλους 6 Μάρτ.)     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΚΑΔΙΟΣ Επίσκοπος Αρσινόης Κύπρου      ΑΥΓ. 29
ΑΡΚΑΔΙΟΣ Επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου      ΜΑΡΤ. 7
ΑΡΚΑΔΙΟΣ όσιος      ΙΑΝ. 26
ΑΡΚΑΔΙΟΣ όσιος      ΜΑΡΤ. 6
ΑΡΜΟΔΙΟΣ Άγιος     ΜΑΪ. 11
ΑΡΟΑ μάρτυς     ΙΟΥΛ. 4
ΑΡΠΥΛΑΣ μάρτυρας, μοναχός ΜΑΡΤ. 26
ΑΡΡΙΑΝΟΣ μάρτυρας      ΔΕΚ. 14
ΑΡΣΑΚΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 12
ΑΡΣΑΚΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΟΚΤ. 11
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Άγιος, ο Καππαδόκης     ΝΟΕΜ. 10
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας     ΙΑΝ. 19
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Σερβίας     ΟΚΤ. 28
[ΑΡΣΕΝΙΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28]
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Μητροπολίτης Βέροιας     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)      ΜΑΪ. 8
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος)      ΙΟΥΛ. 12
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, εν Λατρίω όρος     ΔΕΚ. 13
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)      ΙΟΥΝ. 12
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, ο θαυματουργός (Ρώσος)     ΑΥΓ. 24
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, ο μεγάλος     ΜΑΪ. 8
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, ο Νέος, εν Πάρω     ΙΑΝ. 31
ΑΡΣΕΝΙΟΣ όσιος, ο Νέος, ανακομιδή λειψάνων του     ΑΥΓ. 18
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Πατριάρχης Αλεξανδρείας     ΙΟΥΛ. 11
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΤΕΜΑΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 28
ΑΡΤΕΜΑΣ ο Απόστολος     ΟΚΤ. 30
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 8
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 20
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 26
ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΑΡΤΕΜΙΟΣ η Άρτέμων Άγιος (από τους 300 Άγιους Αλαμανούς Κυπρίους) Α.Χ.Ε.Χ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας     ΟΚΤ. 20
ΑΡΤΕΜΩΝ Επίσκοπος Σελευκείας     ΜΑΡΤ. 24
ΑΡΤΕΜΩΝ Ιερομάρτυρας (και 8 ΟΚΤ.)     ΜΑΡΤ. 24
ΑΡΤΕΜΩΝ Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 12
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 9
ΑΡΦΑΔΑΞ ο δίκαιος (Κυρ. προ Χριστού Γεννήσ.)     ΔΕΚ. 18
ΑΡΧΕΛΑΟΣ μάρτυρας     ΙΑΝ. 30
ΑΡΧΕΛΑΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 5
ΑΡΧΙΠΠΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 6
ΑΡΧΙΠΠΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 22
ΑΡΧΙΠΠΟΣ ο Απόστολος     ΦΕΒΡ. 19
ΑΡΧΟΝΤΙΩΝ μάρτυρας     ΣΕΠΤ. 3
ΑΣΣΑ ο βασιλεύς (Κυρ. προ Χριστού Γεννήσ.)     ΔΕΚ. 18
ASAPH Άγιος (Ουαλίας)     ΜΑΪ. 1
ΑΣΗΝΕΘ η δια Χριστόν Σαλή (Ρωσίδα)     ΑΠΡ. 19
ΑΣΗΝΕΘ η δίκαια, σύζυγος Ιωσήφ
(Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΣΗΡ ο πατριάρχης (Κυρ. προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΣΚΗΤΕΣΔΥΟ     ΙΟΥΝ. 20
ΑΣΚΗΤΕΣ ΟΣΙΟΙ 10 εν Αίγύτπω     ΑΥΓ. 8
ΑΣΚΗΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ     ΑΥΓ. 18
ΑΣΚΗΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ομού Άγιοι (κατ' άλλους 40)     ΙΟΥΛ. 19
ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΥΡΙΟΙ (10.000) οι Θηβαίοι     ΑΥΓ. 7
ΑΣΚΛΑΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 20
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 3
ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ αγία, η θαυματουργή     ΙΟΥΛ. 4
ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΦΕΒΡ. 19
ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ μάρτυς     ΣΕΠΤ. 17
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 27
ΑΣΠΑΣΙΑ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΣΤΕΙΟΣ Επίσκοπος Δυρραχίου     ΙΟΥΛ. 6
ΑΣΤΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 20
ΑΣΤΕΡΙΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Οσιομάρτυρας και θαυματουργός     ΑΥΓ. 7
ΑΣΤΗ Παρθενομάρτυς     ΝΟΕΜ. 20
ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ, Απόστολος από τους 70     ΑΠΡ. 8
ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ Ιερομάρτυρας     ΙΟΥΝ. 19
ΑΤΗΡ μάρτυρας     ΟΚΤ. 30
ΑΤΤΑΛΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 25
ΑΤΤΑΛΟΣ όσιος, ο θαυματουργός     ΙΟΥΝ. 6
ΑΤΤΙΚΟΣ Άγιος     ΑΠΡ. 29
ΑΤΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 26
ΑΤΤΙΚΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΑΤΤΙΚΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης     ΙΑΝ. 8
ΑΤΤΟΣ μάρτυρας     ΑΥΓ. 1
[ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΗ μάρτυς     ΜΑΪ. 8]
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Επίσκοπος Ίττπώνος     ΙΟΥΝ. 15
AUGUSTINE Άγιος (Αγγλίας)     ΜΑΪ. 26
ΑΥΔΑΚΤΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 4
ΑΥΔΑΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΡΤ. 31
ΑΥΔΑΣ μάρτυρας     ΜΑΪ.16
ΑΥΔΑΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 8
ΑΥΔΕΛΑΣ Ιερομάρτυρας     ΑΠΡ. 17
ΑΥΔΙΗΣΙΟΣ (ή Αύδιησοϋς) μάρτυρας     ΑΠΡ. 9
ΑΥΔΙΗΣΟΥΣ Ιερομάρτυρας     ΜΑΪ. 16
ΑΥΚΤΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 7
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ Ιερομάρτυρας     ΔΕΚ. 13
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΛ. 28
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ο Νεομάρτυρας     ΙΑΝ. 25
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ όσιος     ΦΕΒΡ. 14
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ όσιος     ΣΕΠΤ. 28
ΑΥΞΙΒΙΟΣ Επίσκοπος Σόλων Κύπρου     ΦΕΒΡ. 17
ΑΥΞΙΒΙΟΣ όσιος     ΑΠΡ. 28
ΑΥΞΟΥΘΕΝΙΟΣ όσιος Κύπριος     ΙΟΥΛ. 13
ΑΥΡΑ μάρτυς     ΙΑΝ. 30
ΑΥΤΑΔΕΛΦΗ ΦΕΡΦΟΥΘΗΣ     ΑΠΡ. 4
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ Ιερομάρτυρας     ΣΕΠΤ. 12
ΑΦΘΟΝΙΟΣ μάρτυρας     ΝΟΕΜ. 2
ΑΦΡΑΑΤΗΣ όσιος     ΙΑΝ. 29
ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ Επίσκοπος Λουγδούνου     ΜΑΪ. 1
ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ μάρτυρας     ΜΑΡΤ. 13
ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ μάρτυρας     ΑΠΡ. 10
ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ μάρτυρας     ΟΚΤ. 28
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ μάρτυρας     ΜΑΪ. 4
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ μάρτυρας     ΙΟΥΝ. 21
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ όσιος     ΔΕΚ. 24
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Παρθενομάρτυς     ΣΕΠΤ. 1
ΑΧΑΖό δίκαιος     ΑΠΡ. 1
ΑΧΑΖ ο δίκαιος (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΧΑΪΚΟΣ μάρτυρας     ΔΕΚ. 24
ΑΧΑΪΚΟΣ ο Απόστολος     ΙΟΥΝ. 15
ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ Άγιος, ομολογητής     ΝΟΕΜ. 3
ΑΧΕΙΜ Άγιος, ο Μακαβαϊος     ΑΥΓ. 1
ΑΧΕΙΜ Άγιος, (Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως)     ΔΕΚ. 18
ΑΧΙΑ ο Προφήτης     ΝΟΕΜ. 12
ΑΧΙΛΛΑΣ όσιος     ΙΑΝ. 17
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Άγιος     ΑΠΡ. 24
ΑΧΙΛΛΕΑΣ μάρτυρας από τους 37 με 40 της Θράκης     ΑΥΓ. 20
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ο Διάκονος (Ρώσος)     ΙΑΝ. 4
ΑΧΙΛΛΙΟΣ Επίσκοπος Λάρισας     ΜΑΪ. 15
ΑΧΜΕΔ ο Νεομάρτυρας (περιττώς 24 ΣΕΠΤ.)     ΔΕΚ. 24
ΑΧΜΕΤ ο Κάλφας, Νεομάρτυρας     ΜΑΪ. 3
ΑΧΟΛΙΟΣ (ή Άσχόλιος, Άρχιεπ. Θεσ/νίκης)     ΙΑΝ. 23
 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ