ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΘΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΩΒ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ., (1929-2004)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005Σημείωμα εκδότου


Ή του Θεού άπειρη φιλανθρωπία ευδόκησε, ώστε να φανέρωση έναν άγνωστο κρυμμένων εκλεκτό δούλον του, πού διέθετε ακλόνητη πίστη και αγάπη στον αναμάρτητο Χριστό και υπηρετούσε το θέλημα του Θεανθρώπου με την καρδιά του. Πρόκειται για τον αξιομακάριστο εν Χριστώ αδελφό Αναστάσιο από ένα χωριό της Μακεδονίας μας πού μετατέθηκε από την στρατευόμενη Εκκλησία στην θριαμβεύουσα στις 30 Αυγούστου του 2004.


Θέλοντας ό Κύριος να αποκαλύψει τον εργάτη της αρετής, να μας στηρίξει πνευματικά και να επιβεβαιώσει ότι «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ό Αυτός και εις τους αιώνας» (Έβρ. 13, 7), και «ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ίωάν. 15, 5), έστειλε κοντά του ένα φιλόχριστο άνθρωπο, ό οποίος στις συχνές επισκέψεις του στον ασθενή Αναστάσιο, έκαμνε διάφορες πνευματικές ερωτήσεις για να ωφελείται ψυχικά.

Βλέποντας όμως, τα λεγόμενα του πώς έχουν θεϊκή σοφία και χάρη Θεού και από φώτιση Θεού, σημείωνε σε πρόχειρα χαρτιά τις απαντήσεις πού έδιδε ό φωτισμένος και μαρτυρικός αυτός άνθρωπος του Θεού.


Μετά την εκδημία του ευλογημένου Αναστασίου έβαλε σε κάποια σειρά τις σημειώσεις του για προσωπική του χρήση.


Κατά θέληση όμως Θεού έλαβαν γνώσιν αυτής της θεοφιλούς εργασίας οι εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» και κατόπιν συνεννοήσεως με τον κοπιάσαντα αδελφόν, κρίθηκε χρήσιμο όπως δη το φως της δημοσιότητας προς δόξαν του ζώντος Τριαδικού μας Θεού, τιμήν του αφοσιωμένου δούλου Του Αναστασίου και πνευματική ωφέλεια των καλοπροαίρετων αναγνωστών.

Ευχής έργον όχι μόνον προσεκτικά να μελετήσουμε αυτές τις φωτεινές εμπειρίες, αλλά και να μαθητεύσουμε στα όσα θεοδίδακτα μας καταθέτει ό στολισμένος με δωρεές, αρετές και καρπούς του Αγίου Πνεύματος δούλος Του Αναστάσιος, ό οποίος εφάρμοζε στην πράξη το Ευαγγέλιο και ζούσε ως ουρανοπολίτης εδώ κάτω στην πρόσκαιρη ζωή.


Τέλος μετά Θεόν εκφράζαμε θερμές ευχαριστίες και στον εν Χριστώ αδελφόν πού διέσωσε μέρος από τον πνευματικόν θησαυρόν του μεταστάντος και ευχόμεθα από τον Κύριο να λάβει πλούσια την αντίδοση του κόπου της αγάπης του και της πνευματικής ελεημοσύνης.

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τέλειοι, αγράμματους σοφία δίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας.

Ομοούσιε και ομόθρονε, τω Πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε δόξα σοι.


(Στιχηρόν Ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής).


Σημείωσης: Το τεύχος αυτό διανέμεται δωρεάν προς παρηγοριά και στήριξη θλιβομένων συνανθρώπων μας από χρόνιες παθήσεις, από τις εκδόσεις «Όρθόδοξος Κυψέλη».
Πληροφορίες στο τηλ. 2310.212659 και σε ώρες καταστημάτων.

 

Αναστάσιος Μ. (1929-2004)

Λίγα βιογραφικά

Παιδική ηλικία

Για την περιφρόνηση και τους πειρασμούς

Για την Οικογένεια

Για την εγκράτεια

Για την προσευχή

Για την πίστη

Για Πίστη και Ευαγγέλιο

Για την πρόνοια του Θεού

Για την μετάνοια και συχώρεση αμαρτιών

Για την μνήμη θανάτου και το μαρτυρικό του τέλος

 

ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ