Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ Η ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ

Φυλλάδιο 1  - Φυλλάδιο 2

 

ΧΑΙΡΕ ΑΡΟΥΡΑ

 

ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ

 

ΧΑΙΡΕ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟΝ

 

ΧΑΙΡΕ ΓΕΦΥΡΑ

 

ΧΑΙΡΕ ΚΛΙΜΑΞ

 

ΧΑΙΡΕ ΛΥΧΝΙΑ- ΧΑΙΡΕ ΚΙΒΩΤΕ

 

ΧΑΙΡΕ ΠΕΤΡΑ

 

ΧΑΙΡΕ ΠΥΡΙΝΕ ΣΤΥΛΕ

 

ΧΑΙΡΕ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

 

ΧΑΙΡΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

 

   
 

 

***********************

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ

 

ΞΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ

 

Ω! ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΗΡ

 

ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ

 

ΔΥΝΑΜΗΝ - ΕΧΟΥΣΑ

ΓΝΩΣΙΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΗΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

 

ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ

 

ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΙΓΥΠΤΩ

 

ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΣ

 

ΝΕΑΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΤΙΣΙΝ

 

ΟΛΟΣ- ΠΑΣΑ ΦΥΣΙΣ.

ΙΔΩΝ ΠΑΙΔΕΣ ΧΑΛΔΑΙΩΝ

 

ΣΩΣΩΝ -ΤΕΙΧΟΣ

 

ΘΕΟΔΡΟΜΩΝ ΑΣΤΕΡΑ.

 

ΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΓΙΑ ΕΥΑΤΗΣ

ΧΑΡΙΝ ΔΟΥΝΑΙ

 

ΖΑΛΗΝ ΕΝΘΟΔΕΝ

 

ΡΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΦΘΟΓΟΥΣ

 

ΥΜΝΟΣ-ΦΩΤΟΔΟΧΩΝ

 
     

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ