Πίνακας των Πάσχα

 

 

 

 

  ΕΤΟΣ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΤΟΣ                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

1991

 

Απριλίου

7

2024

δίσεκτον

Μαΐου

5

1992

δίσεκτον

''

26

2025

 

Απριλίου

20

1993

 

''

18

2026

 

''

12

1994

 

Μαΐου

1

2027

 

Μαΐου

2

1995

 

Απριλίου

23

2028

δίσεκτον

Απριλίου

16

1996

δίσεκτον

"

14

2029

 

''

8

1997

 

"

27

2030

 

''

28

1998

 

''

19

2031

 

''

13

1999

 

''

11

2032

δίσεκτον

Μαΐου

2

2000

δίσεκτον

''

30

2033

 

Απριλίου

24

2001

 

''

15

2034

 

 

9

2002

 

Μαΐου

5

2035

 

''

29

2003

 

Απριλίου

27

2036

δίσεκτον

''

20

2004

δίσεκτον

''

11

2037

 

''

5

2005

 

Μαΐου

1

2038

 

''

25

2006

 

Απριλίου

23

2039

 

''

17

2007

 

''

8

2040

δίσεκτον

Μαΐου

6

2008

δίσεκτον

"

27

2041

 

Απριλίου

21

2009

 

"

19

2042

 

''

13

2010

 

''

4

2043

 

Μαΐου

3

2011

 

''

24

2044

δίσεκτον

Απριλίου

24

2012

δίσεκτον

''

15

2045

 

''

9

2013

 

Μαΐου

5

2046

 

''

29

2014

 

Απριλίου

20

2047

 

''

14

2015

 

''

12

2048

δίσεκτον

''

5

2016

δίσεκτον

Μαΐου

1

2049

 

''

25

2017

 

Απριλίου

16

2050

 

''

17

2018

 

''

8

2051

 

Μαΐου

7

2019

 

''

28

2052

δίσεκτον

Απριλίου

21

2020

δίσεκτον

''

19

2053

 

''

13

2021

 

Μαΐου

2

2054

 

Μαΐου

3

2022

 

Απριλίου

24

2055

 

Απριλίου

18

2023

 

''

  16

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ